tisdag 1 juli 2014

KD:s problem är snällismen


Kristdemokraterna har under Göran Hägglunds ledning slipat ned sina kanter och blivit ett allmänborgerligt mittenparti vars enda särskiljande faktor är att det framstår som lite "snällare" än övriga partier. Det räcker inte för att lyckas i val.

Kristdemokraterna har ingen selling point längre. Det vill alla människor väl, särskilt barn och gamla, men det vill ingenting konkret. I åtta år har KD varit en synnerligen trofast allianspartner som vikit ned sig för sammanhållningens skull. I gårdagens tal i Almedalen hade Hägglund chansen att visa att KD är ett parti som står fast vid sina värderingar, som inte klumpar ihop sig i den överbefolkade mittcirkeln. Som vågar tycka något. Vad har KD att förlora i detta skede?

I en tid när snart sagt alla kallar sig feminister och gullar med extremisterna i Fi, ligger fältet öppet för Hägglund att inta motsatt ståndpunkt. Han hade kunnat göra en stor poäng av att Kristdemokraterna är det enda parti som öppet tar avstånd från den extrema feminismen, som värnar både individens och familjens rätt att välja i sitt liv.

Hägglund kan vara ideologisk när han vill, men han gömmer det under ett skämtsamt lynne som gör att det ibland är svårt att veta hur mycket allvar som ligger bakom hans ställningstaganden. Det är synd, för KD skulle kunna bli en välkommen motpol till Feministiskt initiativ - på nästan alla punkter - och faktiskt kunna vinna på det. Då krävs det dock att man vågar kritisera ett parti som det gullas med från både höger, vänster och alla medier.

Partiet hade också kunnat ta ställning i bostadsfrågan. KD:s Stefan Attefall har varit bostadsminister i fyra år. Han har konsekvent arbetat för regelförenklingar i syfte att underlätta och snabba på bostadsbyggandet. Modell är Tyskland, där det i snitt tar tre i stället för sju år från planering till färdigt bostadshus. Men ordet marknadshyror vill Attefall inte ta i sin mun. I stället kommer han bli hågkommen som mannen bakom en större friggebod.

Att tala försvarspolitik är taktiskt rätt i en tid när besvikna moderata väljare som inte känner igen sig i sitt parti letar efter alternativ. Men särskilda boenden för äldre över 85 är ingen blodtryckshöjare - eller valvinnare.

KD borde sluta framställa sig som det snälla ofarliga alternativet för alla och i stället ta tydlig ställning i ett antal sakfrågor som särskiljer dem från övriga partier. När KD framställer sig som det snälla partiet för alla blir det nämligen partiet för ingen.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ge dem inga idéer. KD har ju alltid varit ett bigott förbudsparti.

Och hur skulle KD kunna bli en motpol till FI, när svenskfeminismen är sprungen ur just frikyrklig puritanism (med dess piedestalisering av kvinnor) och de värderingsmässigt är förbluffande lika?

När Danmark blev första land att legalisera porr på 70-talet hade t.ex. KD:s grundare atombombat landet om han hade kunnat. "Om gud accepterar detta skulle han återuppresa Sodom och Gomorra och be dem om förlåtelse". :-)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lewi_Pethrus

Hans Li Engnell sa...

Jag håller inte med om att Fi står för en frikyrklig puritanism. Däremot står både KD och Fi för en moralistisk förmyndarmentalitet i många frågor, däribland sexhandel och folkhälsa.

Anonym sa...

Varför håller du inte med Hans? På vilket sätt skiljer sig svenskfeministisk misandri från frikyrkopuritansk dito?

Frikyrklig puritanism och feminism är ju oupplösligt förenade; det är därför det idag inte heller finns någon väsentlig skillnad mellan socialkonservativa och radikalfeminister när det gäller piedestalisering av kvinnor och att trycka ner män. Feminism är lika puritansk med sina yttranderegler, elastiska definitioner av "olämpligt uppträdande" och "våldtäkt" som socialkonservatism är med sin sexuella stringens. osv.

Anonym sa...

Och btw, varför har kvinnorörelse och feminism alltid varit svag i de delar av svenska riket, där frikyrko- och nykterhetsrörelsen varit svag?

Micke sa...

Varför har du en sjuklig hangup på frikyrkorörelsen som gör att du förklarar alla politiska skeenden med dess inflytande?

Anonym sa...

Varför har micketrollet en sjuklig hangup på liberalfascistnazister som gör att han förklarar alla politiska skeenden med dess inflytande?