söndag 8 april 2012

Dumhet kidnappar hjärnan

Citypolisens Lennart Karlsson, som inte sällan syns i TV och som jag själv hört på konferenser om Stockholmspolisens arbete mot narkotikan, verkar tro att den restriktiva politiken på området är hotad. Av svenska politiker. Jag vet inte vilka han avser ty det är endast ett fåtal svenska politiker som vågar yttra sig kritiskt och härleda de stigande dödstalen bland missbrukare till den svenska politiken.

Karlsson pratar om "avsaknad av respekt för den enskilde (miss)brukaren" (ordet brukare finns inte i polisens vokabulär) bland alla som vill avkriminalisera eller legalisera narkotika. Det är precis tvärtom. Det är den restriktiva narkotikapolitikens konsekvenser som en avkriminalisering avser att lösa. Det är sant att det inte finns någon mirakellösning, men det politiker kan göra är att åtminstone skapa spelregler vars syfte inte är att skada människor.

"Narkotika kidnappar hjärnan", säger Karlsson. Den fria viljan påverkas och den som använder droger gör inte ett fritt val, hävdas det. Därför behövs en nolltoleranspolitik. Problemet är att denna syn utgår från idé om det narkotikafria samhället, som om kampen stod mellan ett samhälle med droger och ett utan. Låt oss då fastslå följande: Sverige har kanske världens strängaste narkotikalagstiftning men vi är likafullt självförsörjande på cannabis.

Argumentationen är välbekant, men varför inte använda den på allt missbruk? Kidnappar inte alkoholen också hjärnan? Har spelmissbrukaren en fri vilja att fortsätta spela? Vad säger Karlsson om matmissbrukarens egen vilja att fortsätta äta? Karlsson är inte intresserad av missbruk som fenomen. Han fokuserar bara på "knarket", som vore vissa droger väsensskilda från allt annat som kan missbrukas. Det är fel.

Det är min övertygelse att missbruk och beroende, för övrigt två olika saker, fungerar på i stort sett samma sätt oavsett vad det är som missbrukas. Missbruk och beroende är ett synnerligen utforskat område, det saknas således inte studier för den som är intresserad (läs gärna Jim Orford men också det stora Project MATCH om matchning vid missbruksbehandling).

Jag känner till matmissbrukare vars beteende stämmer väldigt väl överens med hur en alkoholist beter sig men där det är mer socialt accepterat och där det därför är lättare att vara lite mer gränslös. Även på jobbet. Sexmissbrukare mår inte bättre än den som vars haschbruk börjat gå ut över den sociala tillvaron. Lennart Karlsson vill förmodligen inte reglera tillgången till sex.

Det finns inget som är så enkelt som att utgå från sina egna erfarenheter och sedan fälla tvärsäkra omdömen om ett fenomen. Det är föga förvånande att poliser, och narkotikapoliser i synnerhet, har negativa erfarenheter av droger. De får enbart se det allra värsta. Skulle jag som socionom basera min uppfattning om utlandsfödda och svensk invandringspolitik enbart på vad jag ser i mitt dagliga arbete skulle jag bli en mycket fördomsfull person med en svartvit världsbild. Precis som Lennart Karlsson. Jag hoppas att jag genom åren kan hålla mig lite mer nyanserad än så.

Vi kan trösta oss med att Sverige är en alltmer ensam utpost när det gäller synen på narkotikamissbruk. Karlsson har vinden emot sig och förr eller senare kommer det förmodligen att hända saker även i Svedala. Men det kommer att dröja.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Om jag vore knarkbaron skulle min värsta mardröm och största skräck vara en legalisering av droger. Det skulle i ett slag utradera förutsättningen för mina affärer.*) Det vore ett sådant dråpslag att jag förmodligen skulle fundera på hur jag skall kunna se till att legalisering inte kommer på fråga överhuvudtaget.

Politiker, poliser och journalister som envist driver förbudspolitiken utan nyanser - är dom kanske köpta av syndikaten?

*) Affärerna definieras då inte som odling och produktion. Den delen skulle kunna legaliseras och inlemmas i normal industri som vad som helst. Det jag åsyftar den reella affärsiden, d v s att med våld och annan brottslighet kunna distribuera drogerna och skydda sin distributionskanal från poliser och konkurrenter. Blir distributionen laglig och kontrollerad försvinner nyttan med drogkartellernas våldskapacitet och hela affärsiden faller pladask.

Alice sa...

Tack för ett sakligt perspektiv. Inte oväntat att det kommer från sidan som förespråkar en humanare narkotikapolitik, känns som att den "sidan" är överlägsen vad gäller faktaargument, medan motståndarna översvallar av känsloargument.

Hur som helst - skulle gärna se att du även gör skillnad på beroende och missbruk, två fenomen som skiljer sig antagligen lika mycket som bruk och missbruk, och som har mycket stor betydelse för chansen att komma ur problembeteendet :)

Micke sa...

m jag vore knarkbaron skulle min värsta mardröm och största skräck vara en legalisering av droger. Det skulle i ett slag utradera förutsättningen för mina affärer
-------------------
Nej det skulle i ett slag innebära att du kunde fortsätta att prifuera på andras lidande helt legalt.

Anonym sa...

@ Micke
Som maffian i USA vilken finansierade valkampanjer för de politiker som ville behålla alkoholförbudet och den för dem så lönsamma svarta marknaden? ;-)

Anonym sa...

@ Micke. Från Anonym 10:40.

Läste du min fotnot, eller fattade du som vanligt inte ett vitten? Med legalisering försvinner behovet av våldskapacitet, som är affärsiden. Det är olagligheten som driver upp priserna "på gatan" till 1000-tals gånger produktionskostnaden, som därmed inte är relevant. Profiten ligger i distributionsledet (för helvete!). Lidandet i missbrukarledet finns ju redan, PLUS allt lidande som kommer av våldsutövningen i distributionen. Den senare delen kan totalt elimineras och den första delen kan kontrolleras med skademinimeringsåtgärder som idag är under all kritik.

Det väsentliga är att få igång en verklig skademinimering för missbrukarna. Sverige har idag en av Europas högsta dödlighetstal för tyngre missbrukare - dom skiter man i, bara man får leka "War On Drugs" och spela Allan. Lägg kostnaderna för knarkkriget - som är megaenorma!*) - på skademinimering i stället.

Jag har aldrig förstått hur samma personer som förespråkar laglig och kontrollerad distribution av alkohol samtidigt kan påstå att det inte skulle fungera på lättare droger än alkohol, som cannabis.

*) Gör ett överslag: Knarkdistributionen inbringar miljardbelopp årligen. Det innebär stora resurser till motståndarsidan i "War On Drugs". För att vinna det kriget måste samhället ställa upp med kanske 5-10 gånger mer resurser än ligorna. Dom pengarna finns inte ens i din fantasi! Därför förlorar man kriget, men inte utan att en massa människor lider och dör först, bara för att man ska få veva med armarna mot väderkvarnarna.

Micke sa...

Jag har aldrig haft något emot att man legalt förser t.ex heroinister med heroin för att dessa männsikor ska kunna leva värdiga liv.

Jag anser INTE att man ska marknadsutsätta all narkotika och samtidigt göra all narkotika legal av den enkla anledningen att jag helt och fast 100 procentigt övertygad om marknadens kapacitet att sälja och att övertyga kunden att köpa vare sig denne är medveten om det eller inte.

Jag är helt övertygad om att en total avreglering av all narkotika kommer att skapa ännu mer lidande.

Om du har en avikande åsikt i just den frågan och anser det viktigt för dig att jag ska ändra min så för du gärna BEVISA att jag har fel.

Tills dess avser jag att fortsätta hysa denna uppfattning.

Anonym sa...

@ Micke. Spelar du dum eller kan du inte läsa? Prova läs om tredje stycket jag skrev ovan... samt sista meningen i mitt första inlägg...

Legaliserat bruk, kontrollerad försäljning, utan kriminell inblandning, är rätt väg. Överens?

Micke sa...

'

Jag parafraserar dig:

Är du en idiot?

Det står att jag är positiv till legal förskrivning av t.ex heroin.

Om du sen inte kan hantera att jag dessutom är mycket tydlig när det gäller den strävan som omfattas av dom mest sektreristiska liberalerna att all narkotika ska säljas fritt så är det ett lidande du får stå ut med.

Anonym sa...

@ Micke
Är kontentan av ditt svar på Anonym 06:32 tredje stycket, att du även vill förbjuda alkohol?

Micke sa...

Börja signera dina inlägg så ska jag svara på dina frågor.

Anonym sa...

@ Micke
Öhh, jaha?
/Peter Wieselgren

Micke sa...

Nej.

Anonym sa...

ROTFL :-)

Anonym sa...

Kom igen ... Vi väntar på dig Micke :-)
Du har ju nästan blivit som karaktären Squeak i Baseketball här?
http://www.youtube.com/watch?v=DpMNwFSLJxg

Micke sa...

Du är nästan som karaktären Challe balle.

Alkisen.

Ska jag leta rätt på länken igen?