fredag 27 april 2012

Om man bara vill

Sveriges riksdag hade bråttom att implementera EU:s datalagringsdirektiv. Från och med den 1 maj börjar den gälla vilket betyder att all vår elektroniska trafik ska lagras i sex månader.

I Tyskland har man inte lika bråttom. Där har direktivet ännu inte resulterat i något lagförslag. Tyskland lär få EU-böter men so what?

Det som svenska riksdagsledamöter hävdade inte går, att inte omedelbart klubba igenom direktivet, går uppenbarligen utmärkt i andra länder.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Kan vi möjligen se ett frö till trots mot kejsarvansinnet i Bryssel?

Det vore underbart.

Hans Li Engnell sa...

Tyvärr är ju Merkel EU-heilare så jag tror inte vi kan hoppas på så mycket där. Men allt som handlar om att protestera mot eller försvåra för dåliga EU-beslut att verkställas bör uppmuntras.

Halsingen sa...

@ Hans
Är självfallet enig betr "kejsarvansinnet i Bryssel" och "EU-heilare", men tycker ändå att du generellt när det gäller EU-frågor, liksom tyvärr de flesta andra svenska klassiska liberaler i övrigt, är selektiv, onyanserad och nationalistisk.
Kanske därför, att Sverige näst Frankrike, är EU:s mest centraliserade stat, och man (bl.a. genom "folkhemmet" på 20-talet) inte haft en debatt på samma sätt i Sverige om gamla liberala demokratiska principer om federalism och långtgående subsidiaritet (vilket bl.a. Vilhelm Moberg efterlyste) som i resten av Europa?
Eller vad sägs t.ex. om hur EU:s regionkommitté, som ursprungligen skulle bli EU:s senat, där de regionala parlamenten själva skulle utse sina representanter, genom Sveriges och Frankrikes försorg urvattnades till ingenting, där Sverige prompt menade, att representanterna skulle utses av Landstingsförbundet och Kommunförbundet med säte i Stockholm (vilket bl.a. illustrerades av en skämtteckning i Sydsvenskan, av tre EU-parlamentariker som hälsar på varandra: "- I'm from Scotland, - I'm from Catalonia, - I'm from Landstinget" )?
Genom Sveriges i EU-sammanhang tämligen unika statsnationalistiska folkhems- och volksgemeinschaft/folkgemenskaps-traditioner från 1920-talet, är "kejsarvansinnet i Stockholm" och "Sverige-heilandet" minst lika stora - men pga att de flesta i Sverige är uppväxta med nationalism och mellanmjölk är de blinda för den.
Efterlysandet av ett EU-kritiskt parti är förvisso lovvärt. Men ett Sverige-kritiskt parti är ännu viktigare :-)

Anonym sa...

Om europafrågan begränsas till ett upprätthållande de fyra friheterna så uppskattar jag att du har kanske 80-90% av EU:s medborgare som gör vågen för EU - detta vill vi ha!

Dock har de små sötnosarna i Bryssel fått smak på maktens sötma och de kommer aldrig att acceptera ett EU som backar tillbaka till de fyra friheterna, något så banalt kan de inte ägna sin kompetens åt.

Och då återstår bara att låta gungan svänga ända ut - att arbeta för att Sverige skall utträda ur EU.

Anonym sa...

Inga problem!

Automatkarbin löser alla problem om nu sådana verkligen uppstår. Fråga Breivik om ni inte tror mig, han är ju ett genuint original.

/Stolt, stark men ochså snäll