tisdag 7 oktober 2014

Liberalism utan feminism


Skådespelerskan Emma Watson höll ett känslosamt och uppmärksammat tal om jämställdhet inför FN för att uppmärksamma jämställdhetskampanjen HeForShe.

Tydligt är att Watson stirrar sig blind på begreppet feminism när det hon egentligen vill propagera för är lika rättigheter för män och kvinnor i världen. Det behövs ingen feminism för att uppnå detta.

Lika rättigheter är en grundläggande liberal princip. Men många som kallar sig feminister är egentligen inte alls för lika rättigheter för båda könen. De vill se särskilda rättigheter för vissa grupper, däribland kvinnor. De vill ifrågasätta och bekämpa sådant de upplever som "negativa normer" i samhället, och riktar eggen mot majoritetssamhället. Detta är ingen storartad frihetsvision utan en inskränkt och bitter kamp mot det som av flertalet betraktas som "normalt".

Alla har rätt att vara annorlunda - men vi ska heller inte förringa människors rätt att vara "som alla andra". Att vara helt heterosexuell och alldaglig. Det har ju närmast kommit att bli provocerande i dessa dagar.

I sin strävan att prioritera kvinnors rättigheter blundar många feminister lätt för situationer, regler och normer som missgynnar män. De tar inte sällan ställning för den som diskriminerar i dessa fall, vilket gör att de vackra talen om "jämställdhet" ekar ihåligt. I själva verket förefaller det handla om ett slags kvinnlig revansch.

Tidskriften Times Cathy Young sammanfattar detta bra:
Watson clearly believes that feminism - which, she stressed, is about equality and not bashing men - will also solve men's problems. But, unfortunately, feminism in its own present form has too often ignored sexist biases against males, and sometimes has actively contributed to them. Until that changes, the movement for gender equality will be incomplete.
Feminism i dagens mening är kvinnokamp i första hand, inte jämställdhet mellan könen. Det är här jämställdhetskampen har styrt så snett. Misandri är inte ovanlig inom kvinnosaksrörelsen. Detta betyder inte att det inte finns vettiga feminister där ute. Det är klart att det gör. Men även dessa tenderar ibland att kliva i "anti-män"-gropen.

De feminister som ställer upp på ovanstående är inte för jämställdhet mellan könen. De är inte intresserade av lika rättigheter och skyldigheter. De vill ha särskilda rättigheter för kvinnor. De vill alltså ha ett samhälle med lagstadgad könsdiskriminering. Och gärna skälla lite på män som grupp under tiden.

Den kampen kan de förstås föra om de vill. Men sluta kalla det för jämställdhetskamp.

10 kommentarer:

Melmac sa...

Tyvärr så går unga förvirrade naiva människor på detta. Framförallt som media hejar på utan att fatta att det är en falska fasad.

Lavazza sa...

Varje kvinna ska vara jämställd med varje man hon väljer ut som jämförelseobjekt i det avseende som hon också själv väljer ut och värderar.

Amnexis sa...

Södertörns högskola är nymarxismens och genusdoktrinens vagga och främsta spridare av densamma. Dit ska polisutbildningen nu förläggas. Ett revolutionärt maktövertagande med hjälp av polisen planeras kanske?

Anonym sa...

Det förefaller som Hans inspirerats av den aktuella debatten av tunn/tjock libertarianism.

https://www.youtube.com/watch?v=PqKs5ItUo8c

Men är det inte anglofeminism eller svenskfeminism som beskrivs här?

Det finns en anledning till att de ständigt krockar med sina europeiska medsystrar:

http://www.svensktidskrift.se/klassisk-feminism/

Kristian sa...

”What pisses me off about that hashtag is not that Emma Watson is a prissy, spoiled, rich white woman, who thinks she’s oppressed. She’s hardly the only one. What really pisses me off about that hashtag, is that ‘He’ is already doing everything for ‘She’. ”

Janet Bloomfield, JBTV3, youtube

Anonym sa...

Jag antar att det ska vara "Det betyder inte att det INTE finns vettiga feminister där ute" Eller?

Hans Li Engnell sa...

"Jag antar att det ska vara "Det betyder inte att det INTE finns vettiga feminister där ute" Eller?"

Såklart. Ändrar!

Mia. sa...

Nja jämställdhetskamp kan man ju fortsätta kalla det om man kommer ihåg att vara tydlig med att det är en jämställdhetskamp för kvinnor.
Är det en jämställdhetskamp för män och kvinnor av män och kvinnor man menar ska det väl heta WeForHeAndShe, eller?

Hans Li Engnell sa...

Fast om man driver frågor enbart för ena könet i syfte att tillskansa sig särskilda rättigheter, inte lika rättigheter, är det väl per definition inte en kamp för jämställdhet.

Eller: WeForHeAndSheAndThoseInBetween?

Anonym sa...

@Anonym, 7 oktober 2014 22:53

Tack för boktips!