tisdag 3 april 2012

Domstolar moraliserar över ungas sexualitet

Förre justititeministern Thomas Bodström och RFSU:s Åsa Regnér kritiserar i en debattartikel i Svenska Dagbladet hur svenska domstolar dömer i fall där en person som är något över 15 haft sex med en person som är något under 15 år.

I dylika fall, där två jämngamla personer har frivilligt sex men där de bara råkar ligga på olika sidor om den magiska 15-årsgränsen, ska straff inte utdömas enligt en undantagsregel i 2005 års sexualbrottslag. Ändå sker det gång på gång. Den lag som skulle skydda unga från övergrepp har i stället kommit att användas för att kontrollera och begränsa deras sexliv och i realiteten också moralisera över det. På grund av dess konsekvenser kan vi kalla det en händerna på täcket-lag.

Vi har sett ett flertal fall där den äldre personen har dömts för våldtäkt eller sexuellt utnyttjande trots att de sexuella handlingarna varit ömsesidigt frivilliga. För några veckor sedan berättade TV4Nyheterna om en 19-årig kille som haft oralsex med sin 13-åriga flickvän, något som avslöjats när tjejens pappa läst hennes dagbok och anmält killen. 19-åringen dömdes för sexuellt utnyttjande av barn.

För den enskilde får detta naturligtvis stora konsekvenser. En sexualbrottsdom är inget man bara skakar av sig, i synnerhet inte i tider när allt fler arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret. Han kan ju försöka förklara för valfri arbetsgivare att det inte var så farligt. Sedan kan man givetvis med fog fråga sig vad en 19-åring ska med en 13-åring att skaffa, men det är en annan diskussion. Poängen här är att frivilligt sex förvandlas till ett övergrepp i domstolens, och därmed allmänhetens, ögon.

Men någonstans måste väl gränsen dras? Inte kan väl vem som helst gå omkring och ha sex med 13-åringar? Nej, i synnerhet inte om det är tvång eller hot inblandat. Det är just sådana fall som lagen ska skydda unga (och alla andra också för den delen) från. Men gränsfallen där tonåringar har sex med andra tonåringar under frivilliga former ska inte hamna på rättvisans bord. De borde ha bättre saker för sig än att lägga sig i ungdomars val av sexpartner. 15-årsgränsen måste tillåtas vara böjbar.

Att Bodström och RFSU reagerar är förstås positivt och att Bodström konstaterar att det har "smugit in sig ett slags moraliserande om att unga inte ska ha sex" är klarsynt. Men inom Alliansen är frågor som rör sexuell frihet och bestämmanderätt stendöda. Det är därför osannolikt att vi får någon reaktion från borgerligt håll.

Kanske behövs ett regimskifte innan dessa frågor kan få gehör. Om det nu räcker. Ty i ett land där ungdomssex kriminaliseras, där teckningar kallas barnpornografi och där moralismen är ledordet hos lagstiftaren finns ganska litet hopp om någon snar ändring.

13 kommentarer:

Micke sa...

Hur böjbar?


Detta är den mest viktiga delen av den här problematiken om lagens ska ändras och du tar själv inte ställning.

Varför?

Micke sa...

15-årsgränsen måste tillåtas vara böjbar.
---------------------------
Den är det.Frågan är HUR böjlig du vill att den ska vara?

Anonym sa...

Vad sägs om plus minus 3 år utgående från att den äldsta är 15 eller äldre?

12-15, 13-16, 14-17, 15-18.

Anonym sa...

Micke: Någonstans mellan 10-150 år. You brain dead mutherfucker!

/Challe Balle

Micke sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Micke sa...

"Vad sägs om plus minus 3 år utgående från att den äldsta är 15 eller äldre?"

Jag har uppfattningen att lagen ger dom möjligheterna du beskriver men att det i praktiken inte alltid fungerar därför att domstolarna inte fattar vad dom håller på med.I så fall är det en översyn av tillämpningen som ska göras.Inte en utökning av möjligheten för äldre att komma överens om att ha sex med barn.

Sen kan man ju undra om Egnell och Co anser att den värdering av frivillighet och mognad hos BÄGGE parter som ska göras ska avskaffas?

I så fall kanske vi ska börja ta hänsyn till muskelstyrka i mål som gäller misshandel.

Anonym sa...

Infördes inte lagen under Bodströms tid som minister?
/B

Per Hagwall sa...

Jo, B, lagen infördes under Bodströms tid som minister. Många, till exempel Advokatsamfundet, varnade för att lagen skulle få exakt dessa effekter. Bodström ansåg då farhågorna grundlösa.

Men att ungdomar döms är inget olycksfall i arbetet. I förarbetena framgår att domstolarna skall vara mycket restriktiva att bevilja undantag:

Fall där exempelvis en 16-årig pojke och en 14-årig flicka deltar i en helt frivillig sexuell handling faller formellt under någon av nämnda bestämmelser. Enligt regeringens bedömning bör en möjlighet finnas att inte döma till ansvar i vissa sådana fall.

Min fetning. Det fortsätter:
Bestämmelsen bör naturligtvis tillämpas med stor försiktighet

Så, Hans, jag tycker du låter Bodström och Socialdemokraterna komma undan alldeles för lindrigt i ditt inlägg.

Förresten, gissa vem som var planeringschef på Justitiedepartementet när Bodström var chef?
...Åsa Regnér.

Hans Li Engnell sa...

Per: Mitt fokus i blogginlägget var emellertid inte Bodströms och Regnérs tidigare förehavanden - detta har andra bloggare föredömligt lyft fram - utan att ånyo uppmärksamma vilka konsekvenser lagstiftningen får. Att Bodström och Regnér nu kritiserar tillämpningen av lagen är bra, om än mycket senkommet.

Micke sa...

varför är ni oförmögna att tala om exakt vid vilken ålder ett barn ska kunna komma överens med någon som är äldre än 15 om att ha sex?

Anonym sa...

Micke:

Det var inget problem innan vi hade den nya lagen. Vi behöver bara ställa tillbaka lagen såsom den var innan ändringarna infördes.

Anonym sa...

Det här påminner om en debatt jag hade på ett forum med en amerikan som menade att det är rätt att (den amerikanska) barnpornografilagen används för att straffa minderåriga som tar foton på sig själva och sprider till varandra. Kontentan var att det var viktigare att någon straffas än att man skyddar minderåriga.

Den här lagen i sitt nuvarande skick skyddar inte minderåriga. Den straffar dem.

-Brooke

Micke sa...

Det var inget problem innan vi hade den nya lagen. Vi behöver bara ställa tillbaka lagen såsom den var innan ändringarna infördes.
---------------------------

Gränsen var 15 år då också.