onsdag 22 oktober 2014

Bidragsjobbens rike


Den nya rödgröna regeringen presenterar i morgon sin första budget. Vi vet emellertid redan mycket om vad som kommer att stå i den eftersom Socialdemokraterna och Miljöpartiet portionerat ut nyheter om de överenskommelser som nåtts. Vi vet däremot inte vad som kommer att bli verklighet.

Den nya regeringens inriktning är tydlig: det ska bli lönsammare att inte arbeta, fler ska sättas i utbildningar av olika slag och fler som arbetar ska få sin lön betald av skattebetalarna. 

Det är nämligen så den rödgröna jobb- och arbetsmarknadspolitiken ser ut. Regeringen vill införa så kallade traineejobb, som ska innebära att unga kan få anställning i vården. 5 000 jobb kommer att kosta 700 miljoner kronor, enligt S. Detta ska ske inom ramen för 90-dagarsgarantin, som innebär att alla unga garanteras sysselsättning inom 90 dagar. 

Alliansen satsade på nystartsjobb för unga (nåja, 21-26 år) som varit arbetslösa i minst 6 av de 9 senaste månaderna (för andra grupper krävdes en längre period av arbetslöshet) och instegsjobb för utomeuropeiska invandrare för vilka staten betalade 80 procent av lönen. 

I synen på bidragsjobb skiljer sig den gamla och nya regeringen inte åt särskilt mycket. De är överens om att ge vissa grupper särskilda privilegier. Tanken är god: att bryta utanförskap och ge människor en chans att komma in på arbetsmarknaden. Problemet med dessa subventionerade anställningar är att de sällan leder till långsiktig självförsörjning. Arbetsgivare anställer gärna någon om de slipper betala fyra femtedelar av lönen. Men det är alltså skattebetalarna som pröjsar, vilket inte är en hållbar lösning när målet måste vara självförsörjning. 

Den nya regeringen tar visserligen bort vissa väldigt ineffektiva och kostsamma reformer som Alliansen införde (däribland sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga). Men den saknar en politik för att företagandet ska växa och fler ska kunna starta eget eller anställas av andra utan att skattebetalarna går in och betalar lönen. 

Denna politik kommer bli oerhört kostsam i längden. Dessutom är den orättvis mot alla som inte råkar tillhöra "rätt" grupp men ändå är arbetslösa. Med alla särskilda åtgärder för vissa grupper får vi en parallell arbetsmarknad vid sidan om den ordinarie. 

Politiker ska ge företag och arbetstagare förutsättningar för att kunna köpa och sälja sin arbetskraft. Den ska inte peta i detaljer, bestraffa entreprenörskap och framåtanda eller särbehandla vissa grupper beroende på härkomst. Tyvärr väljer den nya regeringen att göra precis det. 

Detta bådar väldigt illa för svensk arbetsmarknad och tillväxt, och därmed för alla som bor i Sverige, under de kommande åren.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Varför är detta bidragens rike så radikalt annorlunda jämfört med alliansens, ur liberalt perspektiv enligt Hans, egentligen?

Är inte definitionen på frihetlighet och (klassisk) liberalism motståndet mot just monopolister?

http://www.mises.se/2010/11/15/till-monopolister-inom-alla-partier/

Varför kan Hans inte utgöra sin egen nation av en medborgare, (från Jämtland) egentligen?

http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtland

Ådärkomdenja sa...

Det är och förblir en omöjlig ekvation. Reinfeldt's sårade ego innebar att han skänkte bort regeringsmakten till en förlorande minoritet, (s) och (mp). Dom vann inte valet, men erbjöds makten av en paranoid loser, med noll kampvilja i beredskap. 'Bättre fly än illa fäkta', i moderöd tappning.

Detta kommer aldrig att hålla, en tidsfråga innan konstellationen kollapsar. Även om 'klimat'-förslaget, som avvisades direkt av (sd)+alliansen, var en testballong, så indikerar det tydligt, vad Löfven/Romson har att ögna. Dvs en omöjlig situation, plussad av vänster-rörans groteska val av islamistiska politruker. I form av ministrar (Kaplan)/statssekreterare (Ruwaida).

Svenska (nyväckta) folket köper inte sånt fulspel, och därför stormar (sd) mot ännu högre valsiffror.

Ny-/omval före sommarsemestern 2015.

Amnexis sa...

Allt fler svenskar tappar förstås den känsla av lojalitet och solidaritet som måste finnas för att ett samhälle i längden ska fungera. Man frågar sig till exempel: Varför ska mina skattepengar gå till sjukvård till människor som inte ens har laglig rätt att vistas i landet, till lyxboenden åt "flyktingbarn" som i realiteten varken är flyktingar eller barn, eller till muslimska samfund som sprider en ideologi enligt vilken vårt sätt att leva inte borde få finnas?

Det kan dessutom tilläggas att de allra flesta svenskar varken bett om denna förvandling, eller ens tillfrågats vad de tycker om den. Massinvandringen och mångkultur-idealet är ett i hög grad elitistiskt projekt, som genomförts av en liten politisk elit, med stöd av inflytelserika grupper inom framför allt media, delar av den akademiska världen, och delar av näringslivet.

Som minoritet i Sverige kommer alla som arbetar att tvingas betala till förfallet oavsett vad vi själva anser. Vi kommer inte undan helt enkelt. En majoritet som behöver stöd och kvotering för att komma in på arbetsmarknaden kommer dessutom att via röstsedeln se till att det blir så. När tillräckligt många inom arbetsmarknaden sedan bytts ut mot de med en utländsk bakgrund blir det sedan en nackdel att tala svenska utan brytning.

Det som skett nu är att Sverige har gått rätt så bra då vi haft en 20-årig exportboom och bra statsfinanser efter krisen 1991. Vi har också haft lediga resurser inom välfärden där det till en början inte märktes att man tog in en elev till, en patient, en boende till hos vänner, osv. Delvis har detta berott på att vi haft en gynnsam demografi där befolkningen krävt relativt lite välfärd. Något som nu helt ändrar sig med många fler äldre. Nu kommer dock räkningen. Det finns inte platser i skolan, vården och bostäder. Exportboomen har ebbat av. Vi får i allt högre grad ställa in oss på att jobben flyttar utomlands. Indien och Kina utbildar miljoner akademiker varje år som ska konkurrera med oss.

I detta läge kör Sverige under ledning av Reinfeldt rakt ner i diket. Sedan lämnar han det sjunkande skeppet. Dock vill inte Löfven och Magdalena laga läckorna utan man tar istället in mer last.

Micke sa...

detta läge kör Sverige under ledning av Reinfeldt rakt ner i diket. Sedan lämnar han det sjunkande skeppet. Dock vill inte Löfven och Magdalena laga läckorna utan man tar istället in mer last.
----------------------
Mer judar...............

Amnexis sa...

Micke:

Judar flyttar väl FRÅN Sverige, inte till? Pga den ökande antisemitismen från utövare av islam...

Tänk om det istället för klan-tänk och medeltida värderingar vore välartade och arbetsamma judar som vällde in 100.000-tal per år till Sverige... Då kanske Sverige inte skulle vara kört i botten med tomma lador och ett migrationsverk som går på löpande räkning.

Christoffer sa...

Själv är jag lite allergisk mot denna återkommande formulering "det ska löna sig att arbeta". Det liksom förutsätter att människor inte vill göra rätt för sig, att dom måste piskas.