tisdag 11 augusti 2015

Amnesty tar ställning för avkriminaliserad sexhandel


Amnesty International tog i dag officiellt ställning för en avkriminalisering av sexhandel. På sin hemsida kallar människorättsorganisationen beslutet "a crucial vote to protect the human rights of sex workers".

Beslutet är oerhört viktigt av flera skäl. Dels symboliskt då Amnesty är en organisation med högt anseende som arbetar för mänskliga rättigheter i hela världen. Detta ställningstagande innebär att vi äntligen kan prata om sexarbetares rättigheter utan paternalistiska övertoner om att "rädda" någon. Men naturligtvis också för att det kan medföra verkliga förändringar för sexarbetare världen över när fler länder förhoppningsvis lyssnar på Amnesty och förändrar sin lagstiftning i önskvärd riktning.

I resolutionen rekommenderas att Amnesty utvecklar en policy som stödjer en full avkriminalisering av allt sexarbete under ömsesidigt samförstånd och att sexarbetare i likhet med alla andra människor erkänns rätten att slippa bli utsatta för våld, exploatering och människohandel. Det är mot dessa avarter som rättsstatens resurser måste riktas, inte mot sexuella relationer där en köpare och en säljare kommit överens och där tvång inte förekommer.

Syftet med avkriminalisering är således att skydda sexarbetares rättigheter. Svenska Amnesty röstade som väntat nej till resolutionen. I ett uttalande säger de att de "anser inte att det är klarlagt att en generell avkriminalisering av sexköp och kringverksamheter per automatik leder till minskade människorättskränkningar." Detta är en tankevurpa. Det är ju själva förbudet, och effekterna av det, som är kränkningen!

Amnesty kommer sannolikt tappa en del medlemmar på detta ställningstagande, inte minst i Sverige. Noteras ska dock att svenska Amnesty inte kommer att driva frågan om en avkriminalisering av sexköp (vilket skulle innebära en avskaffad sexköpslag).

Svenska moralister och paternalister kan således sova gott i förvissningen om att kampen för sexarbetarnas rättigheter i huvudsak kommer föras utanför Sveriges gränser även i fortsättningen.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Utmärkt beslut av amnesty international.

Olof sa...

Kan man gå med i Amnesty utanför Sverige istället? Den svenska grenen som offrar utsatta människor och människorätten för att böja sig för förtryckarna känns inte riktigt relevant. Lite som en försvarare av yttrandefrihet som bara tycker populära uttalanden skall omfattas av yttrandefrihet...

Hans Li Engnell sa...

Jag har själv frågat mig detta. Vet faktiskt inte om det är möjligt.

Anonym sa...

Svenska amnesty tycks (enligt deras hemsida) emellertid ha öppnat för att verka för en ny förutsättningslös utredning, där sexköpslagen och kopplerilagen synas, och där sexarbetare får inflytande. Så jodå, kampen om sexarbetarrättigheter går vidare även i Sverige.

Anonym sa...

Svenska Amnesty ska väl inte skilja sig från huvudorganisationen? ideologi/politik ska överhuvudtaget inte förkomma i förvaltarskapet. De går emot Amnestys policy och både underminerar och förfelar själva grundidén. Ser att Svenska sekretariatet ser jämställt ut enligt feministiskt synsätt..

https://www.amnesty.se/om-amnesty/kontakta-oss/anknytningslista/

Anonym sa...

Ojsan,nu har visst Amnesty problem också.Mitt tips är att ringa Margot så styr hon upp det här.

http://www.svd.se/hundratals-lamnar-svenska-amnesty

Anonym sa...

Svenska Amnesty är ynkliga ja-sägare som inte vågar utmana etablissemanget. Sådana får mig att må illa.

//Mogura