söndag 1 juni 2008

Vakans på FRA

Som en kort uppföljning till FRA-demonstrationen kollade jag upp FRA lite närmare. Deras hemsida är i dessa dagar i princip ett långt försvarstal för propositionen "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet" (= FRA-lagen), där alla "missuppfattningar" reds ut.

Överdirektör Anders Wik har erkänt att myndigheten sysslat med olaglig spaning sedan 1976, ett erkännande som Piratpartiets Rick Falkvinge har inspelat. Fast Wik är inte överdirektör längre. Intressant nog är platsen som överdirektör på FRA numera vakant...

Inga kommentarer: