torsdag 5 april 2012

Landet o-lagom

" Hur kan ett land som varje år envisas med hundratusen omgångar av Melodifestivalen fortfarande få för sig att det skulle vara lagom?" Kristin Lundells krönika i Svenska Dagbladet får mig att fundera.

Ett talande "bevis" för att Sverige verkligen är landet lagom, där alla ska ligga i mittfilen, kan man få om man gör en kvantitativ studie om valfritt ämne, plitar ihop en enkät med ett ojämnt antal svarsalterantiv eller graderingar och sedan ber folk besvara den. De flesta kommer att kryssa i mitten. Jag minns en enkätundersökning under studietiden där några av de svarande, i brist på ett tydligt lagomalternativ i mitten, hade valt att sätta sitt kryss mellan svarsrutorna - då hamnade det nämligen precis i mitten. Gud vad nöjd han eller hon måste ha känt sig efteråt.

Det finns rosaskimrande, nästan rörande bilder av Sverige i andra länder. Särskilt amerikaner tycks ha en uppfattning om Sverige som ett slags "paradise lost", det lilla orörda landet långt upp i norr. "Ni har ingen brottslighet, va?" är inte en helt ovanlig fråga. Och den som inte vet något om Sverige vet i alla fall att vi har världens bästa välfärd. Visserligen till priset av att staten plundrar våra lönekonton, men den delen glöms ofta bort.

Svenska politiker odlar själva myten, både utomlands och här hemma. Reinfeldt ser Sverige som Föregångslandet (hör ni stråkmusiken i bakgrunden?). Socialdemokraterna visste inte vad de skulle ta till för paroll när de genomfört sin politik i princip ostört i flera decennier så de valde "Stolt men inte nöjd". Alliansen har byggt vidare på samma utgångspunkt. Folkhemmet står här, det är färdigbyggt. Det enda som behöver göras under överskådlig tid är att byta ut en och annan Ikeamöbel och kanske tapetsera om lite. Grunden står dock fast. Sverige behöver inte utvecklas mer. Det är en bekväm hållning ty då behövs inga visioner om framtiden.

För mig är Sverige inte alls det där landet lagom. Att svenskar är flata, konflikträdda och extremt lydiga och när de väl engagerar sig i något gör det i helt irrelevanta ting (den största protesten de senaste åren gällde ett träd utanför TV-huset i Stockholm) har inte med "lagom" att göra. Det är något annat.

När en grupp människor i valfri tidning får frågan om vad de tycker är typiskt svenskt svarar alltid någon jantelagen. Jag undrar om det verkligen stämmer i dag 2012. I dag när alla kan skaffa en iPhone eftersom man inte behöver några pengar för att skriva upp sig på ett två års abonnemang med månatlig avgift. Eller när alla, verkligen alla, åker till Thailand och steker fläsket. Och när alla har sin bostad som utställningsobjekt för att visa på sin status. Bostadsrätt = hög status. Bostadsrätt i Stockholmsvitt = mycket hög status (i synnerhet i innerstan). Hyresrätt = låg status. Hyresrätt i Stockholmsvitt och parkett = acceptabelt. Kanske är bostadshetsen ett Stockholmsfenomen. I så fall lär det sprida sig.

Jantelagen har ersatts av en egocentrerad jakt på självförverkligande och status. Majoriteten av alla kommersiella TV-kanaler, ja SVT slipper inte heller undan, ägnar sändningstid åt denna jakt. Jag tror inte att vi är så missunnsamma längre, inte generellt sett. Däremot är vi mer angelägna än någonsin tidigare om att synas och höras mer än grannen och kollegan. Detta är inget jag tycker är fel. Det är åtminstone betydligt bättre än att vara missunnsam. Men någonstans kan jag ändå bli oerhört less på den enorma självcentreringen.

Det finns fler sätt att upptäcka att vi inte är lagom. Vi behöver inte rabbla upp många lagar för att inse att Sverige är ganska extremt i vissa avseenden. Ta det här med sex. Här är Sverige, numera tillsammans med Breivikland, verkligen Europas utpost. Här likställs sexhandel med exploatering och våld. Sexköpare patologiseras. Ungdomars sexliv misstänkliggörs och kriminaliseras. Och allt detta i ett av världens mest sekulära länder.

Även när det gäller kampen mot narkotikan har Sverige valt en mer extrem väg än andra länder. Här är det straffbart att ha spår av droger i blod eller urin. Nya effektiva metoder att spåra droger i kroppen kommer att trappa upp kampen ytterligare på alla brukare och missbrukare. För att markera hur hårt samhället vill slå ned på allt som har med illegala droger att göra (men länge leve alkoholen) ger grova narkotikabrott ofta betydligt längre straff än mord.

Därtill vill politikerna bestämt vara med och besluta om vem som är hemma med dina barn och hur länge. Heliga jämställdhetsmål sätts upp och befolkningen förväntas följa dem - såsom på företaget som i privatlivet. Maria Sveland må beklaga sig över att hennes feminism inte delas av alla, men statsfeminismen är i allra högsta grad levande i riksdag och på departement. Och det är där makten finns, inte bland bloggande antifeminister.

På övervakningsområdet är Sverige jämförbart med andra västländer. Problemet med lagar som FRA, DLD, ACTA och så vidare är att vi svenskar, till skillnad från fransmän eller greker, litar på våra politiker och tror att de lagar som stiftas trots allt, någonstans, är till för vårt eget bästa. Vem kan tro att en trevlig och förtroendeingivande pojke som Fredrik Reinfeldt skulle ha en svart agenda? Det, tillsammans med en feghets- eller konsensuskultur bland våra folkvalda, får konsekvensen att politikerna kan klubba igenom lite vad som helst utan något större motstånd.

Lägg därtill alla dumheter som EU "tvingar" Sverige att implementera och som svenska förtroendevalda plötsligt står helt maktlösa inför när de ska avgöras i riksdagen. Eftersom det så sällan bjuds upp till kamp i riksdagen blir vi helt utelämnade åt att den goda sidan segrar när lagar snickras ihop. Och så är det ju som bekant väldigt sällan. Hur många riktigt bra lagar som har stiftats de senaste fem åren kan du räkna upp?

Sverige är inte lagom. Jag vet inte om det någonsin har varit det.

38 kommentarer:

Halsingen sa...

Jag tror många förväxlar lagom med auktoritetstro och åsiktskonformism?
I sammanhanget är det intressant att studera vad som format denna samhällskultur och gjort Sverige till en udda fågel bland västländer: de täta banden mellan arbetar-, frikyrko- och nykterhetsrörelsen som blev grunden för den svenska demokratin, och ideologierna bakom Folkhemmet; dels tysk nationalism (Volksgemeinschaft):
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Folkgemenskap
Dels angloamerikansk puritanism (skötsamhetsideologin):
http://www.staff.hum.ku.dk/sidsel/drunken.htm
I folkgemenskapsideologin är dem som tycker annorlunda osvenska och antidemokratiska eftersom det implicerar att de folkvalda tycker fel, och i skötsamhetsidelogin skall medborgaren uppfostras till en nykter, arbetsam och samvetsgrann individ vilket skiljer sig från västliga liberala demokratier.

Micke sa...

Små extrema åsiktsriktningar har alltid hämtat näring ur föreställningen att alla andra är idioter som är oförmögna att tänka själva och att detta är orsaken till att små extrema åsiktsriktningar är små.

Det är fel.

Anonym sa...

Vi är tvungna att införa datalagringsdirektivet precis som vi är tvungna att förbjuda snus, avskaffa Systembolaget och införa Euron. Ibland går det visst att ta strid mot beslut från EU. Bah! Hycklare!

Halsingen sa...

@ Micke
I Sverige har det snarare varit den breda medelklassens misstänksamhet mot arbetare, kvinnor och minoriteter. Folkhemmets skötsamhetsideologi med rötter i frilyrko- och nykterhetsrörelsen har gått ut på att tukta dessa grupper så de kunde bli värdiga medborgare.

Micke sa...

Frikyrkyrkorna och nykterhetsrörelsen är primärt sprunga ur arbetarleden.

Halsingen sa...

@ Micke
Njäeh. I början var arbetarrörelsen skeptisk till den socialkonservativa frikyrkan och nykterhetsrörelsen som man betraktade som reaktionära. Men snart uppstod ändå nära förbindelser mellan dessa tre rörelser, för som Ronny Ambjörnsson skriver i "Den skötsamme arbetaren": om arbetarna kunde uppnå respekt skulle man vinna sympati för sina frågor. Därför blev idealet den nyktre, skötsamme och moraliskt upplyste svenske arbetaren, fostrad och disciplinerad vid landets nykterhetsloger. Inte helt olikt hur Per Albin Hansson också kapade den konservativa iden Folkhemmet och fick arbetarna att vifta med svenska flaggor och hurra för fosterlandet :-)

Micke sa...

om arbetarna kunde uppnå respekt skulle man vinna sympati för sina frågor.
-----------------------

Det var snarare så att andelen arbetare som var alkoholister gjorde en förändring av livegenskapen svårare och därför engagerade sig arbetrarrörelsen i nykterhetsrörelsen.

Micke sa...

Därför blev idealet den nyktre, skötsamme och moraliskt upplyste svenske arbetaren
---------------------------

Jag ser inget problem med att en människa har kontroll över sig själv.

Det är dessutom ingen skillnad på om denna deras självkontroll ingår än om nyliberaler som idag kan påstås ha samma religösa hängivenhet till det övergripnade perspektivet som arbetarrörelsen hade till sitt i början på 1900.


Kollektiv som kollektiv...

Jag ser ingen skillnad alls

Halsingen sa...

Nej Micke, arbetarrörelsen ansåg att superiet berodde på fattigdomen, och kampen skulle således fokusera på den sistnämnda.
Ur deras perspektiv var frikyrko- och nykterhetsrörelserna religiösa institutioner (1800-talets nykterhetsmöten var gudstjänstliknande ceremonier som inte skiljde sig mycket från frikyrkans väckelsemöten) som bara kunde pacificera arbetarna och bevisligen såg ned på "arbetarpacket".
Konflikten bottnade egentligen i olika kristendomssyn:
Den lutheranska uppfattningen är att självförbättring bara kan komma inifrån hjärtat av egen fri vilja.
Men de amerikanska väckelserörelser som svepte över Sverige på 1800-talet ansåg att självförbättring måste pressas fram.

Micke sa...

ej Micke, arbetarrörelsen ansåg att superiet berodde på fattigdomen,
------------------------------
Och dom var inte dummare än att dom insåg att det skulle bli svårt att åstadkomma förändring om dom som skulle omfattas av förändringen inte deltog själva därför att dom vara för packade för att delta.

Halsingen sa...

@ Micke
Menar du arbetarrörelsen i Danmark eller resten av EU som saknar de svenska frikyrko- och nykterhetstraditionerna, varit för fulla för att åstadkomma förändringar? :-)

Micke sa...

Nej jag menar att arbetarörelsen var medvetna om att att ifall man skulle åstadkomma förändringar var sannolikheten för att detta skulle lyckas större ifall dom som strävade efter dessa inte söp bort motivationen och att man aktivt arbetare för att reducera bruket av sprit.

Micke sa...

Sverige är inte lagom. Jag vet inte om det någonsin har varit det.
---------------------------

Nej Sverige är inte lagom.

Antingen är vi bäst i världen på sosserier eller så är vi som idag bäst i världen på korporativism.

Halsingen sa...

@ Micke
I Danmark var man mer bekymrade över att Kapitalet lade beslag på arbetarklassens surt förvärvade slantar genom att uppmuntra dem att dricka.
Arbetarrörelsens lösning var att starta ett kooperativt bryggeri, Stjernen, där man själva var herrar över produktion och profit:
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Stjernen&useformat=desktop

:-)

Micke sa...

Ja det var säkert en tanke med det och slutligen kapitulerade man ju när man förstod att det viktigaste i människors liv är att bedöva sig och lämnade över frågan helt och hållet till molok igen.

Frihet är ju att inte ha kontakt med sig själv.

Den frågan driver ju sektliberaler hårdast idag.

Halsingen sa...

@ Micke
När de borgerliga i Danmark ville höja brännvinsskatten rasade socialdemokraterna som ville värna "den fattige mands snaps".
Arbetarrörelsen var direkt fientlig gentemot nykterhetsrörelsen, som man ansåg gav individen en andlig tvångströja och vetskapen om att man var bunden av ett löfte som stred mot ens önskemål var outhärdligt för varje självständigt tänkande människa.
Stauning menade att när arbetarna inte eliminerar njutningen av sprit genom övertygelse, kommer de inte heller lyckas hindra den genom påbud och förbud.
Var de också sektliberaler Micke? :-)
Det är fascinerande, att när Sveriges puritanska arv kolliderar med resten av EU menar många svenskar - speciellt politikerna - att Sverige inte är en del av EU, men att EU är en del av Sverige.

Micke sa...

Det är fascinerande, att när Sveriges puritanska arv kolliderar med resten av EU menar många svenskar - speciellt politikerna - att Sverige inte är en del av EU, men att EU är en del av Sverige.
----------------------------------
Det finns inga politiker som hävdar detta.


Var de också sektliberaler Micke?
------------------------
Sektliberaler är inga andra och kan inte vara andra än dom moderater och folkpartister som skolats av Svenskt näringsliv i Rands sagor och Friedmans teori och som idag gäspar sig igenom det faktum att deras Kejsare och dennes skattmästare driver Sverige mot fascism via korporativism.

Micke sa...

Stauning menade att när arbetarna inte eliminerar njutningen av sprit genom övertygelse
-------------------------
Var Stauning alkoholist?

Anonym sa...

Det borde finnas en *bleep*-funktion varje gång Micke säger ordet "fascism". Sällan har ett ord använts så fel så ofta.

Micke sa...

Det borde finnas en beepfunktion som aktiveras varje gång någon postar anonymt istället för att använda sin vanliga signatur därför att personen vet att det dom kommer att posta är dravel.

Micke sa...

Eller hur ...Hitman.

Halsingen sa...

@ Micke
Svenska politiker hävdar att Sverige inte behöver anpassa sig i ett alltmer integrerat Västeuropa, men tänker istället exportera Systembolaget, sexköpslagen etc till resten av EU med följden att Skåne som i praktiken är en del av Storköpenhamn förvandlats till en tummelplats för illegal handel.
Noterar iövrigt att du inte förhåller dig till den danska arbetarrörelsens motstånd mot nykterhetsrörelsen, och bara frågar om Stauning var alkoholist.
Med insinuationen om "Anonym"s kommentar kan vi bara konstatera att vi nått dithän där du inte kan nå bollen och går efter mannen, eller hur ... Micke? :-)

Micke sa...

Svenska politiker hävdar att Sverige inte behöver anpassa sig i ett alltmer integrerat Västeuropa, men tänker istället exportera Systembolaget
-------------------------

Politiker säger mycket.Era politiker säger att dom tror på marknadsekonomi vilket dom bevisligen inte gör.

Tror du själv att Frankrike och Tyskland kommer att inrätta systembolag?oterar iövrigt att du inte förhåller dig till den danska arbetarrörelsens motstånd mot nykterhetsrörelsen, och bara frågar om Stauning var alkoholist.

-------------------------
Ja naturligtvis måste man utgå från om han motsatte sig att man aktivt verkade för att människaor inte ska supa bort sina liv själv för att han själv var alkoholist.Det är en självklarhet.
Med insinuationen om "Anonym"s kommentar kan vi bara konstatera att vi nått dithän där du inte kan nå bollen och går efter mannen, eller hur ... Micke? :-)
-----------------------


Det var som vi nu ser inte en insinuation utan en fråga till dig om negativ konfirmation.

Du svarade på den och det är bra.

Halsingen sa...

@ Micke
Ööh, vilka är "mina" politiker? Det verkar inte vara mig du diskuterar med utan en halmgubbe.
Varför frågar du mig om jag tror Frankrike och Tyskland kommer införa Systembolag, istället för att redogöra hur du menar att den svenska alkoholpolitiken skall överleva, och inte bara gynnar den svarta marknaden, när t ex en Harboe guld kostar 13 kr på Systemet i Helsingborg medan den kostar 3 kr blott fyra km bort på Netto i Helsingör?
Kan inte med bästa välvilja se var Stauning motsatt sig att man skulle hjälpa människor som lider av alkoholism bara för att han inte trodde på förbud och tvång.
Är alla som inte tror på den svenska modellens förträfflighet alkoholister? :-)

Micke sa...

Ööh, vilka är "mina" politiker?
----------------------

Röstade du inte på högern i valet?

Varför frågar du mig om jag tror Frankrike och Tyskland kommer införa Systembolag,
--------------
Därför att du underförstått och bokstavligen har uttryckt oro för att alla svenska politiker driver iden att Systembolagspolitiken ska etableras i Europa på deras initiativ.


istället för att redogöra hur du menar att den svenska alkoholpolitiken skall överleva
---------------------
Den kommer inte att överleva.Vi kommer med tiden sannolikt att ha samma mängd alkoholister, samma mängd alkoholskador och samma mängd lidande (som nån ska eller inte ska betala) som övriga Europa.


Kan inte med bästa välvilja se var Stauning motsatt sig att man skulle hjälpa människor som lider av alkoholism bara för att han inte trodde på förbud och tvång.
-------------------------

Om du 1920 hade varit fru till en alkoholist och haft 5 barn och sett alla pengar försvinna så hade du kanske förstått.


Är alla som inte tror på den svenska modellens förträfflighet alkoholister?
---------------------
Många som argumeterar för att alkohol ska kunna köpas på bensinstationer är sannolikt alkoholiser.

Människor som inte är beroende av alkohol för att ha kontakt med sig själva lägger inte samma vikt vid dess tillgänglighet som alkoholister.

Halsingen sa...

@ Micke
Bra att du inser att den svenska modellen inte kan överleva i ett allt mer integrerat Västeuropa. Vore det inte då mer konstruktivt att istället för att köra med halmgubbar om vem jag röstar på och att dem som önskar en anpassning till omvärldens alkoholnormer är alkoholister, diskutera huruvida totalkonsumtionstesen som går ut på att jag blir friskare om du dricker mindre verkligen minimerar skadorna, och vad det är som gör den illegala handeln lönsam? :-)

Micke sa...

Det enda som är inresssant är om det totala lidandet kommer att minska eller öka när man ger marknaden lika obegränsade möjligheter att sprida iden om det goda med att supa sönder sig som när samma marknad mot bättre vetande hjärntvättade hela västvärlden till att börja köpa deras cigaretter .

Halsingen sa...

@ Micke
Marknaden är vi. Ditt resonemang skiljer sig markant från den tidiga arbetar- och nykterhetsrörelsens betoning på kamratuppfostran, men har mer gemensamt med en inspirationskälla på 30-talet:
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Anti-tobaksrörelsen_i_Nazityskland

Micke sa...

Ok.Nu har du börjat flippa ur helt och hållet och jag svarar inte på totalt nonsens.


Du ska dock inte oro dig.Dina (ja dina)politiker kommer via korporativism dom odlar att ge er den begränsade friheten att supa ihjäl er utan att stå i kö på bolag och ni kommer att kunna köpa all sprit ni behöver för det på Shell eller Ica samt ni kommer att se detta som frihet.

Halsingen sa...

@ Micke
I Danmark har burkölsförbudet och pant- och returflaskesystemet varit ett korporativistiskt försök att skydda Carlsberg från konkurrens, men det strider mot EU-rätten :-)
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE73647/den-store-oelkonkurrence/

Micke sa...

Tja..ni har ju inga problem med att skolan vården och omsorgen etc etc etc...korporativiseras i Sverige så då antar jag att du inte ser några problem med detta heller.

Dessutom har ju Danmark haft liberal regering stödd av fascisterna under lång tid så jag tycker att du ska ta det med dom eller?

Halsingen sa...

@ Micke
Vem är "vi"? Motsvarande halmgubbe hade varit att smeta på dig Per Albins folkhemsvision att göra hela Sverige till en enda stor patriarkalisk bruksort med Surahammar som förebild, präglad av korporativism och stora likheter med Mussolinis Italien :-)

Micke sa...

Jag har inget emot Per Albin Hanson eller iden om att alla ska ha det bra.

Är det kontroversiellt?

Micke sa...

Mussolinis italien var en fascistisk diktatur och hade endast funktionen att säkra den upplysta elitens (jordägare och kapital)makt över dom illiterata arbetare som riskerade att vända sig till Marx.

Det har inget alls med demokratisk socialism att göra.

Micke sa...

Ja vilka är ni?

Halsingen sa...

@ Micke
Ja, om du ställer dig bakom Per Albin Hansson, undrar jag om du också ställer dig bakom hans korporativistiska samhällsmodell där staten såsom på medeltiden inte först förhöll sig till medborgarna som individer men medlemmar i tex fack- och nykterhetsorganisationer, vilka genom deltagandet i statliga organ blev halvoffifiella och precis som i Mussolinis Italien, genom föreningen av stat, , samhälle, organisationer och näringsliv ansågs skapa ett mer harmoniskt samhälle?
Och ja, jag väntar spänt på ditt svar vem "vi" är :-)

Micke sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Micke sa...

Ser att du pluggat på Wikipedia.

Vilka ni är? Antar att du vet det bäst själv och till det intresserar dig att redogöra för det så är min utgångspunkt att du är sektliberal.


Korporativism är förstadiet till fascism och har som primärt syfte att staten skedmatar förtag och kapital med resurser och det är det system som kejsar Fredrik gett oss och sossarnas kacklande med SAF i Saltsjöbaden ligger därvidlag på en helt annan och mycket lägre nivå.