lördag 27 september 2014

Fler bidragsjobb i stället för lika rättigheter


Något som förenar både socialdemokratiska och borgerliga regeringar under de senaste 12 åren är misslyckandet med att skapa förutsättningar för utrikesfödda att komma i arbete i lika hög grad som inrikesfödda. 

Under valrörelsen gjorde Alliansen och dess integrationsminister Erik Ullenhag sitt bästa för att dölja detta misslyckande genom att prata om hur många fler som går till ett arbete i dag jämfört med 2006. Men den siffran är ganska ointressant om man inte samtidigt beaktar hur många som inte gör det. 

Alliansen har förstås insett problemet. Annars skulle de inte ha skapat insatser med så kallade instegs- och nystartsjobb, och personer med uppehållstillstånd hade inte fått en etableringsersättning i två år (i praktiken en ersättning för att delta i aktiviteter via Arbetsförmedlingen).

Nu tar Socialdemokraterna över rodret. De har inga genomtänkta idéer kring hur sysselsättningsgraden ska öka bland utlandsfödda. De sade inte ett ord om det i valrörelsen.

LO föreslår att staten går in och finansierar olika beredskapsarbeten. Villkoren måste dock förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter och kan inte bestämmas av regeringen. Där kan det mycket väl komma att stranda.

Så här kommer det se ut under de kommande åren. En fortsatt kass Arbetsförmedling som inte klarar sitt grunduppdrag. Ett växande antal personer i långvarigt försörjningsstödsberoende. Bidrags- och speciallösningar för vissa grupper av människor, insatser som kostar pengar men inte leder till självförsörjning. Och inga nödvändiga arbetsmarknadsreformer. 

Den bristande insikten om vilka åtgärder som verkligen behövs är förbluffande. Avskaffade turordningsregler, sänkta ingångslöner och en betydligt flexiblare arbetsmarknad skulle underlätta inte bara för utlandsfödda utan för alla att få ett arbete.  Det är som bekant inte bara utlandsfödda som har svårt att få jobb.

Steget från ett arbete till ett annat skulle bli kortare och tröskeln för att komma in på arbetsmarknaden från ett utanförskap lägre. Med en sådan politik behövs inga bidragsanställningar för hela grupper av människor. Eller särskilda integrationsåtgärder, för den delen. 

Lika rättigheter för alla, samma premisser oavsett om du är född i Irak, Eritrea eller Mjölby, är den mest liberala och rättvisa vägen. Men den har både Socialdemokraterna och Alliansen valt bort.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Lika rättigheter för alla oavsett om du är från Nigeria eller född i Sverige?Låter lite som alla skall med,allas lika rätt och värde,en tankefigur som bara tillämpas i Sverige.Ett Nigeria för alla vita gula röda,tror det skulle stöta på patrull som det har gjort tidigare,ursprungsbefolkningen sparkade ut främlingarna!

Hans Li Engnell sa...

Alla som har rätt att vistas och arbeta i Sverige ska naturligtvis ha samma rättigheter på arbetsmarknaden. I dag förs en politik där vissa grupper, i detta fall utlandsfödda, har särskilda rättigheter genom special- och bidragsanställningar. Det är detta jag kritiserar.

narran sa...

En invandring som leder till löne och villkorsdumpning ex urholkning av las, lägre löner och sämre arbetsmiljö kommer bara att gynna ett parti

Anonym sa...

narran:

Om det bara gynnar ett parti (SD); vem ligger då skulden hos? SD försöker bara föra en saklig integrations- och migrationspolitik. Alliansen inklusive de rödgröna ligger skulden hos. Det är pga av dem som SD ens existerar. Försök inte skuldbelägga SD för att de agerar rationellt och fullt friskt - till skillnad från övriga partier.

/ Magne

Amnexis sa...I Norge har man konstaterat att "utrikes födda" snabbt förpassar sig tillbaka till arbetslöshet igen efter det att de fått ett jobb. Missköter man sig så slipper man jobba.

I Sverige kan vi inte se detta, eftersom man sett till att sådana uppgifter mörkas i statistiken.

Att skötsamma svenskar, oavsett ursprungsland, skall jobba och betala skatt, bara för att importerade muslimer skall få missköta sig hur mycket som helst och sedan få förtur till allt, är så fel något kan vara.

Muslimerna anser att de är bättre än vanliga svenskar. Sverige skall vara ett rättvist land, inte ett land där muslimer favoriseras och försörjs, vad de än hittar på.

De anser att våra bidrag inte tillhör oss, att pengarna kommer från FN och/eller Allah. Eller så ses det som en form av Jizya (religiös skatt) som vi otrogna ska betala, precis som i Islamiska Staten... Tilliten, integrationen och den ömsesidiga respekten är lika med noll och intet.

Våra politiker låter imamerna ta hand om integrationen och imamerna förkunnar att bidragen kommer från Allah. Imamerna utmålar därmed sig själva som nyanlända muslimers välgörare, eftersom det är imamerna som sköter kontakten med Allah.

Imamväldet utgör en stat i staten och liknar i mångt och mycket det ombudsmannavälde som sossarna byggde upp. Trots Reinfeldts försök till en inbrytning röstar ca 70-80% av muslimerna på sossarna. Imamerna är en integrerad del i "Nya Sossarna".

Det är en mycket smutsig hantering, där man i praktiken ser till att svenskarna är muslimernas slavar.

Märkligt att så många svenskar röstar för att själva bli förslavade.