lördag 21 juni 2008

FRA: Black Monday

Natvarket Svart Mandags aktiviteter mot FRA-lagen nedan:

Plats: Riksplan, vid Huvudentrén till Riksdagshuset. Allmän kondoleansstund och lit de parade: Klockan 08.00 - 19.00 Allmän lit de parade över den tragiskt avsomnadeDemokratistaten Sverige och det svenska folkets Integritet.Tänd ett ljus, lämna blommor och kondoleanskort vid entrén till Riksdagshuset.

Andakt och likvaka: Klockan 19.00 samlas vi för att tända ljus, tala om och minnasdemokratistaten. Detta är huvudpunkten för vårt event och jag hoppas såmånga som möjligt kan komma. Vänligen, om möjligt klä dig i svart för att hedra vår fallna frihet.

PRESENTATION
Svart måndag är inte bara ett event. Inte bara en demonstration på måndagden 23 juni 2008. Namnet markerar sorg över vad som skett med vår demokrati. Det markerar också startskottet för ett nytt nätverk, en ny organisation somkommer att arbeta för att riva upp den nya lagen innan den hunnit träda ikraft. Vi arbetar för att åstadkomma fler events på flera håll i landet under enlång tid framöver.

Vårt mål är att fälla lagen eller i värsta fall fälla regeringen och kräva nyval. Whichever comes first. Vi värnar medborgarnas rätt till frihet, integritet, demokrati,brevhemlighet och meddelarskydd. Stå med oss på barrikaderna till dess vår frihet är återvunnen. Det spelar ingen roll vilken politisk inriktning du har. Det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån. Det som spelar roll är att du tror på frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Svart måndag vill visa våra svenska folkvalda politiker att vi inte accepterar, glömmer eller förlåter genomröstningen av FRA's spaningslag som röstades igenom 18 juni 2008 och träder i kraft 1 januari 2009. Vi kan inte, bör inte, får inte acceptera detta. Vi kan inte tillåta att den svenska demokratin får falla utan att vi säger emot.

Spaningslagen är ett hot mot våra grundläggande rättigheter. Den är också ett hån mot allt det svenska samhället står för. Den är ett hån mot var ochen av Sveriges medborgare. Utan dess grundvalar finns ingen demokrati. Utan dessa grundvalar är det land vi arbetat hårt för att skapa förlorat. Detta kan inte gå oemotsagt. Följ med till Riksdagshuset den 23 juni. Det är där den nya kampen börjar!Sprid ordet. Sprid tanken. Sprid hoppet. Det är dags för folkviljan att slåtillbaka och för oss alla att ta våra demokratiska rättigheter tillbaka.

1. FLAGGA PÅ HALV STÅNG I HELGEN
En uppmaning har nått nätverket om att medlemmar och sympatisörer ska flaggapå halv stång i helgen. Jag tycker det är ett bra initiativ. Jag har ingen flagga själv att hala, men har du det, så är det en snygg, smakfull och tydlig gest som kan väcka många ögonbryn runtom i landet.

2. BEGRAVNINGSCEREMONI FÖR DEMOKRATIN
23 JUNI 2008. Den planerade demonstrationen som anordnas av Svart Måndag den 23 juni. Komsvartklädd till Riksdagshuset i Stockholm mellan 08.00 - 1900. Klockan 19.00 hålls minnesstund för den avsomnade Demokratistaten och Integriteten. Kom om möjligt klädd i svart. Medtag även megafoner, plakat och annan lämplig utrustning för att göra denna stunden minnesvärd. Event och intressegruppfinnes på Facebook för den som är intresserad.

3. UPPMÄRKSAMMANDE I SAMBAND MED RIKSDAGENS HÖGTIDLIGA ÖPPNANDEVi återkommer med mer information så snart den finns tillgänglig. Planen är en större och mer omfattande demonstration i samband med Riksdagens öppnande för att ge våra folkvalda ett varmt välkomnande då de kommer tillbaka från sin välförtjänta semester. Eventuell samling på Sergels Torg och en kort promenad vidare till Riksplan utanför Riksdagen i samband med öppnandet.


(Beijing, kl. 18.13)

Inga kommentarer: