onsdag 11 november 2015

Den mänskliga faktornNär en flygolycka, ett fartygshaveri eller annan stor katastrof inträffar tillsätts en haverikommission med uppdrag att utreda orsaken till händelsen. Inte sällan dras slutsatsen att orsaken var en kombination av olyckliga omständigheter, tekniska fel och den mänskliga faktorn. Som i fallet med Air France flight 447.

Planet lyfte från Rio de Janeiro den 1 juni 2009 med destination Paris. Det störtade i Atlanten utan förvarning. Först två år senare återfanns färdskrivaren och utredarna kunde få en bild av händelseförloppet. Det visade sig vara just en kombination av yttre omständigheter, instrumentfel och den mänskliga faktorn som orsakade kraschen. Den minst erfarne piloten flög planet när instrumenten började visa fel uppgifter och lyckades aldrig riktigt förstå situationen (dokumentär här). Genom att hålla sin spak bakåt utan att andrepiloten förstod detta, tappade planet fart och började falla som en sten.

Piloterna fattade helt fel beslut i ett läge när planet hade kunnat räddas och fortsatte enligt inspelningarna från cockpit att missförstå situationen och agera förvirrat ända till slutet när planet störtade i havet.

Jag tänker på den svenska regeringen och dess totala oförmåga att hantera dagens krissituation i Sverige. Den läser instrumenten fel, den förmår inte anpassa sig efter nya förhållanden och den håller på att föra landet in i motsvarigheten till aerodynamisk överstegring.

Regeringen står helt handfallen. Den förstår inte vad som händer, varför det händer och hur den kan ta landet ur en situation som den själv beskriver som "ohållbar". Statsministerns mantra att EU ska komma till Sveriges hjälp känns i dag bara pinsamt.

Du är Sveriges statsminister, Stefan Löfven. Du är kapten på bryggan. Det är du som ska fatta besluten, inte EU.

I praktiken säger Löfven att Sverige inte har någon egen politik längre utan blint förlitar sig på andra. Den krissituation som många kommuner nu upplever är skapad av Sveriges riksdag, inte av kriget i Syrien eller säkerhetsläget i Afghanistan.

En illustration av detta är att Sverige tar emot fler asylsökande på två veckor än vad Danmark gör på ett helt år. Det är helt häpnadsväckande siffror. Sverige tar emot fler flyktingar per capita än Turkiet, som är grannland till konflikten i Syrien. Och så låtsas regeringen att krisen ligger utom Sveriges kontroll.

Moderaterna har föreslagit att Sverige ska upprätthålla Dublinförordningen genom att hålla på principen "första säkra land", vilket i princip betyder att gränsen stängs för fler asylsökande. Detta skulle ge Sverige en andhämtningspaus, möjliggöra för kommuner att komma ikapp i rekryteringen av lärare och socialsekreterare, bygga skolor och så vidare. Det vore ett sätt att ta ansvar för landet Sverige och för oss som bor här. Men Stefan Löfven avfärdade i går förslagen som "ogenomtänkta".

I dag kan vi läsa att Tyskland, som tillsammans med Sverige tar emot flest asylsökande, planerar att återinföra Dublinförordningen och skicka tillbaka syrier till det första EU-land de ankom till. Anser Löfven att Tyskland nu agerar ogenomtänkt?

En sak vet vi. Planet är på väg utför. Kabintrycket faller. Men Stefan Löfven fortsätter att hålla spaken bakåt och tro att någon annan ska komma till hans undsättning.

När historikerna och statsvetarna granskar färdskrivaren kommer de att upptäcka att det var den mänskliga faktorn som orsakade kraschen.

Läs även:
Ivar Arpi: Flyktingkrisen beror på svensk politik

16 kommentarer:

Anonym sa...

Det största hindret för "eliten" att agera är den retorik som man intensivt torgfört i åratal.

När varje utomeuropeisk person som önskar bosätta sig i Sverige beskrivs som en "flykting som flyr för sitt liv" så målar man naturligtvis in sig i ett hörn, draperad i känslosås.

Hur skall man kunna säga nej till någon "flykting" överhuvudtaget när alternativet för den personen - i enligt med retoriken - torde innebära en säker död?

Glöm inte att det vi ser idag är en reglerad invandring enligt Löfven.

Det är fritt fram för var och en att fantisera om hur en oreglerad invandring skulle te sig.

Idioter.

Anonym sa...

Om andhämtningspausen,att utbilda lärare socialsekreterare poliser läkare systrar osv,gör väl utvecklingen i landet ännu mera prekär,vad i historien tyder på att de förslagen har gjort skillnad,det är ju fortfarande efter 30 år så att de etniska svenskarnas arbetslöshet ligger på 5% enligt Reinfeldt.Malmö ligger 30 år före Sverige i mångkulturell utveckling,vilket föredöme skall hela landet bli som Malmö och till vilken kostnad?

Lars Åhlin sa...

Grundlagsfäderna (och mödrarna, regeringsformen är från 1970-talet) har lyckligtvis skapat en möjlighet att legalt bli av med en regering som själv vägrar avgå. I aktuellt fall räcker det att moderaterna förvissar sig om att övriga allianspartier skulle stödja en misstroendeförklaring mot Löfven (att SD skulle göra det behöver man inte fråga dem om). När den gått igenom måste Löfven och regeringen avgå. Han kan välja att utlysa nyval, men gör det knappast. Istället kommer talmannen att be AKB bilda en alliansregering.

Ådärkomdenja sa...

Om det nånsin förelegat skäl för en statskupp, så är det nu. Var finns de modige män - fruntimmer och särskilt feminister anbefalles hålla sig undan - som kan bilda kärntrupp, arrestera olyckan Löfven, återupprätta ärans och hjältarnas land, ta tillbaka det kapade rike som krälar i det socialdemokratiska förfallets grepp. Blås i basunerna! Till attack! Ner med Absurdistan! Leve Sverige!

Anonym sa...

Hans, du menar att Sverige enbart behöver en "andhämtningspaus":

"[...] Sverige ska upprätthålla Dublinförordningen genom att hålla på principen "första säkra land", vilket i princip betyder att gränsen stängs för fler asylsökande. Detta skulle ge Sverige en andhämtningspaus, möjliggöra för kommuner att komma ikapp i rekryteringen av lärare och socialsekreterare, bygga skolor och så vidare."

Alltså, "andhämtningspaus", tror du att Sverige skulle kunna stoppa inflödet i c:a 2 år, sen kommer Sverige vara uppbyggt med få utanförskapsområden och god integration? Sverige kan t.o.m. fortsätta ta in 50-100 tusen asylsökande (som Göran Greider menar är en rimlig siffra) om 2 år, eftersom vi då fått den behövliga "andhämtningspausen"?

Det som hänt med Sverige de senaste tre decennierna är irreparabelt. Det är en verklighet som vi måste befinna oss i. Sverige har parallellsamhällen, eftersom de med utländsk bakgrund utgör 30 % av befolkningen. Det är inte rimligt att Sverige skulle harmonieras med den andel av utländsk härkomst som nu befinner sig i landet. Det är lättare att integreras in i det arabiska, somaliska eller syriska samhället, än det svenska - med anledning av att de har starka ställningar i stora delar av landet. Man kan säga att de lever i ett slags diaspora.

Magne

Riga sa...

Andhämtningspaus?
Ett par tusen år eller vad tänker vi oss.
Trots bussning och hårda integrationsmetoder i USA är inte den svarta befolkningen integrerad efter drygt hundra år.
Hur länge har romerna undvikit integration i Europa, vet inte om det är självförvållat eller inte men inte har de integrerats i alla fall.
Jag vet inte om samerna är ett bra exempel men till och med mellan dem och andra finns rätt starka konflikter i Norrland.
Läs gärna Savage Continent av Keith Lowe om de etniska rensningarna i Europa efter andra världskriget som blossade upp igen under kriget i Jugoslavien.
Integration/assimilation är oerhört svårt. Humanism i all ära men om ursprungsbefolkningen känner att det är en stor uppoffring och upplever att de nyanlända inte inom rimlig tid blir nettobidragare undrar jag hur länge humanismen håller i sig.
Håller med Tino Sanandaji "we are entering unchartered territory".

Erik Hultgren sa...

Du blandar ihop två olika policy-positioner här. Sverige tillämpar redan Dublinförordningen när det gäller syriska flyktingar, d.v.s. vi skickar tillbaka de flyktingar som har registrerats i annat land eller i första land om ett sådant går att bevisa. Eftersom de flesta flyktingar inte har registrerats i annat land och vi inte kan visa vilket land de först kom till får de sin sak prövad här men i runda slängar var sjätte/sjunde flykting skickas tillbaka (tror det är en lägre andel bland just syrier). Det Tyskland nu gör är i praktiken att ansluta sig till Sveriges linje.

Det Moderaterna föreslår är något helt annat, d.v.s. att skicka tillbaka flyktingar till det senaste land de kom från. Det finns inget stöd för detta i Dublinförordningen, tvärtom står det tydligt att flyktingar inte ska skickas tillbaka till transitländer. Man kan argumentera för att detta är en rimlig linje ändå, men det har ingenting med den tyska positionen att göra.

Anonym sa...

Slovenien sätter upp taggtråd nu och kallar in militär.
Kroatien gjorde detsamma här om dagen.
Löfven väntar på att EU ska ta sitt ansvar.

Ändå känns det inte som om jag litar ett vitten på AKB förrän hon står där och säger: jag ber om ursäkt, vi hade fel.Reinfeldt ledde oss in i fördärvet.Nu vet vi bättre och ska också bättra oss.

Vi har hört henne säga sånt hon inte menar förr!

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Det som hänt med Sverige de senaste tre decennierna är irreparabelt. Det är en verklighet som vi måste befinna oss i."

Ja, exakt så. Mona Sahlin hade helt rätt när hon sa att det gamla Sverige inte kommer tillbaka.

"Sverige har parallellsamhällen, eftersom de med utländsk bakgrund utgör 30 % av befolkningen."

30% gäller för hela befolkningen. Siffran för den yngre halvan (0-44 år) är kring 37%. Sen har jag inte sett siffror för ännu yngre, men med all sannolikhet ligger vi kring 50% för gruppen 0-18 år.

Om man sen tar hänsyn till de absolut dramatiska skillnaderna i nativitet mellan svenskar och en del av immigrantgrupperna, skulle jag gissa att andelen helsvenska barn bland de nyfödda nu ligger kring cirka 30%.

Vi är med andra ord redan borta som folk och de helsvenska barn vars föräldrar inte tar med dem och lämnar landet snarast lär få växa upp i ett rent helvete. Fast den stora majoriteten av vuxna svenskar struntar väl i det.

Anonym sa...

Utlandssvensk:

Politiker, forskare, Riksbanken, Konjunkturinstitutet etc. påtalar att "det är extra viktigt att integrationen fungerar bättre framöver. Sverige kommer ha god välfärd framöver, om integrationen fungerar". Svenskar är inte bara utbytbara mot vilket folk som helst. Det är enbart ett experiment, där tesen är att integrationen kommer göra Sverige till ett välfärdssamhälle framöver. Min egen tes är att Sverige redan gått över till en nattväktarstat. (Det kan knappt kallas att Sverige kan upprätthålla lag och ordning åt medborgarna, eftersom lagen inte gäller alla medborgare, och vi har inte ett försvar som kan tänkas skydda oss från yttre hot.) Framöver kommer vi gå mot en levnadsstandard som återfinns i Sydamerika (t.ex. Brasilien, Bolivia eller Chile), eller något land kring Stilla havet, möjligtvis Laos, Thailand eller Vietnam. Det innefattar att vi inte tar emot fler migranter från dysfunktionella stater. Fortsätter vi ta emot det antal migranter från dysfunktionella stater som nu (dvs. 200 000 per år) i ett decennium till, har vi nog en militärregering eller ett krig. Sen kan det mycket väl bli stora konflikter (krig) kring Balkan (Ungern, Serbien, Rumänien, Bosnien, Kroatien) och Sydeuropa (Spanien, Italien, Grekland), om Sverige, Tyskland och Österrike återinför gränskontroller och skickar tillbaks migranter som kommer från dysfunktionella stater. För ska migranterna från dysfunktionella stater stilla acceptera att inte få resa vidare från nämnda platser? Vem säger att de inte kommer med vapen till nämnda platser nästa gång? Det kommer handla om miljoner migranter från dyfunktionella stater per år, som är samlade kring Balkan och Sydeuropa. Khadaffi är väck, Assad krigar ett blodigt krig i Syrien. Vem är det som i Afrika och i Mellanöstern ska försöka mota migranterna från dysfunktionella stater eller stävja konflikten? Jag tror Viktor Orbàn är den som vi måste sätta vår tillit till. Och att de Sydeuropeiska länderna kan bilda en mur vid Medelhavet.

Magne

utlandssvensk sa...

@ Magne,

Vi ligger väl nära vad gäller hur vi ser på Sverige.

"Och att de Sydeuropeiska länderna kan bilda en mur vid Medelhavet."

De är faktiskt riktigt duktiga på detta!

T.ex har Italien länge använt direktavvisning. Man hade ett avtal med Libyen och skeppade alla som såg ut att komma från MENA dit. Krisen för några år sen när flera länder hotade att säga upp schengen var relaterat till kriget i Libyen och att Italien inte längre kunde göra detta. Migranterna samlades då i Italien och de evigt pragmatiska italienarna lät dem bara resa vidare norrut.

Inom kort lyckade dock Italien få till ett nytt avtal med “rebellerna”. I samband med detta inträdde ett av de mest absurda lägena någonsin för svensk migrationspolitik, som få verkar känna till. För samtidigt som Italien åter började skeppa oönskade migranter till Libyen beslutade migrationsverket att ALLA från Libyen hade rätt till PUT i Sverige! Nu gav inte detta så stor effekt just då, men det visar i blixtbelysning skillnaden mellan Sverige och andra EU länder, dvs skillnaden mellan vanligt bondförnuft och rent vansinne.

Spanien byggde ut effektiva stängslel för många år sen i sina små enklaver i Nordafrika och ingen kommer igenom där. Det fungerar väldigt bra och självklart har Sverige och den ständigt återkommande Cecilia Malmström klagat länge och mycket på detta och det har även varit en del snyftreportage om saken i svensk media, t.ex denna artikel:

http://www.sydsvenskan.se/varlden/en-europeisk-mur-i-afrika/

Anonym sa...

Tidigare tog vi emot ca 75.000-100.000 om året (+ minst 50.000 helt oregistrerade som ingen vet var de är nu) vilket var en helt ohållbar nivå!

Sedan lanserades "flyktingskrisen", och alla förstod att vi inte kan ta emot en halv miljon om året.

Men nu har AKB som tur är lyssnat på folket, och kommer och genomför en drastisk sänkning till 250.000+ om året.

Ha, ha, lurad, igen!

Christoffer sa...

Löfven har faktiskt varken sagt bu eller bä, för att citera. Vad han har sagt är att han ville hur Moderaternas förslag ska fungera rent praktiskt, om det bryter mot nån konvention och hur det skulle tas emot i omvärlden. Att helt sonika sända tillbaka tusentals till Tyskland, utan att ha sonderat terrängen eller förankra beslutet, skulle kunna förstöra den goda relation länderna idag har. Jag tvivlar inte på att regeringen, efter överenskommelse med oppositionen, kommer att landa i drastiskt skärpta åtgärder. Det är inte korrekt att säga att Löfvén har avfärdat förslaget från M. Vad han sagt är att det inte är analyserat.

Ådärkomdenja sa...

Du ligger efter i bevakningen, H-Li-E. Ikväll tvingades s/mp till kapitulation, (kd)angrepp också. Och med (m):s attack igår, så sviktade pajas-Löfven (=Jämtin i praktiken) och meddelade gränsstopp fr o m imorgon, torsdag.

Hans Li Engnell sa...

Jag ligger inte efter i bevakningen. jag har ett liv vid sidan om bloggen också. :-)

Amnexis sa...

Erik Hultgren:

Ur utlänningsförordningen:

5 § Regeringen får besluta att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna i enlighet med artiklarna 23, 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013.

Paragrafen är framtagen, enligt förarbetena på EU-nivå, om den inre stabiliteten i en medlemsstat hotas.

Ur Utlänningslagens 9:e kapitel

2 § En polisman får i samband med inresekontroll enligt kodexen om Schengengränserna kroppsvisitera en utlänning och undersöka hans eller hennes bagage, handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som det är nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Sådana undersökningar får också göras för att ta reda på en utlännings resväg till Sverige, om den är av betydelse för bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. En polisman får i samband med inresekontrollen även undersöka bagageutrymmen och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte att förhindra att en utlänning reser in i Sverige i strid med bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna.

10:e kapitlet reglerar tvångsåtgärderna:

1 § En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om

utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon därefter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig, och

utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå.

En asylsökande, eller ”transitmigrant” kan tas i förvar redan vid ankomst om minsta tveksamhet föreligger.