fredag 20 juni 2008

Kinesisk TV

Vi klagar ofta pa SVT, inte minst for att företaget säger sig stå för fri television. Kinesisk statstelevision är också rolig. Just nu är det ett himla liv kring jordbävningskatastrofen i Wenchuan och Beichuan - vilket inte är att undra på eftersom 69 000 personer omkommit och runt 17 000 fortfarande saknas. Hela byar har inte bara raserats - de har upphört att existera. Jag pratade häromdagen med en svensk som bor inte långt från de drabbade områdena och som bara några dagar tidigare hade besökt flera byar som i dag är helt utplånade. Han flydde till Beijing for att komma bort fran eländet ett tag. Till råga på allt har manga nu drabbats av svåra översvämningar.

Kineserna flyr dock inte. I TV dominerar mest av allt frivilligarbetet just nu. Reklamfilmer med slagkraftiga slogans ooh slagord fyller tomrummen mellan alla andra TV-program. Också nyhetsinslagen dramatiseras med musik for effektens skull - senast var det filmmusiken fran The Rock (frekvent använd i alla mojliga sammanhang aven i Sverige) som ackompanjerade räddningsarbetet men musik från filmer som Pearl Harbor har också använts. Vissa regimer tystar ned katastrofer, i Kina tar man tillfället i akt att göra propaganda av dem.

För övrigt är det att rekommendera att lära sig lite kinesiska om man ska resa pa egen hand. Man klarar sig alltid med kroppsspråk och enstaka fraser, hittills har inget gått direkt fel, men man blir väldigt begränsad. Kommer man till en plats dit få turister når, och de platserna är många i Beijing eftersom de flesta reser i gruppresor med en resebyrå, kan kineserna ofta inte ett ord engelska. Kineserna är dock väldigt nyfikna och roliga att prata med om man bara lyckas kommunicera.

(Beijing, kl. 17.45)

Inga kommentarer: