onsdag 25 juni 2008

Det duger inte, Federley

Fredrick Federley, som gav sitt medgivande till den nya avlyssningslagen (FRA-lagen), gör i dag sitt bästa för att släta över sitt och sina kollegors agerande genom att hävda att det inte var möjligt att dra sig ur när samtalen väl börjat om (de kosmetiska) forändringarna i lagen.

För en utomstående är det ganska svårt att tro pa. Vad är ideal och åsikter egentligen värda när det kommer till kritan? Det väcker frågor om vad enskilda riksdagsledamöter alls gör i riksdagen på personliga mandat när de uppenbarligen ändå inte kan anvanda en egen vilja när det ska röstas. Vi kanske ska skippa enskilda riksdagsmän helt och hållet och låta partistyrelserna bestämma?

(Beijing, kl. 18.19)

Inga kommentarer: