fredag 18 juli 2014

En dag i Auschwitz


Jag har läst om det i 20 år. Sett dokumentärer och intervjuer. Pratat med överlevande. På olika sätt försökt att ta till mig vad som hände. Men jag hade aldrig sett det på plats.

Koncentrationslägret Auschwitz och det närbelägna utrotningslägret Birkenau måste ses på plats. Men bland alla semesterfirare i shorts är det svårt, särskilt i Birkenau, att emotionellt ta till sig vad som hände här. Att det för nästan exakt 70 år sedan fördes hundratusentals ungerska judar hit, varav de flesta mördades kort efter ankomsten. Att runt 1,1 miljoner människor dog här.

Ungerska judar kliver av tåget på just den plats som ovanstående bild är tagen från.

Bevisen finns i överflöd. Mänskligt hår. Skor. Leksaker. Proteser. Skålar och koppar. Men också ritningar och beställningar av ugnar och giftgas.

Sammantaget visar mycket att människor tagit med sig prylar för ett liv på okänd plats, inte en plötslig död i en gaskammare. Trots nazisternas idoga förstörelse av lägrets krematorier och gaskammare i Birkenau, som monterades ned och sedan sprängdes, finns gott om bevis för exakt vad som hände här. Förintelsen är historiens bäst dokumenterade brott, vilket har mycket att göra med nazisternas stolthet inför denna gärning och noggrannhet i dess utförande.

Krematorium III (ruinen ovan var det rum i vilket judarna klädde av sig).

Auschwitz var under utbyggnad när det stängdes. Enligt Rudolf Höss, en av lägerkommandanterna, planerades för ännu ett krematorium med gaskammare för att klara den väntade anstormningen av judar från ockuperade länder. Efter sommaren 1944 avtog dock transporterna för att snart upphöra.

Det är speciellt att se allt detta på plats. Jag kan emellertid ha vissa kluvna känslor inför grupper av israeler som, iklädda likadana kläder, paraderar lägret viftande med gigantiska israeliska flaggor.

Arbete befriar.

9 kommentarer:

Anonym sa...

En sak som sällan uppmärksammas är vilken betydelse Sverige och Götiska förbundet haft, för de föreställningar som ledde fram till dessa ohyggligheter.

Deras idéer spreds på 1800-talet snabbt vidare till resten av Europa, delvis genom Geijers intima förhållande med den tyska författarinnan och societetsdamen Amalia von Helvig, som hade goda kontakter i finare tyska kretsar.

Fundamentet för den svenska göticismen var dels Montesquieus klimatlära om att ett hårt och kallt klimat skapade de största, starkaste och bästa människorna, och Rosseaus idé om ”den ädle vilden”, som var ofördärvad av civilisationen. Den friska och sunda vikingavärlden ställdes upp mot den västliga civilisationen och industrialismen.

I äldre tysk antroprologi (grekiska: människo-lära) fanns en fix idé som gick igen oantastligt:

Liksom preussarna samlade det andra tyska kejsarriket, underlade de ljusa européerna sig de mörka infödda i resten av världen.

De långa, ljusa spanjorerna underkuvade de små mörka indianerna, de långa ljusa anglosaxerna underkuvade de små mörka britterna, de långa ljusa germanerna underlade sig de små dekadenta romarna, de långa ljusa nordkineserna underkuvade de små mörka sydkineserna.

De långa ljusa hamitiska nötkreatursavlarna underkuvade de åkerodlande negrerna i Östafrika, samt inte minst:

De långa ljusa arierna underkuvade de små mörka draviderna i Indien.

Nu hade språkforskningen påvisat att de europeiska språken var besläktade med ariernas språk, sanskrit.

Tanken om att små mörka arier skulle ha påfört de långa ljusa nordborna sitt språk, var otänkbart för 1800-talets europeiska självkänsla, trots att alla fakta pekar i den riktningen.

Därför uppdiktade man, att den ariska rasen var lika med nordbor.

Undantag från regeln ansågs perversa, så romarna var dekadenta och hunnerna var vilda och vällde in i Europa.

Judarna hade ibland mycket pengar som de lånade ut till långa ljusa tyskar mot räntor.

Detta gjorde dem avskydda, och man skapade ”rasteorier” som påvisade att de var andra rangens människor, med känt resultat.

Anonym sa...

Och därför skall skall politiker nu visa att andra rangens människor bli likställda vi skall byta plats,allas lika värde och rätt?De som lever i Sverige åläggs en kollektiv skuld som skall betalas med utplånande?

Amnexis sa...

På Stefan Löfvens facebook-sida kan man se personer skriva om att de ska "olla Auswitch" och att "det var synd att Hitler inte hann med att döda fler judar":

http://skma.se/blogg/wp-content/uploads/Judehat-i-debatten-om-Gazakrisen-SKMA-16072014.pdf

(Svenska Kommittén Mot Antisemitism's sammanställning av antisemitiska och Hitler-hyllande kommentarer i Stefan Löfvens fb-flöde, angående oroligheterna i Gaza/Israel.)

Och HÄR hänger en viss annan socialistiskt lagd person och kallar flera av oss som kommenterar här för nazister, har för mig att han t.o.m. liknat Hans vid en nazist en gång. Vi vet alla vem jag talar om. Han kommer nu att ursäkta alla dessa kommentarer med att "det finns två sidor i denna konflikt".

Så länge du har rätt bakgrund och etnicitet är det tydligen OK, i denna förvirrade persons värld, att hata och döda judar.

Micke sa...

Och därför skall skall politiker nu visa att andra rangens människor bli likställda vi skall byta plats,allas lika värde och rätt?De som lever i Sverige åläggs en kollektiv skuld som skall betalas med utplånande?
-------------------------------

VI vet att nazister anser sig hotade av utplåning. Det är ingen skillnad på nazister igår och idag.

Micke sa...

Ja Amenix jag anser att du företräder åsikter som ligger helt i linje med traditionel nazism och jag anser att ditt part vilar på samma grund så du kan ju glädja dig åt att du har sällskap.

Micke sa...

Och HÄR hänger en viss annan socialistiskt lagd person och kallar flera av oss som kommenterar här för nazister
------------------------
Allt du säger som relaterar till invandring ligger helt i linje med hur naziseter så på andra etniciteter än arier.

Amnexis sa...

"Allt du säger som relaterar till invandring ligger helt i linje med hur naziseter så på andra etniciteter än arier."

QUE?!? Lär dig skriva på svenska! Sen klagar du på att jag slant på shift-tangenten och missade en stor bokstav hos HAX. Jag kan uttrycka begripliga meningar iaf...

Anonym sa...

@ Micke

Du har förlorat din retoriska förmåga, då du enbart hävdar att människor är nazister. Vi är inte nazister, utan förespråkar en debatt om invandringspolitiken. Däremot är vi inte särskilt välvilliga till Jihad, Sharialagar och att införa kalifatet i Europa eller någon annanstans på jorden.

Var hittar du nazismen hos oss? Vi ser alla etniciteter jämställda och ingen människa ska behöva lida i onödan. Vi är också i mångt och mycket vänligt inställda till staten Israel, vilket är en motsägelse för en nazist.

Menar du att jag vill gasa judar, enbart leva med arier och erövra världen? Det är knappast min filosofi.

/ Magne

Micke sa...

Jag vet att det är för mycket att begära av obildade att dom förstå att "retoriken" som dom använder för att argumentera mot muslimer inte skiljer sig från den som nazisterna använde mot judar.

Dock är det så att nazismen som sådan inte är avhängig vilka som väljs ut för att kanalisera det hat mot etniska och kulturella minoriteter och den fixering på arisk renhet som nazismen är grundad på.

Ni är nazister oavsett vilka nick ni trollar er fram med.