lördag 17 oktober 2015

Faran med korkade människor


John Cleese har sagt att det krävs viss intelligens för att förstår hur korkad man är. Därför är det omöjligt för en korkad person att begripa hur korkad personen faktiskt är.

Resonemanget stämmer väl in på svensk politik. Jag förbryllas något oerhört över hur människor som borde vara intelligenta kan göra sådana felslut och felanalyser av inte särskilt komplicerade frågor. Hur de inte kan förstå att hyresregleringar leder till bostadsbrist och därmed köer. Att de kan undgå att ta in konsekvenserna av öppna dörrar för fattiga till ett rikt land med universell välfärdsstat.

Om det har med ideologiska skygglappar att göra ska jag låta vara osagt. Men sett utifrån liknar det bara dumhet. Ett resultat av en korkad persons bristfälliga omdöme.

En titt på vad som skrivs i sociala medier kan få även den med en ängels tålamod att tappa hoppet och bli deprimerad. Det blir på ett ögonblick så smärtsamt uppenbart att det finns väldigt många korkade människor där ute. Många av dem är dessutom framstående i sitt gebit och vad som i dag populärt kallas "folkkära". De är alltså både korkade och uppskattade.

Har sociala medier gjort människor till idioter? Är det så?

Jag tänker på historien om läraren som klagade på sin elevs gräsliga handstil. Eleven fick i uppgift att förbättra den. Han slet och slet med sitt skrivande och en dag kallade läraren honom till sig. "Din handstil har förbättrats avsevärt", berömde läraren. "Problemet är att jag nu kan se hur dåligt du stavar."

På samma sätt tror jag inte att sociala medier eller dokusåpor har gjort människor korkade. Folk har alltid varit korkade, vi har bara sluppit se i vilken omfattning. Tack vare internet och sociala medier kan vi nu dagligen se hur människor är inkompetenta och gör bort sig inför öppen ridå.

Och de vet inte om det. De verkar inte alls begripa hur dumma de är. Veronica Palm vet inte hur korkade hennes tweets är. Aftonbladets Anders Lindberg har ingen aning om hur fullkomligt pantade hans analyser är. Och frågan är om bostadsministern begriper vilket praktfiasko han är i sin roll.

Korkade människor kan göra mycket skada när de placeras på fel plats. Det ser vi dagligen inte bara på Aftonbladets ledarsida och inom Moderata ungdomsförbundet utan inte minst inom regering och riksdag, där beslut fattas som påverkar miljoner svenskar.

Om man ska styra ett land krävs inte bara en minst medelmåttig intelligens utan också erfarenhet, förmåga till adaption, att lära nytt, att låta hjärnan tala före hjärtat och att inte dras iväg i tillfälliga känslostormar som leder till dåligt underbyggda och, ja korkade, beslut.

Sveriges ledning uppfyller i nuläget inget av dessa kriterier. Och den vet förstås inte om det.

20 kommentarer:

Anonym sa...

Bullseye! /T

Anonym sa...

Du har bara rätt till viss del.
Visst,alla kan se hur korkade en Anders Lindberg, en Veronica Palm eller en Henrik Schyffert är.Och det 24/7.
Men de som läser och följer är ÄNNU dummare.
Anledningen till det är att det är ok att vara dum.Till och med eftersträvansvärt.
Dum som synonymt med naiv.Dum som i vill bara väl.
Gör man bara det är det ok och eftersträvansvärt att vara dum.
Som när Schyffert (och andra)räknar.Eller när Palm och Lindberg(och andra) analyserar.
Det gör det också ok att ljuga.Om man bara vill väl är det helt ok.De som läser lögnerna, är som skrivet, ännu dummare så de märker det inte.Och dom som inte går på lögnen är per definition onda och måste för att kunna vara goda ändå köpa den...
Sociala media är egentligen bara ett digitalt klotterplank.
Alltså likvärdigt med knivkarvade runor på en gammal parkbänk.
Kulspetspennan som tatuerat in vem som gick i 9:an på skolbänken.
Eller fulsprayade taggar på någon tunnel-cement.
Styrbjörn reste denna sten.
Kilroy was here.
Gud hör bön.
Bara mer massproducerat(och dummare).
Men upphöjt till något sublimt av någon anledning.
Dumheter på pedestal.

Anonym sa...

I alla sin enkelhet den bästa analysen av (samhälls)problemets kärna! Kanske sättet att styra upp debatten (ansvaret) i Sverige faktiskt är att tala om för dessa personer att de är ointelligenta, korkade (dumma). Ingen vill vara korkad (dum). Det är till och med värre än r-ordet (du kan vara r och samtidigt vara intelligent, du kan ju pudla, men är du korkad finns ingen räddning).

Utlandssvensk sa...


"Det gör det också ok att ljuga.Om man bara vill väl är det helt ok."

Ja, så är det helt klart. Ett bra exempel är hur man envist håller fast vid att kalla i princip alla som vandrar in över gränsen för "flyktingar". Detta är en mycket väl definierad term och nästan inga av dem som har kommit till Sverige de senaste 30 åren uppfyller kriterierna för att kallas flykting. De är immigranter, inget annat. Likväl fortsätter man, i många fall fullt medvetna om att man ljuger.

Anonym sa...

Dumheten följer nog alltid ungefär samma normalfördelningskurva oavsett samhällsklass, utbildning och tidsperiod. Jag föreslår i stället två andra nyckelbegrepp: infantilisering och brist på vuxet ledarskap. Båda hänger ju samman med varandra och ligger bakom dumhetens uttryck i dag.
Hur och varför de har blivit så dominerande är en lång historia, men tänk efter: Nästan allt i dagens "vuxna" samhälle leder ju tankarna till typiska företeelser, tankemönster och beteenden hos barn och unga!
Ett exempel är identitetstänkandet, där tillhörighet till en viss kategori bestämmer allt, även åsikter och intressen (mycket bra beskrivet av gästbloggaren Per Hagwall i Den sjätte mannen 16/10). Det är ju ett rent förpubertalt tänkande, som nu verkar dominera i hela "vuxen"-världen.
Ett annat exempel är det svartvita tänkandet - en total oförmåga och ovilja att inse att varje företeelse har en "övervägande god" och en "övervägande ond" sida, att dessa båda alltid är inflätade i varandra, att allt kan förbytas i sin motsats, att inte en enda "moralisk" regel kan leda till något enbart "gott". Den aggressivitet med vilkan livets komplexitet förnekas beror nog inte enbart på dumhet, utan även på en underliggande existentiell ångest, när man inte längre kan överlåta tänkandet till någon jordisk eller himmelsk auktoritet.
/ Sixten Johansson

Anonym sa...

Hej.
Ett normalt sinne kan med svårighet höja sig över 'win-lose' mentalitet, och kan med rätt träning lära sig skilja sak-person. Detta sker bara om personen kan medvetandegöras av nödvändigheten och nyttan med detta. Om personen inte är i en sådan kontext att detta kan upplevas kommer heller inte den tankeprocessen att utvecklas.

Eftersom majoriteten neurotypiska individer aldrig eller sällan utsätts för behovet, utvecklas förmågan endast rudimentärt, om alls. hjärnan hos en NT är hårdkodad för att söka samförstånd med sin omgivning, att göra lika. Detta parat med att en NT inte kan uppleva att åsikt och personlighet kan vara separata entiteter ger os dagens problem: vi har majoritetsstyre utfört av personer som är medelmåttor, framröstade av medelmåttor (om normalfördelning används).

Resultatet kan inte bli annat än dagens. De gör så gott de kan och har förstånd till, och eftersom de är i majoritet är de de som avgör vad som är normalitet. Systemet de verkar i och de utmaningar som finns tar ingen hänsyn till förmåga eller kapacitet. Eftersom ett av medelmåttans särdrag är att känna igen och motverka högre begåvning, leder detta till att det är synnerligen svårt för intelligenta personer att avancera i de äldre etablerade partiernas strukturer, fyllda med portvakter som de är. Det kan vara så att den representativa demokratin står vid vägs ände i Sverige, inte egentligen pga invandrare, utan oförmågan till metakognition och tänkande i flera led.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Sancta simplicitas! sa redan Jan Hus.

Anonym sa...

Identitet och socialt tryck är nog extremt viktiga faktorer. Sociala media gör detta mer lättillgängligt än någonsin. Allt detta är helt naturligt.

Problemet är att media speciellt i sverige har upphöjt det här poserande klottret till samhällsdebatt. På fullt allvar hämtar man både idéer och åsikter från facebook och twitter. Man refererar till dem som om de vore vetenskapliga tvärsnitt av yttersta intelligens. Och det är nog inte bara vänsterns förtjusning i massrörelser, plakatviftningar och starka ledare som ligger bakom detta. Utan sveriges fattiga diskussionskultur överlag. Sedan länge. Allt har varit så fyrkantigt och inskränkt sedan urminnes tid. Vi är inte vana att umgås artigt med intellektuellt avvikande. Skall man vara trevlig och populär skall man inte vara kontroversiell.

Vi får lätt panik och börjar tala om konspirationsteorier, foliehattar och liknande då ordningen känns instabil. Istället för att uppmuntra hederliga funderingar och lite avvikande tankemönster. "Man måste acceptera dåliga tankar för att kunna se de bra tankarna" ungefär. Och inte vara så himla ängslig för funderingar.

Passar på att tacka för ett bra jobb med den här bloggen. Och den öppna attityden du har. Både i alla frågor och i ditt bemötande av läsare/kommentatorer.

Eric

Tidigare har jag varit tveksamt positiv till att acceptera enklare jobb med lägre löner. Som ett nödvändigt ont. Och lite på marginalen. För att kunna komma in på arbetsmarknaden och samhället. Känna sig nyttig. Och slippa svartjobb. Med baktanken att det blir en genomgångslösning för de flesta. Men nu med de volymer som nu gäller blir det annorlunda. Risken att man permanent fastnar i en B-sektor ökar dramatiskt när det är så stora volymer som skulle befinna sig där. Så inte ens den vägen kommer längre att fungera utan att påverka samhället väldigt mycket. Huvudsakligen negativt (och en liten anings positivt). Våra möjligheter till lösningar ebbar snabbt ut.

Anonym sa...

Det är enklare att socialisera folks hjärnor än deras tillgångar. Det görs på samma sätt som när man manipulerar folk in i en sekt. /T

Anonym sa...

Anna Kinberg Batra säger att hon nog inte heller hade bjudit in SD eftersom de saknar integrationspolitik.
Säger Anna Kinberg Batra som leder det parti som framför andra är orsaken till dagens situation.
Säger Anna Kinberg Batra som leder ett parti som efter att ha tappat bortåt en tredjedel av sina väljare till just SD kopierar just SD:s politik och kör över sitt ungdomsförbunds miljöpartistiska politik.
Säger Anna Kinberg Batra som tillsammans med sin ledare Fredrik Reinfeldt för bara några månader sedan tyckte det SD förespråkar var rasism.

En fara med korkade människor, fast dom kommer från Stockholm, är att de snart leder ett tioprocents parti och fortfarande inte förstått att de hade fel.
Eller om de har förstått det men inte förstått att vi förstått att det visste de hela tiden.

Anonym sa...

Kan det vara så att det offentliga Sverige genomgår en förkorkningsprocess. Det börjar med att en medelintelligent person tycker att hans insats i det offentliga gått så där. För att framstå som bättre så agerar han för att en person som är något mer korkad än hen ska bli efterträdare.

Efterträdaren i sin tur resonerar likadant, och efter några generationer fylls det offentliga Sverige av katastrofkorkade individer.

Då står vi normalintelligenta och undrar hur det kunde bli så här.

A. Jööf sa...

Kan det vara så att den offentliga sektorn genomgår någon sorts fördumningsprocess? Det skulle kunna gå till så att en normalintelligent person inte är så nöjd med sin insats. Därför agerar denne för att hen ska få en efterträdare som är lite mer korkad och oduglig.

Efterträdaren agerar på samma sätt och efter några generationer har den offentliga sektorn fyllts av katastrofkorkade personer.

Och då står vi normalintelligenta där och undrar hur det har kunnat gå så illa.

Anonym sa...

"Säger Anna Kinberg Batra som leder ett parti som efter att ha tappat bortåt en tredjedel av sina väljare till just SD kopierar just SD:s politik och kör över sitt ungdomsförbunds miljöpartistiska politik."

Moderaterna tror att de kan smyga förbi några små faktum i verkligheten också.
AKB tror att det inte kommer att märkas att man totalt bytt fot.Att man kallar det ordning och reda förändrar ingenting.Snart står det vuvezulor och saxofoner och tutar framför henne också.Törnblom och hans miljöpartister har ju redan börjat.
Åkesson kan lugnt säga att det här har vi sagt hela tiden men då kallade ni oss rasister och en massa annat.AKB ska nog inte räkna med att växa igen i brådrasket..

Anonym sa...

Om demokratin slutar fungera kan det vara nödvändigt att tillfälligt upphäva den.


//Mogura

A nonym sa...

Med tanke på att demokratisk majoritetsdiktatur är kasst men ändå bättre än alla andra former så vad tänker du specifikt på?

Anonym sa...

"Demokratisk majoritetsdiktatur är kasst men ändå bättre än alla andra former"? Vem var det som sa det? Var det Churchill? Tänk om Churchill hade fel då? Han var trots allt ansvarig för kampanjen och slaget vid Dardanellerna, den största katastrofen i brittiska flottans historia, och borde aldrig fått sätta sin fot i en myndighetsbyggnad efter det. Själv är jag ingen megalomanisk klåpare som gamle senile Winston, men jag har självfallet inte alla svaren. En sak är iaf säker. Det rådande systemet driver landet mot sönderfall och kollaps. Ta mig tusan om jag tänker stå handfallen och se på medan det händer. Och vi är många som känner så.


//Mogura

Anonym sa...

"Det rådande systemet driver landet mot sönderfall och kollaps. Ta mig tusan om jag tänker stå handfallen och se på medan det händer. Och vi är många som känner så.
"
Ingen vet vart den förda politiken leder MEN så gott som alla vet att det inte bådar gott med dagens politiska handfallenhet.De som belönats med fet lön efter att ha tagit på sig ansvaret att leda Sverige ska inte förvänta sig att någon behöver ha alla svaren för att få konstatera att de har misslyckats totalt med sitt uppdrag.
Antingen fortsätter de eller så flyttar vi på dem!

Anonym sa...

Javisst. Eftersom regeringen och större delen av den s k oppositionen vägrar ta ansvar för samhället så måste vi göra det. Antingen har man samhällsfördraget i båda riktningarna, eller så är det brutet.


//Mogura

Bäst i test sa...

Så är det, men när det gäller just Anders Lindberg tror jag faktiskt han bara spelar korkad för att passa in på ABs ledarredaktion och vara en i gänget. Således mer karriärist och kanske ängslig av sig än korkad. De flesta andra däremot...

arthur sa...

Du förutsätter att de tror på vad de säger men den svenska offentligheten är i hög grad ett falskt poserande.