lördag 21 juni 2014

En blind man vid ratten


Sverige tog under 2013 emot flest asylsökande av alla EU-länder, enligt siffror från Eurostat. Inte per capita, utan i absoluta tal. Det betyder att lilla Sverige gav fler positiva asylbeslut än giganter som Tyskland och Frankrike. Vi står för ungefär en femtedel av allt asylmottagande i EU:s 28 medlemsländer.

Detta kan man ha olika åsikter om. Men det rimmar illa att kalla andra länders politiker för extremister när det i själva verket är de svenska politikerna som avviker från normen i EU.

Ett uppenbart problem med asylmottagningen uppstår när vi ställer ovanstående siffror mot bekymren på den svenska arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skolan. De tre pelarna som är grunden integreringen i samhället - att ha en egen försörjning, en egen bostad och en god skolgång för barnen så att även de kan få ett arbete och en bostad i framtiden - har mer eller mindre kollapsat i Sverige.

Vi vet att det hårt belastade Migrationsverket inte klarar att tillgodose asylsökandes behov av bostäder. Vi vet att Arbetsförmedlingen, namnet till trots, inte klarar att förmedla arbeten och att insatser med etableringslotsar och jobbcoacher har varit ett stort fiasko (de sistnämnda ska nu helt avvecklas).

Vi vet också att den reguljära marknaden på hyresrätter i dag har passerat det stadium då den kan anses ha vissa bekymmer. Den har på sina håll helt brakat samman. Stockholm är värst, men nästan överallt i hela Sverige råder bostadsbrist.

Lägg därtill en skola i fritt fall och det blir ganska tydligt att utmaningarna som väntar en nyanländ som kommer till Sverige inte är små. Risken att fastna i bidragsberoende, meningslösa sysselsättningskurser och osäkra tredje- och fjärdehandsboenden (eller boendeinsatser via Socialtjänsten) är skyhög.

Tyvärr tycks det från politiskt håll saknas ett genuint intresse för att komma tillrätta med de strukturella problemen på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i skolan. De helt nödvändiga reformer som skulle behövas vill/vågar varken Alliansen eller de rödgröna ta i.

Regering och riksdag väljer att bara köra vidare likt en blind man vid ratten. Det säger sig självt att en sådan färd förr eller senare slutar i diket. Ett antal varningsskyltar har redan blivit påkörda.  


Läs även:
Merit Wager, Fnordspotting

10 kommentarer:

Anonym sa...

Du gör viktiga noteringar på alla punkter. Men du ska komma ihåg att Sverige tillämpar solidaritetsprincipen (solidaritet är i detta sammanhang något svårdefinierat eftersom den riktar sig främst mot anhöriginvandring och människor med falska asylskäl) och inte den mer rationella försiktighetsprincipen. Det gör att: bostadsbrist, skolväsendet, bidragsberoende, våldtäktsökning, kriminalitet, ja allt som försämrar Sverige är godtagbart eftersom situationen i Syrien och Eritrea är problematisk. Sverige tycker de kan skänka 16317 syrier, 6921 statslösa (flesta syrier) och 4844 eritreaner på den inhemska befolkningens bekostnad. (Fri invandring från Syrien och Eritrea är nuvarande praxis.)

Civilisationen hänger på en skör tråd. Kanske vi märker av en försämring i nuläget, men kan Sverige säkerställa ett västerländskt fritt samhälle i framtiden? Svenskar tar för mycket för givet vilket kan straffa dem. Och olyckligtvis spiller detta över på mig eftersom jag bor i Sverige.

Den som är lite mer hugad inför att tänka i banor kring folksammansättning tycker jag borde läsa 476-blogg, som ger följande: "Det främsta argumentet mot fortsatt massinvandring är inte det ekonomiska (hur
viktigt det än är) utan de etniska svenskarnas rätt att få tillhöra landets etniska
majoritet. Utan en sådan majoritet upphör Sverige att existera som nation. Sverige blir lika icke-svenskt som Volvo, fast det bilmärket fortfarande uppfattas som
svenskt. Sverige blir alltså ett juridiskt och politiskt begrepp, inget mer."

Ovanstående mening från 476 är faktiskt sann. Befinner jag mig i Eritrea är det afrikaner, befinner jag mig i Kina är det kineser, befinner jag mig i Chile är det en övervägande del chilenare och även en minoritet med europeiskt ursprung. Svenskar har en rätt till Sverige, vilket också FN styrker: "Deklarationen fastslår individuella och kollektiva rättigheter för ursprungsfolk samt deras rätt till kultur, identitet, språk, anställning, hälsa och utbildning. Den understryker folkens rätt att behålla och stärka sina egna institutioner, kulturer och traditioner. Den förbjuder vidare diskriminering av ursprungsfolk, samt främjar deras delaktighet i alla frågor som berör dem och deras rätt att bevara sin identitet och säkra sina egna visioner om ekonomisk och social utveckling.[2]."

Svenskar har rätt att odla sin egen kultur, tradition och framtid utan Bryssel, giriga kapitalister, Sveriges regering och medier som säger annat. Den rätten har en ursprungsbefolkning som levat i landet tusentals år. Rätt ska vara rätt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_deklaration_om_ursprungsfolkens_r%C3%A4ttigheter

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hogsta-antalet-asylsokande-pa-20-ar/

http://fyrahundrasjuttiosex.blogspot.se/
// Magne

Anonym sa...

@ Magne

Vad med ursprungsbefolkningarna i Sverige som inte är svenska: de erövrade norska landskapen, Gotland, Skåneland, Småland, Sameland etc?

Har de inte rätt att odla sin egen kultur, tradition och framtid utan Stockholm?

Och varför får "giriga kapitalister" och "medier som säger annat" inte blanda sig i den svenska Volksgemeinschaften?

Anonym sa...

Om de sociala systemen utgör ett hinder för fri rörlighet förstår jag inte varför Hans Engnell som kallar sig liberal, inte förordar att bara göra dem frivilliga?

http://www.mises.se/2014/06/09/den-simplaste-fragan-ar-den-som-extremisten-och-utopisten-sallan-vill-besvara/

Vad brukar man kalla något man inte får lov att lämna, om inte ett fängelse eller träldom?

Anonym sa...

Anonym sa...

@ Magne

Vad med ursprungsbefolkningarna i Sverige som inte är svenska: de erövrade norska landskapen, Gotland, Skåneland, Småland, Sameland etc?

Har de inte rätt att odla sin egen kultur, tradition och framtid utan Stockholm?

Och varför får "giriga kapitalister" och "medier som säger annat" inte blanda sig i den svenska Volksgemeinschaften?
21 juni 2014 15:21
---------------------------------------

Det är inte konstigare att se vad som är en svensk och inte: jag ger dig fem bilder så får du gissa vem som är svensk, eritrean, kines, indian, aborigin och indie. Bild 1: http://www.sydsvenskan.se/Images2/2013/4/9/SDSArkiv71.jpg; 2: http://www.asmera.nl/eritrea2004/eritrea4130503.jpg; 3: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIiYlMnipfv5PuoGZO73O54pl87mjlQiW3BXLc4bk1VULdk0ehsw; 4: http://ia.media-imdb.com/images/M/MV5BNTM0NTY4MzI4NF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTg4NzU5MQ@@._V1_.jpg; 5: http://ponpet.blog.siol.net/files/2007/06/aborigin_120.jpg och 6: http://ponpet.blog.siol.net/files/2007/06/aborigin_120.jpg.

Här har vi en eruopeisk-asiatisk-ättade Isabella Leong: http://www.hotcute.cn/wp-content/uploads/2011/03/Isabella-Leung-innocent-bikini-photos-in-adolescent-11_thumb.jpg. Ganska söt men det syns tydligt att hon skiljer sig från en etnisk kines. Här etnisk kines, Du Juan: http://images.china.cn/attachement/jpg/site1007/20121105/0013729e78491201a06510.JPG. Och här är en etnisk svensk modell, Anna Maria: http://swedenmodels.se/models/219/21995_10.jpg.

Åtminstone jag kan se skillnad på det kinesiska och det svenska. Någon som inte kan det? Och därtill inte kan se skillnad på en eritrean och en svensk? En indian och en svensk? En aborigin och en svensk? En indie och en svensk?

Giriga kapitalister och ljugande journalister får gärna uttrycka sin mening. Men det fungerar ungefär så här i tidningsbranschen: jag har en åsikt ---> den åsikten ska stämma överens med det som man får skriva ---> feminism är bra, svensk kultur är förkastligt, solidarisk invandring är god, hur det än försämrar svensk levnadsstandard (bostadsbrist, arbetslöshet, och andra kostnader---> Allt det kan jag skriva---> tidningen DN, SvD, Expressen, Aftonbladet trycks---> Och en stor del av Sveriges befolkning läser dessa tidningar. Vad göra för den motstridige? Det blir till att läsa bloggar, skriva i bloggar, läsa kritiska böcker och artiklar.

// Magne

Anonym sa...

@ Magne

Kan du se skillnad på vem som är svensk och inte dansk eller tysk?

Kan du se skillnad på vad som är svenskt och inte, när Sverige är ett konglomerat av regioner som samlats till en centraliserad administrativ enhet genom militärt våld?

Eller är det rasblandning du är emot?

Anonym sa...

Anonym Anonym sa...

@ Magne

Kan du se skillnad på vem som är svensk och inte dansk eller tysk?

Kan du se skillnad på vad som är svenskt och inte, när Sverige är ett konglomerat av regioner som samlats till en centraliserad administrativ enhet genom militärt våld?

Eller är det rasblandning du är emot?

21 juni 2014 18:29
------------------------------

Precis likadant är det för kineser, japaner, turkar och irakier. Alla har de blandats från närliggande områden. Men vi kallar dem ändå för kineser, japaner, turkar och irakier. Det gör vi också med svenskar. Vi kallar dem för svenskar, vi kallar dem inte för kineser, japaner, iranier, irakier eller ivorianer. Japaner kallar heller inte japaner för kineser, kineser kallar inte japaner för kineser, iranier säger inte att marockaner är iranier, marockaner säger inte att iranier är marockaner. Så fungerar det i världen. Vi kallar varandra efter det som utgör vår kultur och etnicitet.

Det är upp till var och en att bestämma vem den vill skaffa barn med. Jag är inte motståndare av hybridisering. Det finns både fördelar och nackdelar.

// Magne

Anonym sa...

@ Magne

Varför försöker du undfly det faktum att Sverige är ett konglomerat av regioner med olika kulturhistorisk bakgrund snarare än en kultur och etnicitet?

Skånska Akademien formulerade saken kärnfullt i "Skånsk Nationalencyklopedi i ett supplementband":

"Storsvensk är den hållning som bygger på uppfattningen att Sverige är ett enhetligt land med ett folk, ett språk, en kultur och en historisk bakgrund.
Trots att alla vet bättre hävdas denna monokulturella myt. Att vara storsvensk innebär att vara mytoman."

Några av Sveriges erövrade folk- och kulturländer är i dag organiserade i Federal Union of European Nationalities och Unrepresented Nations and Peoples Organization.

http://www.fuen.org/
http://unpo.org/

Gäller de "kulturella mänskliga rättigheterna" bara storsvenska dominalister, och inte jämtländska eller gutniska secessionister?

Anonym sa...

@ 22 juni 2014 11:59

Du tycks vara smått paranoid. Alla är väl medvetna om att regioner i hela världen varit uppdelade. Tyskland har haft flertalet furstendömen genom historien. Spanien har haft stora landvinningar i Europa fast nu är dessa länder autonoma. Vi kallar personerna som bor där ändå för holländare och tyskar. Sverige har sedan 1523 varit ett enhetligt land, det räknas. Fast det är skillnad på kultur och ibland utseende för en person boende i Skåne, Södermanland eller Norrland. Därför köper jag inte ditt argument om "att Sverige är ett konglomerat av regioner med olika kulturhistorisk bakgrund snarare än en kultur och etnicitet". Det är så sant, men det har varit betydligt mer uppdelat i Tyskland, Spanien och vissa delar av mellanöstern. Italien framför allt har haft många furstendömen. Vi kallar dem ändå italienare, spanjorer och tyskar. Sveriges nationalstat är bland de första i historien. Det har du missat?

Förstår du poängen? Eller hur vill du definiera etnicitet? Hur vill du benämna en person som bor i Kina och har kinesiskt utseende? En person som bor i Ryssland har t.ex. också DNA från Uzbekistan och andra mer finskt utseende. Är de inte ryssar? De delar åtminstone kultur och etniska drag. Varför kan man då inte säga att de är ryssar likadant som man kan säga att norrlänningen och skåningen är svenskar, trots att norrlänningen har mer finskt utseende?

// Magne

Anonym sa...

@ Magne

Förstår du inte ens skillnaden på stat och nation?

Varför är den svenska statsmakten så ovillig att sära på begreppen nationalitet och medborgarskap? Finland, Danmark, Storbritannien m.fl. stater har en mycket generösare syn på denna frågan.

En stor del av nuvarande Sverige har varit danska eller norska medborgare mer än dubbelt så länge som de varit svenska medborgare. I framtiden är vi sannolikt europeiska medborgare.

Kommer de storsvenska chauvinisterna i SD då hävda att även nationaliteten är europeisk? ;-)

Anonym sa...

@ 22 juni 2014 16:33

Förstår inte du att ghananer, afghaner, kineser, iranier också i sitt land har olika historier men ändå kallas de för respektiva etnicitet?

Håll dig till ämnet. Vi måste båda redogöra för begreppet etnicitet för att komma vidare. Svenska akademiens ordlista ger följande betydelse av ordet etnicitet: "identifikation med en etnisk grupp."

Så vilken förståelse har du för begreppet etnicitet?

// Magne