lördag 28 april 2012

SD - inte helt utan poänger

På torsdagens talarkväll med Frihetsfronten pratade Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Erik Almqvist om visionen om det socialkonservativa samhället och gjorde tappra försök att förklara vad socialkonservatism egentligen är och hur det skiljer sig från värdekonservatism - om det nu gör det. Slutsatsen blev att värdekonservatismen nog snarast ingår i begreppet socialkonservatism.

Almqvist förde fram en hel del poänger som jag delar. Anhöriginvandringen är väldigt generös och den blir ett problem eftersom de som invandrar ofta direkt hamnar i ett utanförskap - de kan inte språket, de får inget arbete och de kostar i praktiken bara pengar. Denna invandring vill SD drastiskt minska och det finns goda skäl för det. Om anknytningspersonen inte har någon försörjning eller fast bostad är det enbart dumt att dennes familj och släkt också ska komma. Ansvaret måste ligga på den enskilde att ordna en stabil tillvaro innan anhöriga kan börja ramla in över gränserna.

Därtill har Sverigedemokraterna en bra EU-kritisk linje som handlar om att värna det svenska självbestämmandet gentemot EU. Efter att Miljöpartiet och Vänsterpartiet gett upp EU-kritiken är det bara SD som kräver ett svenskt utträde.

Vissa goda poänger har partiet, således. Men dessa solkas av att SD liknar Kristdemokraterna i moralfrågor. "Vi är moralistiska", fastslog Almqvist utan omsvep. De stöttar helhjärtat folkhälsopolitiken, säger nej till allt vad skademinimering heter i narkotikapolitiken och även om SD inte har något emot bögar är partiet långt ifrån sexliberalt. Intrycket överlag är att Sverigedemokraterna har väldigt mycket gemensamt med Socialdemokraterna - inte så konstigt då att många av partiets väljare är gamla sosseväljare.

Och när det gäller EU driver SD visserligen kravet på ökat svenskt självbestämmande, men partiet har inget emot att Sverige implementerar integritetskränkande lagstiftning som drabbar hela svenska folket, inte bara brottsmisstänkta. När det gäller datalagringsdirektivet ville SD rent av gå längre än andra riksdagspartier.

Så nej, SD är inget seriöst alternativ för EU-kritiska liberaler. Att man över huvud taget ställer frågan visar hur hopplöst läget är för alla politiskt hemlösa liberaler.

6 kommentarer:

Micke sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Vilka är skillanderna mellan socialkonservatism och nationalsocialism förutom att antisemitism idag inte är gångbart som katalysator?

Anonym sa...

Engnells balanserade betraktelse av SD kommer snart att beskrivas som ett utspyende av hat mot de svaga och utsatta här i världen.

Tyvärr.

Halsingen sa...

SD vill vrida klockan tillbaka till 0, och gå ur EU, och det skulle göra dem attraktiva ur liberal synpunkt?
Det är inte utan enledning, SD betraktar sig själva som "socialdemokratin för 50 år sedan". Folkhemstanken i Per Albin Hanssons tappning, var det uppsvenska brukssamhället som förebild - dessa små isolerade enklaver i skogarna, präglade av social trygghet och kontroll.
Och att SD vill återgå till det mossiga brukssamhälle i Europas tassemarker Sverige var före EU-inträdet och Öresundsbron är kanske inte förvånande - men är det liberalt!?

Anonym sa...

SD vill ha samma monokultur som Hitler och Stalin eftersträvade.

Ingen skillnad alls.

Anonym sa...

Vad ska man göra om den fråga som är viktagast för en är ett utträde ur EU?

Att ha kontroll över sin egen pengatryckmaskin är viktigare än något annat beslut för mig.

Vad ska jag rösta på?
Inte KLP, kanske piratpartiet, känner att det är svårt det här.