måndag 30 juni 2014

Fail av Feiler


Vänsterpartisten Dror Feiler har åter gjort sig till både åtlöje och offer. När nazistiska Svenskarnas Parti höll möte i Almedalen, efter tillstånd från polisen, tog han sig friheten att med sin saxofon spela Pippi Långstrumpvisan. En sedvanligt oregerlig Feiler avlägsnades då från platsen.

Dror Feiler påstår felaktigt att det pågår en "normalisering av hatideologier" i Sverige. Han ser SvP:s framträdande i Almedalen som en svensk kapitulation inför nazismen. Att det i ett av världens minst rasistiska länder, där nazistiska symboler är förbjudna, där stödet för ett multietniskt samhälle ökar och där det är straffbart att hetsa mot minoriteter, skulle pågå en normalisering av nazism och rasism är ett befängt påstående.

Anmärkningsvärt nog anser Dror Feiler att hans demokratiska rättigheter kränks när han inte får ta sig rätten att störa ett politiskt möte vars åsikter han inte delar. Detta är en perverterad syn på yttrandefrihet som många inom den politiska aktivistvänstern delar - och praktiserar.

I Feilers samhälle skulle bara av den politiska makten godkända åsikter få yttras. Men yttrandefriheten är meningslös och tom på innehåll om den bara omfattar de åsikter som är accepterade av de styrande. Den sortens "yttrandefrihet" finns i alla länder, inklusive Syrien och Nordkorea.

Yttrandefriheten måste gå mycket längre än så för att fylla något syfte. Verklig yttrandefrihet accepterar obekväma åsikter som går på tvärs med majoritetssamhället. Verklig yttrandefrihet tillåter det äckliga, obehagliga och provocerande. Verklig yttrandefrihet gäller nazister i lika hög grad som folkpartister.

Det är viktigt att påpeka en sak som ofta glöms bort: Att alla har rätt att yttra sig betyder inte att alla andra måste lyssna. I stället för att störa politiska sammankomster med visselpipor, vuvuzelor och saxofoner kan man faktiskt göra något så enkelt som att inte vara där. Låt nazisterna tala inför tomma torg.

Ja, det är djupt obehagligt att se nazister stå i talarstolen på Sveriges största politiska branschmässa. Men jag är övertygad om att den svenska demokratin klarar även detta. Ty om vårt demokratiska samhälle inte förmår hantera något tusental skräniga nazister, vad är det då för samhälle vi försvarar?

19 kommentarer:

Hans Li Engnell sa...

Var skulle jag ha skrivit att den svenska demokratin "inte klarar" Fi? Jag är motståndare till Fi därför att en framgång för dem är en framgång för en enorm expansion av politiken på nästan alla områden.

Anonym sa...

Kanske jag uttryckte mig slarvigt, men du förefaller mäta etatister av olika slag med dubbla måttstockar.

Vilka är egentligen för en tillbakarullning av staten?

Anonym sa...

Diskuteras dessa frågor i mer än hälften av den utsatta programtiden: rasism, nazism, feminism, invandring, problemområden?

Och varför kallar inte vi Svenskarnas Parti för nationalister? 2008 skapades SvP från det nynazistiska NSF. Sedan dess har de mig veterligen haft beteckningen och uttalat sig som nationalister.

De hävdar att svenskarna har en blodsrätt (Jus Sanguinis) till landet. Det gör också Sydkorea, och jag vill hävda att många länder i Afrika, t.ex. Sydafrika också gjort det genom historien.

Har inte ursprungsbefolkningen rätten att säga hur de vill ha det i landet? Ständigt se områden fyllas med andra kulturer och dessa områden får de skönmålande uttrycken "utsatta områden", "socioekonomiska svårigheter", när det i själva verket är brist på integration och svenskarna som undanträngs i förmån för den andres kultur och sed.

Ta t.ex. romerna. De vill leva som de gör, ändå ska svenskar försöka pådyvla dem sitt beteende. Varför inte låta svenskarna då leva som de vill göra? Nästan så att Pascalidou och övriga som ser problembilden med romer kan kopplas till SvPs retorik.

// Magne

Micke sa...

Högerextremister av ALLA sorter ser självklart nazister som ett mindre problem än marxister oavsett om dom senare är demokrater eller inte.

Det är ingen nyhet.Det är inte heller någon nyhet att käringar är ett problem för ALLA högerextremister så länge dessa inte ANTINGEN förespråkar horidealet eller "koidealet till förmån för utvecklande av renrasiga arier".

Så har det varit hela 1900 talet.

Anonym sa...

@ Magne

Varför undviker du att ens kommentera det faktum att husguden Kjellén uppfann begreppet nationalsocialism?

Och varför skulle deras förespråkande av majoritetens diktatur betyda att de inte är nationalsocialister?

Intressant också att högsvenskar skall ha "blodsrätt till landet" men inte mindretal som skåningar, bohusare m.fl.

Anonym sa...

1. Jag undviker inte att kommentera om Kjellén, snarare har jag inte information om vem denne man är. Vad jag läst mig till ska han ha varit ett slags socialistisk nationalist. Hursomhelst är det irrelevant för SDs del.

2. Nationalsocialister är ett parti som har NSDAPs partiprogram och följer det samt refererar till det. Man bör även ha Mein Kampf som ideologisk kärna i sitt partiprogram. Mig veterligen har inte SvP något av dem. De kallas nazister eftersom de propagerar för ett etniskt svenskt Sverige.

3. Mindretal så som skåningar, bohusare m.fl. får gärna rätt till Sverige. Jag ser gärna att någon bildar ett sådant parti så kan jag överväga att lägga min röst på dem i stället för SD.

// Magne

Micke sa...

SD är ett parti som tillsamamns med många andra europeiska, ryska och amerikanska partier och rörelser verkar och har sin historia i samma politiska tradition som Hitler odlade.

Om man inte känner till detta är man obildad.

Anonym sa...

Micke är rent sagt korkad. Han har inte haft ett vettigt ord att komma med på väldigt länge. Vi som läser bloggen och kommenterar har länge försökt förmå Micke att sluta med sina irrelevanta kommentarer.

Tycker det är fult med smutskastning: Men Micke - du lämnar mig inget val.

// Magne

Anonym sa...

Du har nu slutat din argumentation och har personangrepp som metod. Om vi ska diskutera vettigt kan vi väl försöka argumentera? Jag nämnde att jag läst smått om Rudolf Kjellén och kan knappast säga att han var nationalsocialist. Wikipedia beskriver honom: "Kjellén var själv partipolitiskt sett högerman, men av uppenbara skäl inte väl sedd av andra, mer moderata konservativa ideologer. Ett av skälen till detta var att han försökte förena konservatismen med en antimarxistisk form av socialism, med nationalismen som band, närmast i tysk katedersocialistisk efterföljd." Snarare tycks han varit anhängare av nationalistisk antimarxistisk form av socialism.

Det är futtiga argument du har att komma med. Ungefär som att Socialdemokraterna som förde rasinstitut och var de som förverkligade sterilisering, i nutid skulle vara inspirerade av rasideologin. Och Rudolf Kjellén tycks inte ha varit nationalsocialist.

Jag kan tänka mig att rösta för secession, så ge mig ett parti. Ett stabilt parti med uppbyggd ledning som har en klar vision.

// Magne

Micke sa...

t är futtiga argument du har att komma med. Ungefär som att Socialdemokraterna som förde rasinstitut och var de som förverkligade sterilisering,


Idiot.

"Institutet bildades efter en motion av socialdemokraten Alfred Petrén, bondeförbundaren Nils Wohlin med flera. Allt tyder på att motionen om ett rasbiologiskt institut 1920 var författad av Herman Lundborg, den förste chefen för institutet."


"Redan 1909 hade Svenska sällskapet för rashygien bildats. I styrelsen satt Svante Arrhenius, ordförande blev Vilhelm Leche. Under 1920-talet blev den så kallade degenerationsfaran – den förmenta försämringen av folkmaterialet och "förgiftandet av samhällskroppen" – ett svenskt debattämne.[3] Man oroade sig för att människor med "sämre" egenskaper fick fler barn än människor med "rätt" ekonomisk, social och kulturell bakgrund och att det svenska folket på sikt skulle få vad som ansågs vara sämre egenskaper.

Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd"

Anonym sa...

@ Magne

Försöker du nu till på köpet förneka att Kjellén myntade begreppet nationalsocialism som beteckning för sin ideologi?

Och vad är egentligen skillnaden på nationalsocialism och "nationalistisk antimarxistisk form av socialism"!?

Det här blir mer och mer komiskt.

Micke sa...

Du kan inte läsa ren text? Din begränsning är så omfattande?

Anonym sa...

Då kan man skilja på nationalsocialism som ideologi och tredje rikets tillämpning av den. NSDAPs program tillhör nazismen.

Och jag ser gärna ett svar: ge mig ett parti i Sverige som för secessionspolitik. Så du inte enbart är ett litet troll som sitter på nätet och förespråkar secession utan att i verkligheten göra ett dugg.

/ Magne

Anonym sa...

@ Magne

Så NSDAP:s program tillhör nationalsocialismen, men inte Kjelléns version av nationalsocialism?

Försöker du fortfarande förneka att Kjellén myntade begreppet?

Detta slår micketrollets lyteskomik med hästlängder :-)

Och som sagt, hur har det kunnat gå din näsa förbi att det finns flera secessionistiska grupper och partier i Sverige?

Jag postade ovan länkarna till de globala och europeiska mindretalsorganisationerna där man hittar medlemmarna från Sverige.

Anonym sa...

NSDAPs partiprogram är nazism. Nationalsocialism är en ideologi så som socialism, marxism, anarkoliberalism, liberalism, konservatism osv.

Det du länkar till är en erupeisk organisation vars mål tycks (enligt dig) vara secession.

Finns det något sådant parti att rösta på i riksdagsvalet? Har du inte startat ett sådant? Eftersom du tycks vara särskilt intresserad av frågan.

Ditt mål är alltså att leva helt utan stat? Allting ska vara ett öppet samhälle? Har jag uppfattat dig rätt?

/ Magne

Amnexis sa...

Anonym 13:01:

Du glömde nämna namnet på det/de stabila parti/partier med uppbyggd ledning som har en klar vision för secessionspolitik i Sverige.

Anonym sa...

@ Magne och Amnexis

LOL! "NSDAPs partiprogram är nazism. Nationalsocialism är en ideologi".

Har det verkligen undgått någon att nazism egentligen heter nationalsocialism?

Beträffande secession, varför skulle secessionister vara angelägna om representation i "Dödsstjärnan" i Mälardalen?

Men givetvis är det viktigare att vara representerade i Tjockhult än i mindretalsorganisationerna i Haag resp. Flensburg för de storsvenska chauvinisterna i SD. Annars är man inget "stabilt" parti med "uppbyggd ledning" och "klar vision" :-)

Amnexis sa...

Anonym 14:51:

Delar du ut vapen inför den kommande ulötra-liberala revolutionen i Skåne, eller vart åker intresserade?

Nu kommer vi få höra om 3d-skrivare..

Anonym sa...

@ 3 juli 2014 14:51

Ja, nationalsocialism och nazism är inte entydiga. Nazister är dem som förespråkar NSDAPs ideologi och vidareutvecklar den genren. Nationalsocialister är nationalistiska socialister. Det är t.ex. ett nationalistiskt vänsterparti.

Låt säga att ett nutida parti med liberal ideologi kallar sig Liberales och förespråkar etnisk rensning av icke-vita och judar. Betyder det att om ett parti om 50 år har liberalism som åskådning explicit är förknippade med Liberales?

Hela diskussionen om secession börjar bli fjantig. Du enkom säger "secession ner till siste man", utan att överhuvud göra något mer åt saken. Inget parti finns att tillgå, och det förklarar du med att "varför skulle secessionister vara angelägna om representation i "Dödsstjärnan" i Mälardalen?" Ni skulle kunna påverka politiken och förklara er secessionistiska modell.

Du har snarare ingen aning om hur ett land skall styras om secession skulle inträda. Varken Thomas Hobbes eller John Locke var secessionister, därför de insåg att en lag måste finnas för att den som begår brott skall straffas för det.

/ Magne