söndag 29 juni 2008

Debattglada lekmän mot erfarna yrkesmänniskor

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson känner sig missförstådd. Motståndarna till lagen har fått allt om bakfoten. Vi är "debattglada lekmän" medan försvarare av samma lag är "erfarna yrkesmänniskor". Jag tror visst att debattnivån just sjönk ett snäpp.

Det är inte bara "debattglada lekmän" som opponerat sig mot lagen. Till de kritiska finns även Advokatsamfundet och den tidigare Säpochefen Anders Eriksson och frågan har även uppmärksammats i internationella medier.

Argumenten känns annars igen, de har mycket gemensamt med Anders Wiks. FRA har alltid sysslat med spaning, skillnaden är att det nu blir lagreglerat. Uppdraget berör bara utländsk trafik. Men där Wik i alla fall är ärlig och erkänner att även svenskar kommer att övervakas låtsas generaldirektören som om det regnar och pekar med hela handen utanför Sveriges gränser. Det yttre hotet! Burr.

"FRA kan inte spana på inhemska företeelser" säger Åkesson och ljuger därmed öppet på en av Sveriges största debattsidor. Klart att de kan! Och de kommer också att göra det eftersom den moderna trafiken inte är så enkelt styrd att den går att uppdela i utrikes och inrikes.

Ett annat återkommande argument kan sammanfattas med "lita på oss, inte skulle vi...". Åkesson undrar på fullt allvar hur FRA-motståndarna kan tro att "en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa" som att tillåta en massövervakning. Snacka om att svälja idén om den goda staten med hull och hår. FRA-lagen var inte uppe i valrörelsen. Alliansen hintade inte om att de hade för avsikt att klubba en sådan lag. Det fanns ingen möjlighet för väljarna att ta ställning mot lagen och därmed för eller emot vissa partier. Ingen av oss, vad vi än tycker om lagen, har haft möjlighet att ta ställning.

Åkesson berättar att hans medarbetare på FRA utsatts för hot och hot om våld. Det är givetvis inte okej. Att hota människor som arbetar på FRA är bara korkat och dessutom olagligt. Rikta ilskan mot de tomma skallar som sitter i Sveriges riksdag i stället, det är där ansvaret ligger. Det mest konstruktiva sättet är förmodligen att inte ge dem någon röst i nästa val.

Ingvar Åkesson berör över huvud taget inte de principiella ställningstaganden som alla FRA-motståndare gjort mot lagen. Det var heller inte att vänta. Är man generaldirektör för en myndighet som sysslar med att övervaka människor har man nog kastat eventuella principer all världens väg i god tid.

Dessutom:
Om nu allt är ett sådant stort missförstånd som Ingvar Åkesson försöker ge sken av, hur lätt vore det inte att reda ut frågan inför öppen ridå? Hur lätt vore det inte för Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Sten Tolgfors och alla andra entusiastiska anhängare av det nya övervakningssamhället att inbjuda till debatt, förslagsvis med företrädare för centerupproret, piratpartiet med flera, och reda ut allt på en eftermiddag? Eller varför inte en TV-debatt så att alla kan ta del av vad detta missförstånd handlar om? Men nej, någon sådan öppenhet har vi inte sett från politiskt håll. I stället är det knäpptyst från statsministern och hans röstboskap. Ingvar Åkesson menar att en livlig debatt gagnar alla. Statsministern tycker att alla tjänar på om debatten lägger sig. Ni kanske skulle ta och reda ut hur ni vill ha det, Ingvar och Fredrik.

Inga kommentarer: