onsdag 11 juni 2008

Efter FRA-lagen

Ponera att fyra eller fler riksdagsledamöter inom alliansen står upp för den personliga integriteten och det sunda förnuftet den 17 juni och röstar nej till FRA-lagen. Slaget är då vunnet, men kriget för integriteten är inte slut för det. Vi kan vara så säkra på att nya lagar kommer att föreslås, att nya inskränkningar kommer att planeras.

Vi måste först och främst fråga oss vad vi ska göra med informationen att FRA sysslat med olaglig övervakning i flera decennier. Om proppen om FRA-lagen skulle falla, får vi inte slå oss till ro, ty frågan är i sig inte död. Vi bör utkräva ansvar för den olagliga avlyssning som pågått. Och vi bör se till att vidga debatten. Denna fråga handlar nämligen om så mycket mer än bara en enda proposition, den handlar om en samhällsutveckling.

Inga kommentarer: