torsdag 23 oktober 2014

Migrationen och budgeten

Den rödgröna regeringen är överens med Alliansen om migrationspolitiken. De där 87 procenten, ni vet.

I sitt sommartal före valet medgav dåvarande statsministern Reinfeldt att det inte fanns pengar till några andra reformer. Kostnaderna för asyl och integration väntades öka så pass mycket. Vi uppmanades alla att "öppna våra hjärtan".

Nu har den nya regeringen lagt sin första budget. Den innehåller förstås även siffror för migrationspolitiken.

Regeringen beräknar att migration och integration kommer att kosta närmare 34 miljarder kronor under 2015. Det är nästan lika mycket som Försvarsmakten kostar och en ökning på närmare 12 miljarder jämfört med 2014. Den största enskilda utgiftsposten är den för ersättningar och boendekostnader. Högst väntat eftersom boende- och försörjningssituationen ser ut som den gör.

Det tragiska är att de rödgröna partierna om möjligt har ännu färre idéer än Alliansen hade för att asylinvandrare ska kunna komma i arbete och få en bostad som inte ägs av Bert Karlsson.

Det finns i nuläget inget som tyder på att kostnaderna inte kommer fortsätta öka under resten av mandatperioden.

Läs även:
Fnordspotting


(via Ivar Arpi)

6 kommentarer:

Amnexis sa...

Det behövs ett helhetsgrepp på samhällsproblematiken. Till detta anser jag att också religionen måste tillföras. Detta ämne tycks vara tabu, trots att det är den främsta anledningen till att integrationen försvåras. Sverige är ett sekulärt samhälle med religionsfrihet. Så måste det också förbli. Ingen skulle dock vilja ha en biskop som statsminister. Inte heller en islamist. Av Sveriges kristna är c:a 5 % aktiva utövare av sin religion, bland muslimer är motsvarande siffra över 60 %.

Detta hade inte behövt vara ett problem om inte deras krav på religiös särbehandling i samhället hade varit så påfallande, med starkt avvikande klädsel, motstånd mot umgänge med icke-muslimer, nedvärdering av kvinnor, separering av könen redan från skolåldern, krav på religiös särbehandling till och med av matvaror och förekomsten av husdjur m.fl. aspekter. Allt detta utesluter i praktiken integration i ett samhälle där vi under de senaste 200 åren mödosamt arbetet oss upp ur ett religiöst järngrepp för att äntligen kunna betrakta oss som fria män och kvinnor. Religionen skapar därmed grupperingar som vi inte inom överskådlig tid kan bryta ner till en gemenskap.

Hela vår invandring bygger på en havererad maktkamp i Mellanöstern mellan olika religiösa fraktioner. Sunni, shia, wahabister, yasidier, kurder, kristna assyrier, alla representerar en oförsonlig kamp om vems gud som är den enda rätta. Det vore otroligt naivt att inte inse att denna maktkamp också kommer att blomma ut i Sverige i takt med ett ökande antal invandrare från dessa länder. Vi har inte heller någon beredskap för att möta oförsonliga konflikter av religiöst slag. Antisemitismen är ett exempel på hur maktlösa vi står i en situation där religiösa värderingar slår tillbaks på våra samhällsfunktioner. Retoriken är lika uppskruvad nu som under 1930-talet. I Sverige tycks man vara helt omedveten om religionens kraft som konfliktskapare och integrationsmotståndare. Få, om ens någon, är beredda att diskutera var gränserna skall gå för religiöst uppträdande i det offentliga samhället.

Anonym sa...

Kloka ord!
Vill bara tillägga att en betydande del av invandringen är rent ekonomisk. För personer som vill få tillgång till bidragen utan motprestation. Eller för de som verkar inom det affärsområde som svensk flyktingpolitik har skapat.

Hög förtjänst i kombination med en i havererad gränskontroll är mumma för flyktingsmugglare såväl som för knarksmugglare.

Micke sa...

Det behövs ett helhetsgrepp på samhällsproblematiken
-----------------------------
Den står inte nazipartiet för.

Maria sa...

"Sunni, shia, wahabister, yasidier, kurder, kristna assyrier, alla representerar en oförsonlig kamp om vems gud som är den enda rätta." Det är väl en kamp om vilken tolkning av islam som är den rätta och de som varken hör till den ena eller den andra falangen fördrivs, bekämpas och slaktas (jezidier, kristna, kurder m.fl.)

Anonym sa...

Där rök allt hopp jag hade för regeringen Löfven: http://www.youtube.com/watch?v=tthnogDdRkI. Nu är enda alternativet omval, där en borgerlig regering tillsätts och ett SD som tungan på vågen på 20-25 %.

/ Magne

Amnexis sa...

Nazism igen micketrollet? Mycket läsvärd och informativ artikel om Den groteska jämförelsen:

http://nimatown.blogspot.se/2014/10/den-groteska-jamforelsen.html