söndag 28 september 2014

20 år senare: Estonias förlisning är fortfarande oförklarad


I dag är det 20 år sedan passagerarfärjan M/S Estonia sjönk i Östersjön. 852 människor förlorade livet, 137 överlevde men fick sina liv förändrade för alltid. Över 500 svenskar omkom.

Efter all usel hantering från myndigheter och ledande politiker, alla svek, amatörmässiga utspel och framträdanden och oviljan att erkänna dessa fel medan tid var, vill många nu gå vidare. Glömma det som hänt. Vända blad.

Kvar står vi med många frågor och väldigt få svar. Mest anmärkningsvärt är att vi fortfarande inte vet varför Estonia sjönk. Detta plågar efterlevande och överlevare, men det är också en säkerhetsfråga. Det sjunkförlopp som beskrivs i haverikommissionens slutrapport har ifrågasatts av stabilitetsexperter, fartygskonstruktörer och utländsk expertis på haverier.

Det finns hypoteser om varför Estonia sjönk som hon gjorde och inte slog runt som ro-ro-färjor normalt gör om vatten enbart kommit in på bildäck. Men eftersom vraket inte har dokumenterats mer än fragmentariskt och nya dykningar omöjliggörs av lagen om gravfrid, kan vi bara fortsätta gissa och spekulera.

Många frågetecken skulle kunna redas ut. Men då krävs dokumentation. Och det förutsätter nya dykningar på vraket. Med dagens teknik är en grundlig undersökning av vraket inte ett särskilt komplicerat företag. Vraket kan ljussättas och filmas, och det behövs inte ens dykare för att filma inne i vraket eftersom robotar numera gör jobbet galant (den tekniken har för övrigt funnits i över 10 år men förfinats och blivit mer avancerad).


Haverikommissionens arbete måste närmast liknas vid en fartygetshaveriernas Palmeutredning. Misstag begicks på löpande band. På tre år åstadkoms en slutrapport som inte tar hänsyn till många överlevande passagerares berättelser (de betraktades inte som vittnen) utan i stället tar fasta på vad ett fåtal besättningsmän (som hade ett intresse av att skydda både sig själva och sin arbetsgivare) sa. Detta resulterade i att den officiella versionen av olycksnatten inte överensstämmer tidsmässigt med vad många passagerare upplevde.

Jan-Thore Thörnroos var befälhavare på Mariella under olycksnatten. Mariella var först på plats och deltog i räddningsarbetet utifrån de usla förutsättningar som fanns. När Thörnroos hävdar att Estonias förlisning inte hade kunnat inträffa i dag - med hänvisning till stärkta bogportar och bättre livräddningsutrustning - gör han det nog delvis mot bättre vetande.

Eftersom vi faktiskt inte vet hur Estonia sjönk, exakt vad som bidrog till haveriet, kan vi inte hävda att det inte kan hända igen. Det är dessutom fortsatt så att färjor med bildäck har en inbyggd svaghet i konstruktionen. Kommer det in vatten, kommer fartyget att få kraftig slagsida ganska omgående.

När fartyget lutar kraftigt kan livbåtar och flottar inte sjösättas under ordnade former. Om vi lägger dåligt väder till detta är katastrofen ett faktum. På Estonia kom något organiserat räddningsarbete över huvud taget aldrig igång.

Dessvärre är det så att när ett fartyg råkar ut för en allvarlig incident som gör att det måste evakueras, krävs två förutsättningar: ingen allvarlig slagsida och ganska bra väder. Annars kommer väldigt många människor oundvikligen att dö. Costa Concordia drabbades av kraftig slagsida, och hade inte vinden varit så gynnsam hade hon drivit ut i havet - och sjunkit. Då hade väldigt många människor omkommit.

När jag för en vecka sedan lyssnade till tre överlevares berättelser ställde jag frågan vilken skillnaden skulle bli om en liknande incident inträffade i dag. Har vår beredskap förbättrats? Urban Lambertsson, då bokningschef på Nordström & Thulin (delägare i Estline) svarade kallt: "Ingen större skillnad."

Besättningen är fortfarande i första hand servicepersonal, inte sjömän. Storskaliga evakueringar tränas inte (hur många sådana har du varit med om när du åkt på en Finlandskryssning?). Och vid en slagsida skulle det vara lika svårt i dag som då att ta sig upp i de öppna trapphusen och sjösätta livbåtar och flottar. Dessutom har Sverige i dag snarare sämre beredskap när det gäller helikoptrar än för 20 år sedan. En samordnad krisberedskap finns inte.

20 år har gått. Efterlevande och överlevare har gått vidare, var och en på sitt sätt. Men Estonia kommer förbli ett öppet sår så länge haveriförloppet förblir oklart. Det finns en anständig väg framåt för den nya regeringen: Tillsätt en ny internationell utredning och bärga de omkomna.

Därefter vore det sannolikt även möjligt att uppfylla det löfte som Ingvar Carlsson gav som nytillträdd statsminister - att bärga fartyget. Först då kan offren, de efterlevande och alla som överlevde den där natten för 20 år sedan få ro.

DNSVD1, SVD2, AB

Tidigare bloggat: 
15 år senare

8 kommentarer:

Anonym sa...

Nu är du nog ute på sju famnars vatten. Vi vet nämligen alldeles utmärkt varför Estonia sjönk. Den nedre låsmekanimsen i bogvisiret gav upp, varpå visiret kom i gungning. När det till slut lossnade och föll i sjön rev det med sig rampen och vatten forsade in på bildäck.
Stäven var inte synlig från Estonias kommandobrygga, så det var svårt att avgöra vad som pågick. Troligen gjorde befälet den i efterhand felaktiga bedömningen att det skett en föskjutning i lasten och försökte parera detta med en babordsgir. Detta skulle blir ödesdigert, eftersom ännu mer vatten strömmade in.
Vi vet att Estonias systerfartyg Diana II drabbades av liknande skador på bogvisiret året innan på södra Östersjön. Om det finns något att fundera vidare på kring Estonia är det varför Sjöfartsverket aldrig på allvar gick vidare med detta.

//Rick

Hans Li Engnell sa...

Nej, vi vet inte varför Estonia sjönk på det sätt hon gjorde. Frågan är större än bara bogvisirets konstruktion.

Normalt slår en ro-ro-färja runt, hon kapsejsar, när vatten kommer in på bildäck. Estonia slog aldrig runt. Hon lade sig på sidan och sjönk sedan med aktern först. Varför?

Det finns ett flertal hypoteser. En är att det kom in vatten underifrån (det finns uppgifter om att delar av fartyget under bildäck stod delvis vattenfyllda för jämnan), kanske till följd av ett hål. En annan att vatten kom in och rann ned under bildäck genom öppna ventilationstrummor när slagsidan tilltog. Stod de vattentäta dörrarna öppna eller var de stängda?

Vi vet alltså inte eftersom inget av detta har undersökts.

Anonym sa...

Den svenska staten tycks inte vilja att sanningen kommer ut:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7raeWpRJtHI

http://web.archive.org/web/20050712073339/http://www.newstatesman.com/200505230019

https://web.archive.org/web/20110613015500/http://svt.se/2.13038/1.293822/translation_in_english

Anonym sa...

Om det fanns ett hål i bottnen på Estonia skulle hon ha blivit vatenfylld i en mycket långsammare takt och i sådana fall skulle man ha kunnat pumpat ut vattnet, eller i varje fall fördröja katastrofen.

Estonia slog runt, hon lade sig 90grader inom loppet av några minuter. Detta är att slå runt.

Om du tvivlar på att bogvisiret lossnade så får du allt lov att förklara den massiva bevisningen, inklusive att man hittat det på en annan plats än resten av fartyget.

Det säger sig självt att om hela stävkonstruktionen ramlar ner i vattnet under en storm där fartyget rör sig delvis mot vågornas riktning så kommer det att vattenfyllas och sjunka.

Som sagt, det var välkänt år 1994 att sådant här i värsta fall kunde hända, eftersom det närapå redan hade skett i ett identiskt fartyg. Men kanske du kunde lägga fram en alternativ teori- vad är det man inte vill undersöka och - framför allt - varför man inte vill.

// Rick

Hans Li Engnell sa...

"Om det fanns ett hål i bottnen på Estonia skulle hon ha blivit vatenfylld i en mycket långsammare takt och i sådana fall skulle man ha kunnat pumpat ut vattnet, eller i varje fall fördröja katastrofen."

Jag tror inte så mycket på hål i botten-teorin. Men sjunkförloppet tyder på att det ÄVEN kom in vatten under bildäck. Hur detta gick till, dvs. hur vattnet kom in den vägen, är inte utrett.

"Estonia slog runt, hon lade sig 90grader inom loppet av några minuter. Detta är att slå runt."

När ett fartyg kapsejsar lägger det sig med botten upp. Det gjorde aldrig Estonia.

"Men kanske du kunde lägga fram en alternativ teori- vad är det man inte vill undersöka och - framför allt - varför man inte vill."

Jag är inte konspirationsteoretiker. Det troligaste är att Estonia sjönk p.g.a. bristande underhåll, för hög fart och missbedömningar och snedsteg från befälet. Troligen kom vatten in under bildäck genom öppna ventilationstrummor, även om andra förklaringar inte ska uteslutas.

Allt detta skulle kunna bekräftas eller vederläggas tämligen enkelt genom nya dykningar på vraket. Undersök hela skrovet, kolla om de vattentäta dörrarna är stängda osv. Kan man göra undersökningar inne i Titanic, som ligger på 3,8 kilometers djup, kan man givetvis göra det på Estonia.

Men just oviljan att göra en grundlig undersökning av vraket, att belägga platsen med dykförbud och rent av försöka täcka över vraket med betongmattor, ger inte direkt ett intryck av öppna kort. Det är klart att det föds konspirationsteorier och spekulationer då. Det är också noterbart att filmerna från vraket är av så usel kvalitet när expeditioner till vrak på flera kilometers djup, som Titanic eller Bismarck, lyckas filma i fantastisk skärpa.

Amnexis sa...

Ni som inte tror det existerar konspirationer, kan kanske förklara varför Gudrun Schyman, som första partiledare någonsin, ska delta i det populära familjeprogrammet På Spåret?

SVT(r) försitter ingen chans att få visa upp Gudrun Schyman i positiv dager. Jimmie Åkesson i den positionen innan de kom in i riksdagen? Tror inte det va...

Anonym sa...

Amnexis, undvik att göra om alla diskussioner till diskussioner om konspirationen mot SD, massinvandring etc. Det är tröttsamt och jag ser inte hur det återknyter till ämnet.

Amnexis sa...

Vi snackar konspirationer anonyma lill-killen. Kom in i matchen istället för att försöka styra om vad jag vill prata ur för infallsvinkel. Du har din och jag har min. Tröttsamt med dessa självutnämnda debattpoliser och åsiktsuppfostrare.

Jag litar fullt på Hans förmåga att själv säga till mig om han tycker att jag stör så hemskt...


Men OK, mitt huvudsakliga inlägg om Estonia hamnade i kommentarsfältet till Hans föregående artikel, då jag hade två webfönster öppna samtidigt. Kommentaren om Gudrun var tänkt att vara en anekdot till det utlägget: https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8736064421692916215&postID=2310064082365524083

Nu blev det en liten miss och direkt kom det en liten skrivapånäsan-filur och talar om för mig att det jag skriver om är tröttsamt. Jag antar att du är densamme som anonymt klagar på mig hos HAX, jag misstänker att du inte håller med mig, så därför tycker du att det är tröttsamt när jag gång på gång visar på tydliga tecken på att SVT/SR favoriserar FI medan de demoniserar SD.