söndag 1 april 2012

Osynligare prostitution med sexköpsförbud

"Det klassiska prostitutionsstråket har flyttat in på ungdomssajterna på nätet, och tjejerna som säljer sex har blivit osynligare", hävdar Sveriges kommuner och landsting, SKL, och hänvisar till resultaten i en ny undersökning.

Den uppenbara slutsatsen som inte dras i artikeln men som vi ständigt får återkomma till när det handlar om prostitution i Sverige är att sexköpslagen sannolikt inte har minskat prostitutionen. Den har förflyttat den från gatan till nätet med konsekvensen färre men mer desperata gatusexsäljare och fler som endast annonserar via nätet.

Denna utveckling hade skett ändå, men det är talande att försvararna av sexköpsförbudet ofta ser lagen som en framgång när det enda som egentligen har hänt (förutom att politikerna har sänt "signaler") är att prostitutionen har osynliggjorts. Samtidigt har stödet till de som verkligen vill sluta med sexhandeln inte blivit bättre. Ty sexsäljarna har aldrig varit särskilt intressanta för lagstiftaren. Det viktiga har varit att försöka sätta dit köparen.

Tyvärr har den här sortens undersökningar ingen effekt på politikernas strävan efter att predika den sanna och rätta sexualiteten och vägran att se konsekvenserna av sina beslut. Ty de förmår inte dra rätt slutsatser.

Inga kommentarer: