torsdag 11 september 2014

Därför ska du INTE rösta på Fi på söndag


Många röstade på Feministiskt initiativ i EU-valet. Partiet kom in i parlamentet med ett mandat. Nu spår Gudrun Schyman att Fi även ska komma in i riksdagen och bli vågmästare.

Du som funderar på att rösta på Fi - kanske för att du gjorde det i EU-valet eller bara för att du är trött på övriga partier - fundera ett varv till. Läs vad partiet vill, inte bara vad Schyman säger i debatter.

Det räcker inte att vara feminist för att lägga sin röst på Fi. Man måste också stå väldigt långt till vänster och ha en extremkollektivistisk människosyn. Är man dessutom genuint ointresserad av nationalekonomi underlättar det definitivt.

Fi:s ekonomiske talesperson Kenneth Hermele medger att partiets ekonomiska politik är ofullständig. "Vi utgår från att ekonomin är igång och så vill vi vrida om det", förklarar han. Schyman har tidigare föraktfullt kallat budgetförslag för "kamrersliknande räkneövningar".

Detta är samma logiska kullerbytta som övriga vänsterpartier gör. De utgår från dagens tillväxtsiffror i sina prognoser, trots att de själva är tillväxtfientliga och har en politik som kommer att vara direkt skadlig för företagandet och tillväxten i samhället. Vi kan konstatera att Fi är ett högskatteparti, faktiskt värre än Vänsterpartiet.

Fi vill:

- höja inkomstskatten med 18 miljarder mer än S
- höja arbetsgivaravgiften
- återinföra gåvoskatten
- återinföra arvsskatten
- återinföra förmögenhetsskatten

Fi har också en grumlig syn på yttrandefrihet. I tidningen Journalisten fick partierna frågan om det ska inrättas ett medieråd med makt att bötfälla publicister. Alla svarade bestämt nej. Utom Fi, som tycker att man ska följa den argentinska modellen med ett "observatorium" som granskar mediernas efterlevnad av exempelvis jämställdhetsmål.

Vid grova överträdelser, det som Fi kallar "medialt våld", ska enskilda publicister kunna beläggas med skadestånd. Fi vill alltså ha ett råd som granskar vad medierna skriver och straffar dem som skriver sådant Fi inte gillar.

Fi vill att just deras perspektiv ska genomsyra (ett ord psom återkommer ofta i partiprogrammet) hela samhället. På alla tänkbara områden. I stort och smått ska partiets idéer och inställning (eller "kunskap" som Fi självt kallar det) pådyvlas andra.

Därför vill Fi bland annat:

- verka för att alla reformer på samtliga politiska nivåer ska innehålla "konsekvensanalyser utifrån ett maktperspektiv"

- verka för en ökad satsning på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön inom kvinnodominerade arbetsområden (trots att nästan alla som dör på jobbet är män)

- verka för att Arbetsförmedlingen i sitt arbete med arbetslöshetsfrågor problematiserar konsekvenserna av kvinnors underordning (eller så kan ju AF förmedla jobb i stället)

- verka för att utbildningen i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och universitetsutbildningar alla får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv, samt genomsyras av normkritisk pedagogik

- verka för alla elevers rätt till professionell vägledning genomsyrad av genus- och funktionalitetsperspektiv, antirasistiskt och ett normkritiskt perspektiv (viktiga inslag i en studievägledares arbete, förstås)

- frysa mäns löner så att kvinnor kan "komma ikapp"

- oavsett bransch - montera ned hela den traditionella säkerhetspolitiken och fokusera på hållbar fred, kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer

- verka för en total översyn av resurstilldelningssystemet för högre utbildning ur ett
könsmaktsperspektiv (mer pengar till kvinnodominerade utbildningar?)
 
- verka för att SFI-undervisningen ska utgå från ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv (kommer säkert hjälpa alla att lära sig svenska mycket snabbare)

- verka för att utbildning kring alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv genomförs för all personal inom skola, socialtjänst och all behandlingsverksamhet

- verka för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering (detta betyder i klartext att alla restauranger och små butiker måste handikappanpassas för att inte fällas)

- verka för att kulturen genomsyrar alla de övriga politikområdena - verka för en feministisk utvärdering av sexköpslagen (en sådan har ju redan gjorts?)

- avskaffa LOV

- verka för ett förbud mot reklam för strippklubbar

- motverka spridningen av pornografi (nätcensur, någon?)

- verka för att minderåriga ska få byta juridiskt kön och få könskorrigerande vård efter sedvanlig utredning

- ge rättsväsendet obligatorisk utbildning om våld, sexism, rasism och mänskliga rättigheter

- verka för att inkludera kön samt transpersoner i lagstiftningen om hets mot folkgrupp och att hetslagstiftningen ska utformas med ett tydligt strukturellt perspektiv

- omskola män så att de ändrar sitt konsumtions- och transportmönster

Så här fortsätter det. Men vi stannar där. Fi:s partiprogram bjuder förstås på mer, men allt är i samma anda.Genomgående i Fi:s politik är att samhället ska stöpas om efter deras idéer om antirasism, antidiskriminering, normkritik och genus.

Fi vill alltså ändra på människor. Tvinga dem att tänka "rätt". Det finns helt enkelt inte plats för några andra perspektiv i Feministiskt initiativs Sverige.

Fi är ett auktoritärt parti. Det propagerar för censur, förbud och tvång. Det är deras väg eller ingen väg. Gör en insats och håll detta parti utanför landets lagstiftande församling på söndag!

Tidigare bloggat:
Feministpopulisterna

7 kommentarer:

Fnordspotter sa...

Ordet "normkritik" är fantastiskt. Jag är personligen väldigt kritisk till de normer som är förhärskade i dagens Sverige, men det lär knappast vara detta fisarna menar med ordet.

Läser man vad fisarna vill är det uppenbart att det finns en stor mängd normer som är heliga och som under inga omständigheter får kritiseras, tvärtom är de inne på att göra sådan kritik olaglig. Därefter väljer de lyriskt att tala om "normkritik".

Grattis Fi, ni lyckas pricka in både nyspråk och dubbeltänk. Snyggt jobbat.

Anonym sa...

"[V]erka för att inkludera kön samt transpersoner i lagstiftningen om hets mot folkgrupp"

Åsa Romson borde kanske se upp. Fast det är nog bara kvinnor som grupp som ska inkluderas i hetslagstiftningen.

Bworf sa...

I alla normala länder hade Fi som parti dömts ut omedelbart som någon sorts poststalinister men i Sverige behandlas de med silkesvantar.

"Omskolning"? Är det här Kambodja eller?

Amnexis sa...

En annan sak som diskuterats flitigt de senaste dagarna är ju om inte staten ska få TVINGA kommuner att ta emot asylsökande. Tvingad... brukar inte sådant mest förekomma i totalitära stater?

Vi ska bli tvingade, omskolade, genuscertifierade, censurerade och genomsyrade av marxistisk lära förklädd som feminism.

Sen är folk livrädda för SD pga att de har några företrädare som, anonymt på internet, uttryckt sig klumpigt på fyllan eller i affekt för typ tre år sedan... Alla slår knut på sig själva i sin iver att demonisera, håna, sabotera och på annat sätt hindra SD att nå ut med sin sakpolitik.

Allt detta gör mig bara ännu mer övertygad om att SD är partiet att rösta på om man vill bli av med denna mjuka, nykommunistiska och nyrasistiska åsiktstotalitarismen som vuxit sig så stark i Sverige på senare tid.

Det offentliga politiska samtalet måste omstartas och uppgraderas. Gamla trötta och innehållslösa partitioner måste defragmenteras. Ett nytt och modernt operativsystem måste installeras - SD2014.

Anonym sa...

Jag läste rubriken och förstod redan då att Fi ska jag absolut inte rösta på.

Såg kvällen debatt på TV 4 och blev än mer övertygad om att SD är de som talar sanning. Man försöker varken skönmåla arbetslösheten eller rasismen mot svenskar. Skulle uppskatta om SD också tog upp den utbredda kristofobin i samhället. Den breder ut sig och snart försöker varenda medieperson sprida kristofobiska uttalanden om Bibeln eller kristnas levnadssätt. Hetsen mot kristna måste stoppas!

SD 2014!

/ Magne

Anonym sa...

Jag brukar inte ropa konspiration utan vidare, men jag anar ett mönster att en stor portion av förstafångsväljarna är stöpta/formade/uppfostrade för att skohorna in Gudrun i riksdagen.
Det kan inte vara en slump merparten av förstakulls90-talisterna uppvisar så kraftiga likheter med Borderlinestörning och att Gudrun/Fi ligger så exakt i tiden att fånga upp dem.

Måtte inte odjuret ta sig in i riksdagen.

Erik S sa...

Jag tycker faktiskt att FI förtjänar en eloge för att de vågar vara visionära (min egen favorit är 15-minuterssprincipen, att ingen skall behöva ha mer än en kvart till jobbet, skolan, butiken eller svärmor) men känner djup olust av de totalitära inslagen.