måndag 3 oktober 2016

Oroväckande svammel


Det var en bitvis smärtsam upplevelse att se regeringens näringsminister Mikael Damberg ömsom vara svarslös, ömsom floskla loss i söndagens Agenda. Ämnet var den tudelade arbetsmarknaden. Hur ska regeringen underlätta för alla nyanlända att komma in på den reguljära arbetsmarknaden?

Den som mot förmodan hade hoppats på några nya idéer eller ens konkreta svar, blev besviken. Näringsministern hade förvånansvärt lite att komma med och verkade knappt ens förberedd på de givna frågor som han rimligen måste ha förstått skulle komma.

Det är uppenbart även svårt, såväl för politiker som journalister, att behålla fokus på exakt den grupp vi bör fokusera på: personer utan någon som helst utbildning. Gruppen analfabeter är, även om Löfven beskriver den som "några stycken", skrämmande stor. Men det är mycket trevligare att prata om de medel- och högutbildade eftersom det för dessa finns åtgärder som kan fungera.

Damberg flackade fram och tillbaka. Han exemplifierade de höga arbetslöshetssiffrorna för utrikes födda med att det är naturligt att de som kom till Sverige under 2015 har en lägre sysselsättningsnivå. Men precis som programledaren inflikade syns denna grupp inte i statistiken än. Det är först vid erhållet uppehållstillstånd och kommunplacering som dessa människor börjar märkas i sysselsättningsstatistiken. Om näringsministern inte ens känner till detta enkla faktum, är frågan vad han kan bidra med.

Regeringens recept är att fortsätta bygga ut RUT samt att skapa så kallade beredskapsjobb i staten och extratjänster i välfärden. RUT underlättar för entreprenörer som vill och kan starta företag. Hit hör knappast gruppen extremt lågutbildade och analfabeter. Beredskapsjobben löper en uppenbar risk att bli ungefär som traineejobben, alltså en insats som lovar mycket men i slutändan bara sysselsätter en bråkdel av det utlovade antalet.

Återstår extratjänsterna i välfärden. Det låter som en satsning, men de signaler jag har fått från personer som arbetar inom sjuk- och äldrevården utstrålar stor skepsis. Dels måste någon handleda de som får dessa extrajobb, dels är det faktiskt så att de "enkla" jobben inte sällan är de roligaste för en hårt slitande personalgrupp. Ska ordinarie personal berövas att få gå ut med Elof, 82? Det som behövs inom sjukvården och äldrevården är fler kompetenta händer som kan bidra med allt, inte bara fler händer som kan bidra med det allra enklaste.

Dambergs svammel i Agenda är oroväckande. Regeringen sitter inte inne med någon mirakellösning som den ämnar lansera lagom till valet, det har vi alla förstått. Men att den nätt och jämnt har börjat förstå hur stort problemet (förlåt, utmaningen) är bådar illa för framtiden.

Ty det är under de kommande tio åren som de riktigt stora kostnaderna - såväl ekonomiska som sociala - kommer bli uppenbara för de flesta, inte bara vissa.

I ett läge när den ekonomiska verkligheten knackar på dörren spelar det ingen roll vilka ord politiker använder för att tona ned situationens allvar. Verkligheten kan döljas under en tid men inte hur länge som helst. Förr eller senare tränger den sig in.

Genom att vinkla statistik, prata om "kompetensregn" och att ge falska förhoppningar om att Sveriges pensionssystem enbart kan räddas med en stor asylinvandring har journalister och politiker gemensamt bäddat för en enorm backlash och ett i det närmaste irreparabelt gap mellan etablissemanget och väljarna.

När utställda löften aldrig kan infrias och när det blir uppenbart att utsatta grupper oundvikligen måste ställas mot varandra, kommer valresultatet 2014 framstå som en västanfläkt jämfört med vad som väntar 2022. Om folk ens orkar gå och rösta då, vill säga.

Tidigare bloggat:
Utmaningen

16 kommentarer:

Anonym sa...

I Visby hemligstämplar polisen identiteten på misstänkta för helgens våldtäkt.
Det är ett tips till Damberg och Löfven.Fast det kanske inte behövs?

Anonym sa...

Det finns bara en lösning och det är kraftiga lönesänkningar för okvalificerat jobb. Det löser inte alla problem men är det enda som kan göras. Att först stå för massimport av lågkvalificerad arbetskraft och sen höga ingångslöner avslöjar en sannerligen perverterad opportunism.

Anonym sa...

Vad ha man för ansvar själv när man väljer att migrera över flera världsdelar till ett land vars språk man inte talar och där ens utbildning inte är gångbar på arbetsmarknaden? Är det verkligen en rättighet att få ny utbildning betald och hjälp att skaffa ett arbete då man kommer ny till ett land? Eller ska man själv ta ansvar för detta? Det torde finnas länder där efterfrågan på personer med "de nyanländas" språkkunskaper och utbildningsnivå är mer eftertraktade. Varför valde man inte att migrera dit?

Anonym sa...

”falska förhoppningar om att Sveriges pensionssystem enbart kan räddas med en stor asylinvandring”

Detta argument, även kallat ”den demografiska utmaningen”, är ett riktigt dåligt argument. Om pensionssystemet inte klarar av en något minskad befolkning så är det pensionssystemet det är fel på. Då ändrar man pensionssystemet i första hand. Lösningen är inte att öka folkmängden på konstlad väg för att täcka upp för ett bristfälligt system. Men detta avslöjar bara politikers vidriga människosyn: systemet går före medborgaren, som är utbytbar.

Vill man öka folkmängden bör man börja med att främja barnafödandet hos den befintliga befolkningen. Men med den nya feministiska statsreligionen uppmuntrar man det precis motsatta bland annat genom att göda kvinnors hat mot män och genom att ifrågasätta traditionell familjebildning.

Jämställdhet är en självklarhet och Sverige hade i många decennier en sund jämställdhetsrörelse. För omkring 20 år sedan, när jämställdheten hade uppnått oerhört mycket, kapades jämställdheten av en ny ideologi: feminismen. Jag har på senare tid funderat mycket över detta. Den nutida radikala feminismen handlar bara på ytan om jämställdhet. Tittar man närmare på ideologin har jag svårt att se något annat än att den är ett verktyg riktat mot den västerländska civilisationen. Genom att angripa relationen mellan män och kvinnor minskar man ytterligare barnafödandet, vilket med tiden leder till nämnda civilisations nedgång. En indikation på att det förhåller sig så är att feminismen bara gäller för vita. Feminister intresserar sig inte alls för exempelvis muslimska kvinnors situation. Muslimska kvinnor ska vara barnalstringsmaskiner, medan västerländska kvinnor ska klara sig utan män. Feminismen har blivit ett verktyg i kampen mot den västerländska civilisationen.

Om man behöver mer arbetskraft i ett land så är den bästa lösningen att förmå den egna befolkningen att skaffa fler barn. Det är den allra säkraste lösningen över huvud taget. Man kan nämligen utgå ifrån att dessa barn efter cirka 20 år i mycket stor utsträckning kommer att vara just den arbetskraft som landet behöver: socialt integrerad och välutbildad.

Anonym sa...

Sveriges Televisions styrelse­ordförande Anna-Karin Celsings kontakter med ryska myndigheter och fastigheter är i varje fall inget vi ska prata om.Det kunde få henne att framstå som putinist och säkerhetsfara.

Anonym sa...

Det visar sig ovanpå allt annat att miljöpartiet mörkat sin strukturella rasism riktad emot afrosvenskar.
Partiet verkar numera enbart finnas till för vita cis-män med överdrivet miljöintresse.
Stefan Löfven har framfört sin åsikt om att partiet är otroligt regeringsdugligt och inte tagit avstånd.
Vad säger #blacklivesmatter, #BlackCoffee och Alice Bah Kuhnke om det?

http://www.metro.se/metro-debatt/dags-ifragasatta-mps-ansprak-pa-att-vara-ett-anti-rasistiskt-parti/EVHpiD!WRFyQFeUNvAFg/

Anonym sa...

Vad att tänka på är när alla som erhålligt PUT kommer att ta hit sina anhöriga kommer "allt" braka loss, kan man höja skatten lite till? Börja att konsfiskera sommarstugor och fylla dessa med "migranter". Vem är det som lovar alla ett paradis uppe i norr? Jag tror inte dom kommer för klimatets skull.

Anonym sa...

Anonym 3 oktober 2016 17:03

App-app app app!
Vetenskapliga studier från Uppsala Universitet visar att klimatförnekande beror på psykisk sjukdom! Fortsätter du så här kan tvångsdosering bli aktuellt!

Frihetsgudinnan sa...

Problemet är att det inte finns några okvalificerade jobb i Sverige som efterfrågas. Ja förutom riksdagsledamöter då men vad ska vi med en halv miljon polilökar till?
Skämt åsido, de enklare jobber är idag automatiserad och jag har svårt att se en somalier eller afghan med 6-9 års grundskola ersätta robotar och datorer i industrin, jordbruket, skogen och på kontoren. ROT/RUT är det enda som återstår men hur mycket kommer hushållssektorn kunna svälja miljonerna från MENA?

Anonym sa...

Hej.

Damberg verkar inte kommenterat vilka som blir arbetslösa tack vare invandringen.

Funktionshindrade/-nedsatta.

Det är ofta de som haft de 'enkla' jobben.

Den som är eller har anhörig som är funktionshindrad på något sätt bör snarast undersöka möjligheten till förtidspension och relaterade socialförsäkringar. Snart ändras reglerna eftersom betalningsunderlaget inte räcker till, och då blir det antagligen institution igen.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

"2014 framstå som en västanfläkt jämfört med vad som väntar 2022. Om folk ens orkar gå och rösta då, vill säga."

Om vi ens har allmänna val då...

Anonym sa...

Det visar sig ovanpå allt annat att miljöpartiet mörkat sin strukturella rasism riktad emot afrosvenskar.
Partiet verkar numera enbart finnas till för vita cis-män med överdrivet miljöintresse.
Stefan Löfven har framfört sin åsikt om att partiet är otroligt regeringsdugligt och inte tagit avstånd.
Vad säger #blacklivesmatter, #BlackCoffee och Alice Bah Kuhnke om det?

http://www.metro.se/metro-debatt/dags-ifragasatta-mps-ansprak-pa-att-vara-ett-anti-rasistiskt-parti/EVHpiD!WRFyQFeUNvAFg/

Anonym sa...

Det kan gå om man ser löner på ca 5000kr/mån som realistiska. Personer med högproduktiva yrken kan anställa trädgårdsfixare, städare osv. Det skulle förmodligen fungera med en medborgarlön i grunden på ca 5-6000kr (till alla -miljardär som knarkare)

Georg Svart sa...

Åh, jag kan den här, välj mig!

Ähum... Vem är Barbara Lerner Spectre?

Anonym sa...

det är ointressant att anställa okvalificerade oavsett lönenivån, de är inte ens då lönsamma då de kräver permanent arbetsledning, låg arbetstakt,etc. De är ett stort no,no på arbetsmarknaden.

Anonym sa...

Ser att Aftonblaskans Anders Lindberg tycker arbetare är dumma.Ingen överraskning direkt.