måndag 9 november 2015

Ett experiment


I gårdagens Agenda i SVT debatterade nationalekonomerna Sandro Scocco och Tino Sanandaji asylinvandringens effekt på samhällsekonomin.

Det blev en tidvis väldigt teknisk debatt som tyvärr kan ha avskräckt en del tittare. Men Tino Sanandaji fick fram en viktig poäng som är värd att påminna om när försvararna av dagens asyl- och migrationspolitik hävdar att invandringen är lönsam "på lång sikt" (utan att definiera vad "lång sikt" är). Det är att det som nu sker aldrig har prövats förut. Att en generell välfärdsstat, tillika världens kanske mest generösa, har en invandring av asylsökande på 1-2 procent av befolkningen årligen (takten just nu är 5 procent) är något unikt.

Att hänvisa till kriget på Balkan och den invandring till Sverige som följde i dess spår håller inte. Det var en tidsmässigt begränsad händelse. Det kom många människor till Sverige under några månader. Det vi nu upplever är en folkvandring genom Europa av ekonomiska migranter som till följd av EU:s fallna yttre gräns ser sin chans att få ett bättre liv i ett rikt välfärdsland. Vi ser inget slut.

Tänk dig själv att du är en ung afghansk man. Du har lämnat landet du inte ser någon framtid i och uppehåller dig sedan några år i Iran där du hankar dig fram på olika småjobb. Plötsligt skärper den iranska regimen reglerna för uppehållstillstånd. Du ser dig om efter alternativ och får veta att det nu är möjligt att resa genom hela Europa utan pass eller visum. Schengen har fallit. Det finns ingen yttre eller inre gräns, och långt där borta finns välfärdsstater som erbjuder gratis utbildning, gratis boende, pengar till kläder och mat. Om du bara säger att du är under 18 har du 90 procent chans att få stanna. Vem skulle inte ta chansen?

Hundratals miljoner människor runt om i världen skulle ha asylskäl i Sverige. Hindret för dem har varit att de saknat visum. Med en fallen gräns försvinner plötsligt detta problem. Nu kan de komma som asylsökande och vandra rakt in i välfärdsstatens förmånliga värld eller bara invandra utan att söka asyl. Risken att bli utslängd är närmast obefintlig.

Det är naivt att tro att ett kollapsat mottagande skulle avskräcka människor i förtryckande samhällen att söka lyckan i det lilla paradislandet i norr. Vi kan räkna med att Sverige även i fortsättningen kommer vara en magnet för asylsökande. Effekten kan bara bli en: en knäckt välfärdsstat. Ty Sverige har inte ett system byggt för den här sortens invandring. Det som väntar de flesta är år i ekonomiskt utanförskap.

Det talas just nu framför allt om kostnaderna för själva mottagandet, som skjuter i höjden. Detta är bara initiala kostnader. Det är under de kommande fem tio åren som vi kommer att se de verkliga kostnaderna. När människor inte får jobb. När försörjningsansvaret förs över till kommunerna. När köerna i vården växer. När Folktandvården blir överbelastad (vilket den redan är på många håll). När kvaliteten i skolan sänks eftersom det saknas både lärare och lokaler.

Miljöpartiet må precis som Centerpartiet tala om fler enkla jobb. Men hittills har vi inte sett näringslivet efterfråga en ny svensk ekonomi grundad på en stor sektor av enkla jobb som tidigare rationaliserats bort av effektivitetsskäl. Jag tror inte att företagarna vill tillbaka dit heller. Och Socialdemokraterna och LO vill inte se en låglönemarknad. Återstår olika sorters bidragsanställningar och av politiker konstruerade jobb för att få folk i sysselsättning.

Det Sverige just nu genomlever har aldrig testats förr. Det är ett experiment. Om jag var socialdemokratisk finansminister skulle jag inte sova särskilt gott om natten. 

20 kommentarer:

Anonym sa...

Hej.

Kostnaden är inte en pengasumma.

Kostnaden är landet Sverige, det svenska folket, och dessas historia. Inte bara folkets existens och framtid förbrukas nu som betalning, vår historia förintas i rasande tempo.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Om man byter ut spelarna i ett elitlag,mot spelare från korpen är det inte längre ett elitlag.samma gäller antagligen för ett lands befolkning,kan någon tro att Sverige blir vad det varit med en ökande befolkning från länder som Afghanistan Syrien Irak Eritrea Somalia och andra,vad är det i dessa länder som talar för det.Redan nu märks väl att vi lever på gångna meriter vad gäller framgångsrika företag innovationer och har färre elever i skolan som är duktiga i naturvetenskapliga ämnen.Nä tror att Sverige nu bara har en väg och den är utför.

en väldigt sur tant sa...

Finansministern? Hon hoppas ju på att någon annan löser problemet genom att ta invandrarna. Denna mystiska "någon annan " är det många som ropar efter.

Lars Åhlin sa...

Nej, att inte kunna erbjuda sovplatser åt dem som kommer nu är kanske genant men knappast någon viktig sak (bortsett från att barn bör få sova under tak, tycker jag).

Men vi kan inte erbjuda alla dessa som nu kommer uppehållstillstånd (oavsett om det gäller TUT eller PUT). I så fall går Sverige under, mer eller mindre. Sverige tolkar uppenbarligen EU:s skyddsgrundsdirektiv annorlunda än andra EU-länder. Enligt Eurostat gav i Sverige de asylbeslut som togs 2014 status som alternativt skyddsbehövande (i praktiken krigsflykting) åt 48% av de sökande, medan i andra stora mottagarländer (Frankrike, Tyskland, Belgien) detta gällde 2-8%. En annan skillnad är personer utan fastställd identitet; i Sverige skiljer sig prövningen av dessa inte från övriga sökandes, i Tyskland kommer man nu (är det åtminstone sagt) att införa "snabbspår" med mål 2 veckors handläggningstid för att snabbt kunna avvisa dem. En tredje skillnad är anhöriginvandring (tillåts den överhuvudtaget, vilka försörjningskrav ställs?)

Alltså:
1. Inför omedelbart gränskontroller vid färjelägena och Öresundsbron (Sverige har ju en mycket bättre sits än de flesta andra EU-länder rent geografiskt).
2. Släpp inte vidare någon som saknar pass och visum där så krävs. Asyl skall kunna sökas, men asylsökande skall interneras i bevakade förvar och stanna där tills asylansökan avgjorts.
3. Inför omedelbart ett moratorium för beviljande av asyl, i avvaktan på att utlänningslagen och annan lagtext ändras (kräver nog att en lag om detta införs illa kvickt, men visst borde det gå att gå igenom en lag inom ett par veckor?).
4. Ändra i lugn och ro utlänningslagen mm i enlighet med vad jag skrivit ovan.

Förvaren/interneringslägren kommer initialt att svälla kraftigt. Men det är oerhört mycket bättre att Migrationsverkets boendesituation ansträngs än att polisens möjligheter att verkställa avvisning/utvisning omöjliggörs, vilket blir fallet om inresande som nu släpps vind för våg.

Riga sa...

"Det är naivt att tro att ett kollapsat mottagande skulle avskräcka människor i förtryckande samhällen att söka lyckan i det lilla paradislandet i norr. Vi kan räkna med att Sverige även i fortsättningen kommer vara en magnet för asylsökande."
Ja, speciellt som en det nu finns flera kriminella nätverk som tjänar mycket pengar på denna industri. Vad har en regerings signalpolitik för möjligheter att slå igenom när det ligger i smugglarnas intresse att framställa Sverige som paradiset.

Jag tror det behövs ett fysiskt stopp, tyvärr, och det kommer göra många upprörda och besvikna och ytterligare öka rekryteringsbasen till IS.
Tack goda Sverige!

Fd moderat sa...

Det skrämmande är den okunnighet och avsaknad av handling beslutsfattarna visar i frågan. De har ingen som helst aning om vad det innebär att ta in massor med lågutbildade män i åldern 20-30 år från länder med extremt låg tillit kommer att innebära. Sverige har för första gången i historien fler män än kvinnor.

Vad gäller handling talar politikerna endast om naiva förhoppningar om snabbspår, att nyanlända skall komma i arbete efter två år trots att Sverige totalt har misslyckats med detta i 40 års tid. Varför skulle man plötsligt lyckas med något man upprepade gånger har misslyckats med?

Rikards Swartz skrev häromdagen i DN om hur svenska politiker talar om det önskvärda och inte om det möjliga. Genom att prata om det önskvärda kan politikerna visa sig vara goda. Att de sedan inte lyckas med sina goda föresatser utan tvärtom misslyckas totalt verkar inte spela någon som helst roll.

Fd moderat sa...

Lars Åhlin,

man har gjort undantag i mer än 99% av vad gäller anhörigförsörjnjning. Enligt centerpartiet är det viktigt att göra undantag eftersom det annars skulle minska migrationen.

Centern talar gärna om att vi skall ta in 30 miljoner människor som skall arbeta och försörja sig själva utan att inse att det inte är därför människor kommer hit.

Fd moderat sa...

Ledande politiker säger "Vi har gjort detta förr". Även om det skulle vara sant, vilket det inte är, år det inte dagens politiker som i så fall skulle ha gjort det.

lensof sa...

Förr var Sverige kända för sin export av uppfinningar, sitt tekniska kunnande och sina välutvecklade lösningar. Landet var i framkant inom utbildning och företagande.
Nu vill vår regering att Sverige ska satsa på export av humanism, feministisk utrikespolitik och annan värdegrundande politik.
Det blir säkert väl mottaget..........eller.

Dr Mabuse sa...

Se så! Se så!

Minister Romson uttalade sig nyligen i olika nyhetssändningar. Näringslivet skall hjälpa till att ta ansvar (!) och skapa lättare instegsjobb. Regeringen skall även undersöka möjligheten till utökade RUT/ROT-tjänster - till att omfatta exempelvis hemdatorer och nätverk. Bra då så många nyanlända är nätverkstekniker med gedigen utbildning. Matlagning var ett annat oupptäckt segment i RUT-ROTmyllan. Känns lika realistiskt som Sven Erland Västros idé att sätta afgahner på att bli pass-upp på dataspelsindustrins utvecklare.

För övrigt kan alla jämlikhetskämpar och feminister gnugga händerna inför den stora uppgiften att lära alla nyanlända vilken värdegrund som gäller i landet. Lite genustänk och kulturell approprieringsteori sitter aldrig fel. Det tråkiga är att många av dessa solidaritetsgrupper verkar sakna uthållighet. Efter en vecka eller så ropas det efter avlösning och mer likvida medel - företrädesvis ur en kommunal/statlig kassa - då de slitit ut sig och känner utmattningssymptom och drar sig tillbaka.

Hatten av för alla tjänstemän och handläggare inom de förvaltningar som drabbats hårt och kommer att belastas än hårdare i denna karusell. Där kan man nog tala om utmattning med rätta.


Riga sa...

Och var ska de bo?

http://www.svd.se/dunkla-motiv-bakom-bostadskrisen/om/bopriserna

Inte bara finansministern borde ligga sömnlös.

Anonym sa...

Om jag var socialdemokratisk finansminister skulle jag inte sova särskilt gott om natten.

Fel, om du var socialdemokratisk finansminister skulle du skrocka hånfullt åt svenskarna innan sängdags, och sedan sova mycket gott, i vetskap om att du kommer att bli rikligt belönad för din insats i projektet att bryta sönder Sverige.

Anonym sa...

Dr Mabuse: varför hatten av för en massa människor som fegt slavar vidare suckandes "ja, ja, vad kan väl lilla jag göra, jag behöver min lön, Sverige får väl gå under då" och utgör kugghjulen i maskineriet?

Utlandssvensk sa...


Nyckeln är, som alltid, att sätta P för de erbarmligt rasistiska svenskarnas benägenhet att diskriminera. Följande dramatiska avslöjande kom nyligen från Ylva Johansson som talade på Vidga normen-seminariet för några dagar sen:

"För att ändra på normer och fördomar måste det bedrivas ett aktivt, systematiskt arbete på varje företag, menar hon.

- Om man inte har ett systematiskt arbete mot diskriminering är man medskyldig när det sker, sa arbetsmarknadsministern."

"Inom kort kommer regeringen att presentera en proposition om krav på systematiskt arbete för att motverka diskriminering på arbetsplatserna"

Bakgrunden till nätverket Vidga normen "var den rapport om afrofobi som regeringens utredare presenterade i fjol och som visade att afrosvenskar är den grupp som diskrimineras mest på svensk arbetsmarknad."

http://www.kollega.se/svenska-modellen-20-integration

Om någon är nyfiken på vem det är som var "regeringens utredare", kan jag avslöja att det var ingen mindre än Tobias Hübinette som 2013 fick i uppdrag av regeringen Reinfeldt att göra en utredning om rasism riktad mot afrikaner, så kallad afrofobi.

Förutom att vara dömd för ett stort antal våldsbrott, samt åtalad för mordbrand mot sin f.d. flickvän, har Hübinette gjort ett antal slagkraftiga uttalanden, t.ex:

“Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället!”

Sen grundade den gode Hübinette även EXPO, som har haft gott om politiker från olika sjuklöver partier i styrelsen och som fullkomligt har gödslats med statliga pengar.

Dr Mabuse sa...

@anonym 13:39 : Tja, det är väl rätt mycket begärt att socialsekreteraren Sonja med kolleger - kugghjulen, som du säger - skall gå i strejk för att stoppa den okontrollerade migrationen. Jag tycker det är rimligt att utkräva ansvar och handling längre upp i samhällshierarkin. Att Sonja sliter vidare är exempel på att den omhuldade tilliten och pliktkänslan - som vi väl inte vill ta kål på, egentligen - fortfarande fungerar ett tag till.

@utlandssvensk: Först mittåt vad gäller Island och WW2. Hade på känn redan när jag drog iväg min kommentar att en stor, fet ö mellan stora länder borde varit/vara strategiskt intressant - nåt gnagde, men orkade inte korrigera. Nåja, du redde ut det.

Reinfeldt. Kan inte förstå, fortfarande, teorin att han skulle avsky etniska svenskar pga anfaderns ev svårigheter. Vem tusan har inte haft stök i familjebanden. Utan att behöva bryta ihop flera generationer senare. Intressant länk med Bo Lundgrens uttalanden. Diskuterades rätt livligt på Ivar Arpis fb-vägg, där gammelmoderater med libertariansk riktning ivrigt propagerade för att Reinfeldt inte haft några idéer att krossa den s k välfärdsstaten. Intressant men omöjligt att tro dittan eller dattan om för en lantis som jag.

Du besitter mycket kunskap om skeenden och personligheter i svenska ankdammen. Fast har man gott om tid och pengar - och inte behöver fakturera som du sagt! - kan man månne fördjupa sig i extra mycket i ankdammens dynamik.

Utlandssvensk sa...

¨
@ Lars Åhlin,

Det är lätt som en plätt att i princip helt stoppa asylinvandringen. Nästan alla andra västländer har ägnat de senaste 10-20 åren åt att uppnå detta och det finns gott om framgångshistorier. Det är bara att lära sig av dem. Angående folk utan pass, som utgör kring 90% av alla asylsökande i Sverige de senaste 20 åren, är det många länder som i princip tillämpar direktavvisning eftersom det är fråga om helt uppenbara bedrägerier. I Schweiz hade man till och med en folkomröstning om just denna fråga. Det var nog kring 10 år sen.....

Problemet är att man inte vill och så har det varit mycket länge. De som har föreslagit praktiska lösningar ( se t.ex SDs 33 punkts program från 2005) har varit RASISTER och i princip förklarats fredslösa.

Anonym sa...

Jag tror att den enda lösningen som är realistisk är att man förenklar byråkratin/administrationen, moms- och skatteregler runt fåmansföretag i enklare servicenäring för invandrare som inte lyckas på arbetsmarknaden. Alltså att "nysvenskarna" lättare kan öppna eget, utan krångliga regler, anmälnings- och redovisningsförfaranden. Och inga kollektivavtal, det är centralt! Jag tänker kiosk, café, skomakare, frisör, bageri, cykelreparatör, etc. I dessa näringar finns redan många av våra tidigare invandrare. Om man tittar på invandrartäta länder som Frankrike och England, t ex, där det också är lätt att starta småföretag, finns också en mängd sådana där hela familjer livnär sig. London har en s k "convenience store" i varje kvarter, en livsmedelsbutik på minimla yta med mycket generösa öppettider. Jag tror att de allra flesta av dessa butiker drivs av driftiga invandrare. Olika etniska enklaver t ex i London har också sina egna frisörer, skräddare, skomakare etc. Enklaverna skapar sina egna marknader och utbud och bildar en egen ekonomi.

Gör det lätt att göra rätt för sig och att skapa sin egen inkomst. Halvera bidragen, minst, och gör det svårt att få dem.

Kanske måste också Sverige vänja sig vid en ökad svart marknad, eller en sektion som beskattas separat och förenklat. Det är svidande osvenskt, jag vet, men kanske får man bita i det sura äpplet om man nu öppnat gränserna. För att återknyta till det stora samhället kan man kanske skapa en typ av fast schablonskatt och år per verksamhet istället, där beräknad omsättning, snarare än faktisk, ligger som underlag för en "bas"-skatt (som täcker bara enkel, grundläggande välfärd för denna grupp, t ex). Man får dock räkna med att mycket av denna "sidomarknad" handlar med svarta pengar. Viktigt dock, att när invandraren själv känner sig redo att ingå i det "stora", och behärskar reglerna etc och vil få tillgång till det mer komplexa systemet med full välfärd, men också full skattebetalning, ska det vara lätt att bli inkluderad.

Orättvist? Beror på hur man ser det. Kanske är det bättre att folk kan försörja sig själv, med det ökade självförtroende det ger, men istället betala lägre skatt, få mindre välfärd, än att "tära" på det allmänna genom bidrag men ändå aldrig komma in i samhället "på riktigt"?

Anonym sa...

Håhå nu ramlar det!
Och fort går det.
Kinberg Batra öppnar munnen och har åsikter.Vem var Fredrik Reinfeldt?
Åsa Romson blir nyliberal.Vi har alltid varit ett mittenparti.
Morgan Johansson tycker att SD snackar skit om Sverige.Eftersom det är enorma skillnader på vad Morgan sa och SD skrivit på lappar nere på ön Lesbos.

Och dom andra EU-länderna ska ta sitt ansvar redan ikväll tror jag...

Utlandssvensk sa...


@ Dr Mabuse,

" Kan inte förstå, fortfarande, teorin att han skulle avsky etniska svenskar pga anfaderns ev svårigheter. "

För all del, det tog mig mycket lång tid innan jag själv kunde tro något liknande, även om jag inte direkt älskade Reinfeldt. Samtalet med pappan i videon som jag länkade var något av en sista pusselbit som föll på plats för mig. Men alla får, som sagt, tro vad de vill och jag kan självklart ha helt fel.

"Du besitter mycket kunskap om skeenden och personligheter i svenska ankdammen."

Det var ytterst vänligt. Tack så mycket!

"Fast har man gott om tid och pengar - och inte behöver fakturera som du sagt! - kan man månne fördjupa sig i extra mycket i ankdammens dynamik"

Jo, men man kan också se det som att det då inte finns någon tvingande nödvändighet som håller en borta från vad som i grunden är ganska meningslöst. I mitt fall kan jag helt enkelt inte låta bli, även om jag många gånger har försökt. Jag brukar likna det vid att man har en mycket nära relation med någon som sitter fast i ett missbruk. I början vill man göra allt för att hjälpa men eftersom åren går blir man klar över att vederbörande helt enkelt inte vill ha hjälp och att det bara är destruktivt att försöka. Likväl är det omöjligt att bara släppa personen helt.

Att sluta följa sitt hemland och helt strunta i det är nästan omöjligt och jag vet att jag inte är ensam om denna erfarenhet bland folk som har flyttat ut. Sen framstår också det svenska vanvettet i ett helt annat ljus om man tittar på det utifrån.

Anonym sa...

Hej brukar inte kommentera men vad som ingen ännu verkar ha förstått så är detta bara förtrupper inför våren, dom flesta " flyktingarna " sitter nog mest och väntar på att havet skall lugna sig. Vi har under vintern på oss att ta fram förslag som kommer få strömarna att minska. Pengar är nog igentligen inte det största problemet utan vad kan det tänkas att ca 100 000 unga män kan ta sig för när dom inser att paradiset var inte här! Det blev inget blont harem i ett hus och BMW'n syns inte till på någon uppfart. // Putte