måndag 23 april 2012

Wen Jiabao till Sverige

Wen Jiabao är inne på sitt sista år som Kinas premiärminister. I höst avgår han ur politbyråns ständiga utskott och i mars nästa år lämnar han posten som premiärminister. I dag kommer Wen till Sverige.

Till skillnad från den stele Hu Jintao har Wen Jiabao blivit folklig. Han har ofta synts på plats kort efter stora olyckor för att trösta och visa medkänsla. Detta har gjort att han vunnit respekt hos folket. Det går att hävda att partiet helt enkelt gett honom denna roll, medvetet om vikten av att någon av ledarna står lite närmare folket. I så fall har partiet gjort en bra casting.

Wen Jiabao har flertalet gånger de senaste åren talat om behovet av politiska reformer i Kina. Han har pratat om demokrati. Wen har talat så pass öppenhjärtligt att han censurerats. Men även om det går att känna hopp om framtiden när Kinas premiärminister återkommer till behovet av politiska reformer kvarstår ett faktum: inte mycket har hänt under Wens tid. Kanske arbetar han nu på sitt eget eftermäle, kanske krattar han manegen för sin efterträdare Li Keqiang. Vad som verkligen pågår i Kommunistpartiets ledning kan vi oftast bara spekulera om.

Jag tror som tidigare påpekat inte på någon revolution i Kina. Däremot på en långsam förändringsprocess i vilken det kinesiska folket stegvis får större frihet. Partiet började denna resa med att öppna upp ekonomin vilket har lyft stora delar av befolkningen från extrem fattigdom till en dräglig levnadsstandard. Nästa steg måste vara politiska reformer.

Det är inte bara Wen som har pratat om mänskliga rättigheter i Kina. Ett nytt lagförslag ska exempelvis stärka brottsmisstänktas rättigheter. Men ord är ord. I praktiken har partiet den allsmäktiga makten och kan göra lite som det vill eftersom ingen oberoende part kan utkräva ansvar. Ett grundläggande problem är att rättssystemet är till för partiet, inte individen. Frånvaron av en politiskt oberoende rättsstat är i mina ögon det absolut största hindret för en demokratisk utveckling i Kina.

Ty utan möjlighet till en rättvis prövning spelar yttrande- eller informationsfrihet mindre roll. Rättssäkerhet är viktigt även för företag då det erbjuder ett givet och förutsägbart ramverk som inte är beroende av politiska makthavares nyckfullhet. Och ska den ekonomiska utvecklingen fortsätta på sikt är det viktigt att frångå den korporativistiska modellen med statliga företagsgiganter tätt knutna till partiet. Den kinesiska statskapitalistiska modellen har onekligen varit en framgång sett till förmåga att generera tillväxt. Frågan är hur den kommande kinesiska ledningen tänker sig nästa steg.

I fråga om ekonomiska reformer har Kina gjort en lång vandring, även om mycket återstår. I förlängningen behöver dock Kina strukturella politiska reformer för att fortsätta utvecklas. Potentialen i Mittens rike förblir enorm.

4 kommentarer:

F01 FC Djursholm Stocksund sa...

Intressant skrivet. Stora utmaningar väntar i Kina. Här är min artikel på samma tema.

http://www.wokademobiler.org/2012/04/vem-tror-pa-ledaren-i-en-enpartistat.html

/Carl

Anonym sa...

Dalai Lama är djävulen.

Det ska man komma ihåg inför "den gode kinesens" ankomst.

Det är dom proprotionerna som den nuvarande ledningen bollar med när dom torterar tibetaner.

Anonym sa...

Skillnaden mellan Vitryssland och Kina är Milton Friedman.

Anonym sa...

Chen Guangcheng