fredag 13 april 2012

Utan idéer

Intrycket att regeringen är trött och initiativlös förstärks av den innehållslösa vårbudget som strax ska läggas.

Regeringen nöjer sig i princip med att konstatera att Sveriges ekonomi är bättre än många krisande länders ute i Europa. Visst, vi är mitt emellan två riksdagsval. Krutet kommer att sparas till 2014. Men givet hur idéfattigt Alliansens valmanifest var inför förra valet hyser jag små förhoppningar om en plötslig idémässig väckelse hos de fyra borgerliga partierna. Det vi ser nu är nog, i stort sett, det vi får även om två år.

Regeringen har inga åtgärder att vidta för att råda bot på den höga ungdomsarbetslösheten. Den presenterar inga förslag till lösningar för att underlätta för utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden. I sak är det således små skillnader mellan den sittande regeringen och tidigare socialdemokratiska regeringar.

Samma problem kvarstår - och ingen har någon lösning på dem.

Inga kommentarer: