lördag 1 augusti 2015

Den naiva politikens offer


Det kan vara lärorikt att att titta tillbaka på hur ens politiska övertygelser utvecklats genom åren. Som mest naiv och självsäker är man oftast i tonåren. Det är då de politiska ungdomsförbunden finns där för att fånga upp världsförbättrare och renläriga idealister. Där kan man träffa likasinnade och tillsammans bestämma exakt vad som krävs för att rädda världen.

Åren går, livet händer, och med tiden inser de flesta att enkla problemformuleringar och ännu enklare förklaringsmodeller på dessa problem inte håller. Även om vår syn blir sämre med åren får världen fler nyanser. Samtidigt får det egna livet fler komponenter. Giftermål, barnuppfostran, karriär och bostadslån betyder mer ansvar men också att de där politiska diskussionerna på sena nätter med mycket rödvin i tonåren har allt mindre bäring på verkligheten. Det vi vill nu är att skolan fungerar, att samhällsekonomin är stabil så att bolåneräntorna inte sticker iväg och att mamma och pappa får en bra äldrevård. När dessa delar fallerar, händer något. Då blir vi inte så toleranta längre.

I sin sista SvD-kolumn skriver Johan Norberg om skillnaden mellan politikers pessimism och entreprenörers optimism, och varför han föredrar de senare. I en kolumn som ger mig intrycket av att han nu önskar dra sig tillbaka till ett hov av människor som tycker likadant beklagar sig Norberg över att borgerliga opinionsbildare i Sverige har fastnat i en "fälla" av pessimism. Särskilt i migrationsdebatten.

Jag upplever att det snarare är Johan Norberg som har fastnat i en fälla av ideologiska skygglappar. Norberg skriver:
De vet att en liberaliserad arbetsmarknad med lägre ingångslöner skulle göra underverk för integration och ekonomi, men i stället för att kämpa med näbbar och klor för det avvisar de själva sådana förslag på förhand med att svenskarna ändå inte kommer acceptera det.
Idén med fri rörlighet och invandring är vacker. Men den är inte förenlig med en universell välfärdsmodell. Vi måste välja en. När dessa två idéer möts, vilket är vad som håller på att ske i Sverige nu när vi visserligen inte har fri invandring men när vissa nationaliteter får automatisk rätt att stanna permanent, är att systemet krackelerar.

Tanken att lägre ingångslöner och en friare arbetsmarknad skulle "göra underverk" för integrationen av personer utan utbildning och relevant arbetserfarenhet är... ja, naiv. För inte kan väl Norbergs tanke vara att den som kommer till Sverige men inte klarar en egen försörjning ska försörjas av andra? Inställningen påminner mig om när somliga, däribland artisten Behrang Miri, blir förbannade på att verkligheten (bilbränderna, handgranaterna, utanförskapet) i vissa delar av Sverige beskrivs som den faktiskt är.

Det tycks finnas en betydligt större tolerans för ett krackelerande välfärdssystem bland vissa liberaler i övre medelklassen än hos de flesta andra. Men saken är att Norbergs beskrivning är korrekt i ett avseende: vi vet att det inte finns ett stöd hos svenska folket att låta sjukvård, äldrevård och skola falla ihop av trycket utifrån. Vi vet också att väldigt få vill bo i de förorter där bilar eldas upp, där brottsligheten får fäste och där kvinnor utsätts för hedersförtryck. Allra minst de som prisar "öppenheten" som mest.

Även om jag som liberal är väldigt kritisk mot den svenska välfärdsmodellen, inser jag att en kollaps knappast kommer göra folk till libertarianer. Jag är för en ordnad övergång från välfärdsstat till en frivillighetsstat där människor får större frihet att styra sina egna liv och samtidigt ett betydligt större ansvar för sina egna kostnader. Denna förändring kommer inte gå över en natt eller ens en mandatperiod, och den kommer aldrig att ske om mattan rycks undan för barnfamiljer, äldre och unga i den fria rörlighetens och öppenhetens namn.

Delvis mot denna bakgrund störs jag oerhört av politiker som efter stora misslyckanden ursäktar sig med (utan att egentligen alls be om ursäkt) "vi har varit naiva". Personer som gör anspråk på att företräda befolkningen i väldigt viktiga frågor, som säger sig ha idéer för att styra samhällsutvecklingen i en för flertalet positiv riktning, ska inte vara naiva. De ska vara realistiska. Krassa. Och ansvarstagande.

Att vara optimistisk är ett positivt karaktärsdrag. Men optimism i sig löser inte svåra problem, i synnerhet inte om utgångspunkten är felaktig. De problem som en hög invandring av okvalificerad arbetskraft medför har underskattats grovt av folk till både höger och vänster. Följden har blivit att Sverigedemokraterna är på väg att bli ett parti jämnstort med Moderaterna och Socialdemokraterna.

Sverige behöver en kursändring. Vi måste få en politik som tar hänsyn till realiteter. Som sätter hjärna före hjärta. Först när samhällsutvecklingen vänder finns det skäl att vara optimistisk på riktigt.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Detta är nog ditt viktigaste inlägg hitintills. Du sätter fingret på hur infantila personer vars ideologi styr hela tankemönstret styr samhällsdebatten. Från flumliberaler som Johan Norberg som gör sig bäst över 7 glas rött vin och 3 shots Mintu på någon slaskig sylta på Södermalm till SvDs mest liberala integrationsvurmare Tove Lifvendahl, eller varför inte Andreas Johansson Heinö, som i sann liberal anda anser att invandringen till Sverige är utmärkt men lägstalöner, svenskars ovilja att anpassa sig till bilbränder och handgranater förhindrar integrationen.

Du har kommit en lång väg, Hans, från de infantila människorna som ofta får styra vår politik och samhällsdebatt. Den som tog det längst var Fredrik Reinfeldt, som med varje gnista ansåg att USA är ett land vi ska se upp till. "The melting pot is working, that is what Sweden should have" basunerade Reinfeldt ut över hela Sverige under bästa sändningstid i svensk Television. Men hur har det gått för den dryga miljonen invandrare från tredje världen som under Reinfeldts tid kom in till Sverige? Fungerar "The melting pot" bra i Sverige, eller samlas de flesta invandrare i problemtyngda områden? Ja, den som har öppna ögon och ett fungerande hjärta borde veta.

Magne

Anonym sa...

Kan inte Johan Norberg försöka förstöra något annat land än just Sverige? Finns det inte något land i Afrika, kanske Zimbabwe(?), som hans idéer om ett land där innovationer, robotik, 3d-skrivare, 7G-nät, öppenhet etc. kommer göra ett samhälle problemfritt? Varför just Sverige, Johan Norberg? Vad har Sverige gjort för att ruineras av dina infantila psykopatiska idéer? Är det en form av etnomasochism, där Västerlandet till varje pris måste ruineras? Varför kan du inte koncentrera dig på Zimbabwe, eller kanske Peru i Sydamerika? Snacka med dem om att de ska ta emot alla som vill komma och sänka sina löner ännu mera. Säg till dem att robotik, 7G-nät, 3d-skrivare kommer göra dem oändligt rika, och kulturskillnader kommer robotiken lösa - bara politikerna låter robotarna komma in i samhället. Säg också till dem att 7-G nätet 2025 kommer kunna teleportera människor, djur, ja vad som helst till hela världen och även ut i universum.

Magne

Anonym sa...

I ett land där politiken dikteras av rappare, twittrare , journalister och en och annan tyckare är resultatet rätt givet.När en politiker är så feg och rädd att ryggkrökning är en ren reflex så fort någon representant från ovan känner sig kränkt kan bara resultatet gå i en riktning.
Anna och Beatrice slår knut på sig själva i försöken att tycka något utan att stöta sig med någon i DN.Och det är "oppositionen" det.
Regeringen låter feministiska och miljöpartistiska floskelsprutor spela ut sina register men i praktiken händer just ingenting.
Enligt en undersökning seglar invandringsfrågan förbi rubbet som viktigaste fråga inom EU.Politikerna har inget svar så då får jobb-frågan vara det som ska diskuteras.
Allt handlar ju om jobben, alltså det egna med fet lön som riksdagsledamot och en inte alltför ansträngande vardag.Det går väl så länge det går som Fredrik brukade säga?

Utlandssvensk sa...


Hela det här med att att libertarianer automatiskt står för fri invandring är ett renodlat svenskt påhitt. Faktum är att nästan samtliga tunga libertarianer har tagit tydligt avstånd från denna, helt uppenbart, vanvettiga fantasi.

Den kanske mest inflytelserika libertarianska författaren på senare år kan nog sägas ha varit Murray Rothbarth och han skrev följande (Nations by Consent: Decomposing the Nation-State. 1993):

”. I began to rethink my views on immigration when, as the Soviet Union collapsed, it became clear that ethnic Russians had been encouraged to flood into Estonia and Latvia in order to destroy the cultures and languages of these peoples. Previously, it had been easy to dismiss as unrealistic Jean Raspail’s anti-immigration novel The Camp of the Saints, in which virtually the entire population of India decides to move, in small boats, into France, and the French, infected by liberal ideology, cannot summon the will to prevent economic and cultural national destruction. As cultural and welfare-state problems have intensified, it became impossible to dismiss Raspail’s concerns any longer.”

Vad han säger här är i korthet att man inte kan acceptera folkmord och att övriga principer är underordnat detta.

Svenska s.k libertarianer har valt motsatt väg, dvs. man har upphöjt folkmordet på den svenska ursprungsbefolkningen till den överordnade principen och har varit villiga att anpassa allt annat.

Låter det överdrivet? Om så är fallet, beror det troligen på att man inte har satt sig in i de närmast säkra konsekvenserna av massimmigrationen de senast 20-30 åren. Redan nu är andelen med utländsk bakgrund i åldersgruppen 0-44 år cirka 35%. Detta innebär troligen att de är över 50% i åldersgruppen 0-18%, dvs. de svenska barnen är redan en minoritet. Dessa unga svenskar går en fruktansvärd framtid till mötes och redan nu lever många av dem som en hunsad etnisk minoritet.

Misshandel, bötning, våldtäkt, etc är vardag för många. Och det kommer bara att bli värre, troligen mycket värre. Om de stannar i landet kommer denna generation att ställas inför enbart otrevliga val. Ska de bjuda motstånd, dvs. ska de sönderfeminiserade svenska pojkarna som har fått lära sig att aldrig slåss ta upp kampen med de mest hårdföra och hänsynslösa folkgrupperna på planeten? Eller ska de tiga och helt enkelt låta sig bli utrotade? Det kan kanske bli en blandning, men det senare alternativet förefaller betydligt troligare.

Till detta kommer den högre nativiteten hos många av immigranterna (en somalisk kvinna föder i snitt 6 barn) samt det fortgående och stigande inflödet av nya spännande figurer. Detta innebär att att svenska barn snabbt kommer att gå från att idag vara en minoritet till att bli vad som endast kan kallas en spillra av ett döende folk.

Givet detta, förefaller ord som "naiv" inte på något sätt adekvata för att beskriva dessa svenska s.k libertarianer som i åratal har sprungit runt och propagerat för fri immigration från tredje världen. Snarare representerar de en form av ondska som är bland det värsta som världen någonsin har skådat. Att utrota andra folkgrupper är ett fruktansvärt brott, men att utrota sina egna barn och barnbarn är nog ett strå vassare.

Hans Odeberg sa...

Vad gäller välfärdssamhällets popularitet hos folket så tror jag det är våra politiker som är realisterna, inte Norberg. Även jag som blålila gammelmoderat gillar den generella välfärden.

Orsaken därtill är för mig enkel och personlig. Min son har haft cancer. Staten betalade svindyra behandlingar och mediciner. I andra länder (Kina, Indien, ...) dör de flesta, eftersom pengar inte finns till behandlingen. En dag kanske grabben får återfall. Då vill jag inte att välfärden ska ha raserats. Jag misstänker att resten av Sveriges befolkning inte heller är särskilt intresserade av ett samhälle där de fattiga inte har råd med tandläkare eller läkare.

Om sen bara våra politiker kunde ha en gnutta realism och ryggrad vad gäller de åtgärder som krävs för att behålla välfärdsstaten.

Anonym sa...

Det är väl exempel på en ganska typisk tankevurpa från vänster?
Räcker inte välfärden till exakt alla är det orättvist att några har den.
Det är bättre att Sverige kollapsar ekonomiskt genom att ta emot ett extremt dyrt fåtal här
än att hjälpa en mångdubbelt större skara på plats?
Det man inte ser räknas inte eftersom tv:n kan stängas av vid behov.En svensk vänsters struts-mentalitet.
Dessutom får man inte chansen att själv solidarisera sig, dvs plocka stilpoäng på sin godhet, om man ger pengar via någon lämplig organisation i stället för att bära plakat och skandera kamp-ramsor.
Sverige består av posörer som intar en lämplig ställning framför den imaginära kameran.
Inte av praktiker som åstadkommer någonting.

Anonym sa...

Anna Kinberg Batra, som skulle vara den räddande ängel moderaterna så väl behövde efter kung Reinfeldts snöpliga sorti, verkar också mer än lovligt naiv.Här tuggas det på foten i munnen i princip varje gång den öppnas.
Är tanken att ersätta till SD avhoppade moderater med HBT-personer?
Är det förklaringen till utspelet om att ta bort informationstvånget om HIV till en sexpartner?
Iofs stärktes ju inte aktierna av det gemensamma utspelet med Ask om ett förbud i passen för inresor till fel länder heller.Men vad är det här?
Är det här det bästa moderaterna kan prestera? Är det den här sortens utspel som ska garantera en valseger 2018?
Då är det faktiskt bättre att ledningen bara håller tyst och låter partiet implodera i den enda sanna DÖ-andan!

Anonym sa...

AKB är en suverän valarbetare för SD. Tillsammans med Romson utgör hon garanterad framgång för Åkesson.

Bevara AKB och Romson!

Utlandssvensk sa...


Om någon verkligen vill veta vad libertarianer anser om immigration, rekommenderar jag Lew Rockwells site.

Han är nog så etablerad man kan bli som libertarian:

"lewellyn H. Rockwell, Jr, former editorial assistant to Ludwig von Mises and congressional chief of staff to Ron Paul, is founder and chairman of the Mises Institute, executor for the estate of Murray N. Rothbard, and editor of LewRockwell.com."

Här är en sökning på hans site på ordet "immigration"

https://www.google.com/cse?cx=010115542726049794836:lpyn2ylmqe8&q=immigration&oq=immigration&gs_l=partner.3...14380.17216.0.17763.11.11.0.0.0.0.128.833.10j1.11.0.gsnos%2Cn%3D13...0.2850j957192j11..1ac.1.25.partner..10.1.86.r5XU04oy6C8#gsc.tab=0&gsc.q=immigration&gsc.page=1

Detta är MYCKET nyttig läsning för de som, av någon anledning, har fått för sig att libertarianer normalt stöder fri invandring.

Somebody is wrong on the internet sa...

Antingen måste volymerna minska drastiskt eller så måste vi skära i välfärden drastiskt, några andra alternativ finns inte. Den som påstår att man kan fixa dagens situation med en släng integration ljuger.

Invandringspolitik i sann libertarian anda vore väl att det är lätt att söka sig hit och få uppehållstillstånd men att staten/skattebetalarna ej betalar för uppehälle längre än t ex 6 månader. I praktiken skulle det innebära att betydligt färre söker sig hit och att det skapas en stor svart marknad av billig arbetskraft. Att dramatiskt ändra arbetsmarknaden och socialförsäkringarna för att härbärgera stor invandring av utomeuropéer är ingen valvinnare. Där går gränsen för svenskens solidaritet.

Thomas sa...

Håller med om Anna Kinberg. Utspelet på Priden om att moderaterna nog skulle fundera på att ta bort plikten för personer som är positiva med HIV att berätta detta för sina sexpartners, och att anmäla sitt tillstånd till läkare, är ett sorgligt stycke valfläsk (och medialt smoochande). "Det är mentalt obekvämt för somliga att göra si eller så, trots att det annars rör sig om hederlighet" är aldrig ett argument i sig när det handlar om grundläggande hälsofrågor och smittspridning, dessutom i förtroende, och AIDS har *inte* blivit en sjukdom som alla andra bara för att vi idag har effektivare bromsmediciner! Runt hörnet kan vissa hiv-stammar bli resistenta mot dessa mediciner, följdsjukdomar kan bli resistenta mot antibiotika osv.

Aids är inte mässlingen, det är fortfarande på flera sätt ett livslångt tillstånd och det är ofta extremt svårt att spåra smittan från person till person. Det här var ett oansvarigt försök att sopa frågor under mattan.

Anonym sa...

Sverige har inget försvar när ryssarna skramlar och kommer heller inte att få något.Sverige har skolor som sjunker som stenar,fast betygen går upp,i de flesta jämförelser.Sjukvården och äldrevården krisar och det inte bara på sommaren även om media vill få oss att tro det.Gamla är undernärda och allmänt deprimerade.
Polisen blir allt sämre på att lösa brott och skriver av brottslighet på löpande band för att hinna med.Det skjuts och sprängs lite varstans i landet och chansen att åka fast verkar obefintlig.Kriminalvård är dyra grejer även när vi släpper ut fångarna i förtid.
Men skattetrycket är högt och ska bli högre.Belåningen ännu högre men har långt till taket fortfarande.De medborgare som har jobb ska tydligen få chansen att arbeta långt längre än nuvarande pensionsålder.Det är tvunget säger politikerna förenade i värdegrunden och Decemberöverenskommelsen.Den lönsamma invandringen verkar just inte rädda någon annan än Bert Karlsson.
Sedan utlovas mängder med reformer som alla vet inte blir av.Det görs utspel i pseudo-frågor för att hålla media-tyckar-eliten nöjd.
Men ärligt talat, med handen på det öppna hjärtat, hur i hela helvetet kan man fortsätta att rösta på politiker som genomdrivit det här?
Epidemisk hjärnbrist?

Riga sa...

Eftersom en del liberaler skriver här kanske man kan passa på att fråga om den avreglerade arbetsmarknaden som ska lösa arbetslösheten bland invandrare och lågutbildade.
Vilka arbeten tänker ni er och till vilka löner?
Jag menar att det för att bo i Sverige krävs en rätt stor arbetsinsats på grund av att klimatet gör att bostäderna måste vara bra byggda, de måste värmas till hög kostnad och det är väsentligt mer arbetskrävande att odla och hålla djur i Sverige så maten är dyrare. Många liberaler verkar tro att om man sänker minimilönen några tusenlappar löser sig allt. Jag tror inte det är så om vi tror det ska räcka till den standard vi tycker invånarna i Sverige ska ha.
Visst, trivs man med att se sina medmänniskor i kåkstäder letandes tomburkar är det en annan sak.

De flesta som arbetat i industrin vet att de enkla arbeten som man kunde sätta de som var lite "eljest" på är borta. Inte ens när arbetsförmedlingen betalar hela lönen vill industrin eller vården ha folk som inte presterar för de sinkar bara.

Förklara gärna för mig vad de 500 000 - 1 000 000 människor som finns och kommer finnas om 5 år utan gymnasiekompetens och med mycket begränsade kunskaper i svenska ska göra och till vilken lön de förväntas göra det.

Utlandssvensk sa...

@ Riga,

"Vilka arbeten tänker ni er och till vilka löner?"

Lycka till med att få svar på den frågan!

Verkligheten är att om man ska ha in MENA befolkning, ja då får man även skapa en MENA arbetsmarknad om man ska nå full sysselsättning. Detta innebär i praktiken att lönekostnaderna måste ner till en nivå där man kan börja avindustrialisera. T.ex finns det säkert någon timlön där det blir billigare med manuell biltvätt. Självklart får man då även acceptera att dessa synnerligen lågavlönade personer inte har råd med normal västerländsk boendestandard utan kåkstäder blir framtiden.

Eller varför inte en miljösmart lösning? Ta upp bensinpriset till 100 kr litern, så skapar vi en marknad för trävagnar dragna av MENA immigranter! Om vi utformar vagnarna riktigt klurigt, kan dessa sen även vändas upp och ner på kvällen och då tjäna som bostäder åt immigranterna!

Skämt åsido, de svenska massinvandringsförespråkarna brukar aldrig vilja svara på de frågor du ställer, troligen av den enkla anledningen att själva invandringen är ett mål i sig för dem. Vad som händer med ursprungsbefolkningen skiter de totalt i.

Anonym sa...

Riga har förstått det här med klimatfaktorn. Att ha låga ingångslöner i delstaten Californien i USA eller i Brasilien är en annan sak än att ha detsamma i Sverige, detta pga klimatfaktorn. Att värma bostad, handla sin mat i en mataffär (svårt att odla tomater och föda upp höns under vintern i kalla Norden) etc. är nödvändigt i Sverige, vilket det däremot inte är i Californien eller i Brasilien pga klimatfaktorn.

PUT kan ruckas, men att sänka lönerna bör man ta klimatfaktorn i beaktning. Har liberaler tänkt igenom detta? I Californien är minimimölen 9 dollar per timme, alltså c:a 77:- i timmen. Kan man i Sverige, med vårt höga skattetryck, betala för en bostad, där det dessutom är bostadsbrist och ingen lösning i sikte? Jag saknar djupare analyser över hur det ska genomföras.

Magne

Anonym sa...

Den avreglerade arbetsmarknaden är samma sorts svar som att ett NATO-medlemskap räddar försvaret.Vi har inga pengar till klubbavgiften och inget kompletterande att erbjuda.
Ändå går på man på som om man satt inne med ett riktigt svar!På riktiga frågor.I en verklig verklighet.
Liberala önskedrömmar som stöttas av media eftersom allt annat skulle gagna SD.
När man till slut schabblat bort hela verkligheten handlar det om att köra lögner och fria fantasier in i väggen!
Det lustiga är att just det gagnar SD!

Anonym sa...

Senaste nytt: Migrationsminister Morgan Johansson anser att David Cameron har främlingsfientliga åsikter. Här från DNs artikel, http://www.dn.se/nyheter/politik/morgan-johansson-kritiserar-brittisk-asylpolitik/:

"– I Sverige tar vi emot mellan 1 000 och 1200 asylsökanden varje vecka, säger han.

Förra året tog Sverige, med tio miljoner invånare, emot 30 000 asylsökanden. Storbritannien, med över 60 miljoner invånare, tog emot 10 000.

Morgan Johansson är också upprörd över att David Cameron betecknar människorna som bor i lägret i Calais som illegala immigranter.

– Det är en grundläggande mänsklig rättighet att söka asyl, säger Johansson till BBC.

Han anser att Cameron använder en främlingsfientlig retorik och medvetet slår en split mellan migranterna och britterna. Till exempel använde premiärministern nyligen ordet svärm när han beskrev människorna i Calais.

– Det finns politiker som tittar på olika grupper av människor och letar efter olikheterna. Sedan finns det politiker som letar efter vad som förenar människorna och försöker bygga vidare på det så vi kan leva tillsammans."

Ja, men Sverige är en humanitär stormakt. Visste inte Morgan Johansson det? Inget annat land i världen kan jämföra sig med oss när det gäller solidaritet, hbtq-frågor, öppenhet och tekniska innovationer.

Magne