onsdag 29 oktober 2014

Just sayin'

Om cannabis var lagligt skulle ingen röka spice.

1 kommentar:

Amnexis sa...

Ja, va hände när man började kontrollera försäljningen av folköl noggrannare: Jo ungarna drack alkogel från toaletter bl.a...

Och som Hans påpekar, vad hände när man började kontrollera folks urinblåsor noggrannare: Jo, ungarna går och köper spice från utlandet (är olika 'tweakat' från gång till gång) och överdoserar då det är en kemiskt "ren" VARIANT av THC.

Men riktig cannabis innehåller förutom riktig Delta-THC även andra ämnen som faktiskt är anti-psykotiska (CBD t.ex.), och balanserar upp det psykoaktiva THC:et. Samt att det är en växt som vi vet att människan brukat i århundraden (årtusenden förmodligen) utan att någon avlidit av själva intaget av växten. Folk måhända ha gjort korkade grejer, tagit livet av sig etc. men så sker också under påverkan av alkohol.