fredag 30 oktober 2015

Nu börjar det knakaHäromdagen sade migrationsminister Morgan Johansson att regeringen kan tänka sig att ge kommunerna rätten att tänja på kravet att snarast erbjuda skolgång till alla barn som anländer. Eftersom det både saknas lokaler och lärare i stora delar av landet kommer nyanlända barn framöver få vänta på att börja skolan.

Regeringen har även pratat om att sänka kraven på vilka som får undervisa i skolan i syfte att öka lärartätheten. Detta är raka motsatsen till kampen för att höja läraryrkets status medelst en lärarlegitimation. Hur fler obehöriga lärare ska höja yrkets status och därmed locka fler att utbilda sig till lärare får regeringen väldigt gärna förklara.

Det stannar inte där. S-bloggaren Johan Westerholm berättar att alla bränder på asylboenden runt om i landet har fått justitiedepartementet att träffa Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA). Syfte var att förmå dem att sänka kraven på väktarna för att kunna rekrytera många fler. Vem som får vara väktare och vilka befogenheter en sådan har finns reglerat hos Rikspolisstyrelsen och BYA. Dessa vill regeringen sänka.

Vad kan väl möjligen gå fel när outbildade personer ska vakta boenden där människor, som av religiösa och historiska skäl hatar varandra, trängs ihop i våningssängar i samma rum och ska dela samma toalett och dusch?

Samtidigt som dessa samtal pågår sjukskriver sig socialsekreterare som gått in i väggen till följd av en ohållbar arbetssituation.

Överbelastningen på den offentliga samhälsservicen till följd av migrationspolitiken gör att vi har att se fram emot sämre tandvård, sämre sjukvård, sämre äldrevård och lägre kvalitet i skolan. Allt för att i panik möta den ohållbara situation som politiken resulterat i. Dels handlar det förstås om bemanning och lokaler, men det handlar också om kvaliteten på personalen.

Så långt har vi alltså kommit. Socialdemokraterna är på väg att montera ned just det som de i decennier har velat upprätthålla världens högsta skatter för att finansiera. Det är minst sagt besynnerligt.

Vi står på randen till en begynnande systeminfarkt. Det kommer inte att ske över en natt eller ens över ett år. Men sprickorna är nu så pass tydliga att slutresultatet blir svårt att undvika. I praktiken har den offentliga servicen redan varit begränsad på många håll i Sverige. Folktandvården och primärvården har främst på landsbygden varit väldigt ansträngd i många år, vilket tvingat många att välja privata alternativ.

Jag skulle råda alla, oavsett var ni bor, att göra just detta. Byt till en privat tandläkarklinik. Skaffa en hälso- och sjukförsäkring så att du inte behöver stå i den offentliga vårdkön om du blir sjuk. Skolor är ett bekymmer eftersom urvalet skiljer så kraftigt åt beroende på var man bor. Långt ifrån alla kommunala skolor är hårt belastade av migrationssituationen, så där får var och en helt enkelt bedöma läget på just sin ort. Försök slutligen att undanhålla så mycket skatt du kan (helt rimligt med tanke på att du får dubbla utgifter när du väljer privata alternativ).

Regeringen fortsätter hävda att ingen hade kunnat förutse denna utveckling. Det är ett absurt påstående.

Lägg ihop följande: Västvärldens mest generösa generella välfärd+högst grad av beviljade uppehållstillstånd i väst+PUT som huvudregel+högre ersättningar än i andra EU-länder+inga ålderskontroller av påstått minderåriga+rätt till sjukvård och skola även om du får avslag på din asylansökan+ett regelverk som i praktiken omöjliggör utvisningar till de vanligaste asylländerna.

När resultatet av allt detta blir "flest asylsökande per capita i hela västvärlden" är alltså politikerna som står bakom ovanstående politik överraskade.

Ibland undrar jag faktiskt, helt ärligt, hur länge dessa människor kissade på toalocket innan de kom på att man måste lyfta på det.

Läs även:
Johan Westerholm

14 kommentarer:

Anonym sa...

1. Släpp in hundratusentals människor från mindre utvecklade länder och lova dem ett liv med fred, högre levnadsstandard och fungerande samhällsinstitutioner

2. Sänk standarden för samhället till samma nivå som de länder de kom ifrån, nedmontera polisen, släpp in obegränsade mängder illegala vapen och riv ner välfärdsstaten

3. ???

4. Profit!

Politikernas plan är inte mycket mer komplicerad än så.

Stefan L sa...

Jag har en fråga, från en kompis, vilket lock är det du pratar om?

Riga sa...

Hmm, så hundratusentals nya medborgare, många utan någon som helst relevant utbildning och en del till och med analfabeter kombinerat med ytterligare en devalvering av läraryrket, det är så vi ska förbättra PISA-resultaten och fortsätta vara en kunskapsnation som inte konkurrerar om låglönejobb och dessutom har Europas lägsta arbetslöshet...bra liknelse med toalettlocket.

Lite humor att du skrev om sjukförsäkring, satt just och läste prislistan hos Länsförsäkringar - inte gratis och jäkligt surt när man betalt helt löjligt stora summor i skatt över åren.

Räcker inte med en pizza och netflix om man ska sjukförsäkra sin familj.

Anonym sa...

Försäkringsbolagen har nu börjat dra öronen åt sig om en fastighet används som asylboende.

Anonym sa...

jag ska inte behöva betala för privat vård och privat skola när jag av tvång betalar ett av världens högsta skattetryck! Det här gör mig vansinnig!

Anonym sa...

När Palme skjutits och regeringen hade sammanträde i panik stod en ABAB-vakt med batong för säkerheten eftersom man inte visste om det var en utländsk attack (läs spetsnaz).
Nu ska tydligen extra-väktare typen Ulsters B-Specials stå för säkerheten på flyktinganläggningarna.
Ifall det finns terrorister bland flyktingarna...
Ifall det kommer nazister smygande i KKK-utstyrsel med bensindunk..
Naturligtvis möts de av extra-väktare med batongen i högsta hugg och dödslängtan i blick.
Framgången är given och kan räknas in i kommande budgetar.
Det är helt omöjligt att undgå att konstatera att vi styrs av dagistanter med begränsad synförmåga och nedsatt alternativt obefintlig tankeförmåga.
- Vicken smäll,tänker jag som Dynamit-Harry, vicken smäll det kommer att bli!

Anonym sa...

Vi styrs av dagistanter med begränsad syn,därför kissar de på dasslocket,oopps!

Anonym sa...

Alla dessa människor från/med dysfunktionella kulturer, dysfunktionella politiska system, dysfunktionella religioner, dysfunktionella familjestrukturer är alla innerst inne potentiella socialdemokrater/moderater och blir i och med gränsövergången de facto socialdemokrater/moderater. På det grundas svensk immigrationspolitik. Klart det fungerar! Gör din plikt, öppna ditt hjärta (plånbok).

Anonym sa...

Ung-moderaterna skyndar till Mona Sahlins försvar.Avpixlat ska stängas ner och SD förbjudas?
Det är mycket nu!

https://alexanderbengtsson.wordpress.com/2015/10/30/mona-sahlin-har-ratt-sverigedemokraterna-har-ett-ansvar/

lensof sa...

Alla dessa komiker vi hade i Sverige ( då menar jag verkliga komiker inte pajasar som bara försöker) är tysta och det är klart att de har gett upp.
De går inte att göra humorprogram av den politik som bedrivs numera, det går inte att skruva till den mer.
Inte ens Hasse och Tage hade kunnat göra Löfven eller Wallström till ett skämt mer än de redan är.

utlandssvensk sa...


"Ibland undrar jag faktiskt, helt ärligt, hur länge dessa människor kissade på toalocket innan de kom på att man måste lyfta på det."

Tja, man började väl kring tidigt 80-tal, sen hade man en kort period 89-91 när man lyfte på locket.

91-94 limmade man fast locket, sen höll man på i 12 år på att försiktigt öppna locket lite grann.

Efter 2006 vägrade man att ens gå in på toa utan började pinka i övriga huset.

Efter 2014 tar man inte längre av sig byxorna.

Alla som på något sätt har haft invändingar mot detta är URINOFOBER! Så det så!


Anonym sa...

Hej.

Angående behörighet/lärare:
Behörighet säger inget om ämneskunskaper då nivån på lärarhögskolornas kurser är erbarmligt låg. Vi som läste lite längre bak i tiden läste in våra ämnen vid lämpligt universitet eller högskola med samma krav som andra studenter; samma kurser, samma uppsatser, sam exarbeten, samma tentor, samma krav på att ta poäng. Pedagogik och metodik lästes vid lärarhögskolan.

Det blir inga problem alls att stoppa in vem som helst i en grundskoleklass, det viktiga är ju värdegrunden, allas lika värde och annat fjoms. Kunskap är ju bara en sanning någon bestämt, eller hur?

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare
Ps. siris.skolverket.se är den officiella statistikdatabasen för betyg, elevunderlag med mera. Har du barn i skolålder kan du snabbt kolla standarden på skolan där. Ds

Pps. Välj bort kommunala skolor om de ligger i mångkulturområden. Hög personalomsättning, hårt klimat med våld, kriminalitet och kränkningar är vardag. Ds

oldman94 sa...

". . . på toalocket innan de kom på att man måste lyfta på det."

Ja hur svårt kan det vara med de 500' som förespeglas kommer vår årliga kostnad öka med 5-10 gånger som förut . . .

2kr enligt SKL kommer nu att bli 2kr+ per kvartal ungefär . . .
och lika mycket statligt . . .

5% mer årligen och med ökade boendekostnader, ökade avgifter whatsoever.....

Strålande sickan . . . hur kan regeringen ens fortsätta spelet och
MAKABERT det finns PK eller goda eller så som tycker att di invandringskritiska skall komma med konkreta förslag?

Hur svårt kan det vara?

Vi har för mycket av något......
vad gör man mer än minska?????

Lotta Trouble sa...

Nä - försäkringar för en familj är dyrt. Men bara för att du egentligen redan har betalat en gång (ännu mer!?!) via skatten.