fredag 28 oktober 2016

En av tio ungdomar i förorten sympatiserar med IS


En studie gjord i Göteborgs förorter ger en häpnadsväckande inblick i hur unga förortsungdomar ser på Islamiska staten.

Enkätundersökningen är gjord av föreningen Varken Hora eller Kuvad och riktades till ungdomar i åldern 12-18 år i några av Göteborgs nordöstra förorter. 1200 svarade, vilket ger ett rätt bra underlag att generalisera från.

Bland annat ställdes frågan om eleverna har sympatier för religiösa extremister som IS och andra jihadister. Över elva procent (130 ungdomar) svarade "ja, jag har sympati". Ännu fler svarade att de känner någon som har det.

Först ska sägas att man ska vara lite försiktig att ta enkätundersökningar i denna åldersgrupp på blodigt allvar innan de har bekräftats av fler studier. De påminner lite om de där alkohol- och narkotikaundersökningarna som gjordes i högstadiet. Jag och flera av mina vänner svarade alltid på ett sätt som tydde på att vi var långt gångna i ett tungt opiatmissbruk.

Men siffrorna är ändå så pass alarmerande, och samtidigt inte direkt förvånande, att de onekligen stämmer till eftertanke. Vi skulle inte få sådana här svar gällande sympatier för nazism.

Svaren i undersökningen är allvarliga. På riktigt. Inte för att dessa ungdomar nödvändigtvis själva kommer bli jihadister utan för att de uppenbarligen hyser sympati för en terrororganisation som utan minsta tveksamhet röjer oliktänkande ur vägen med de mest brutala metoder.

Det handlar också om synen på icke-troende i Sverige:
Vissa ungdomar vi mött använder ord som "kafir" för icke-troende människor, och de säger att sådana kan "dra åt helvete" och att "IS gör egentligen rätt" och så vidare. I en tidigare undersökning från Stockholm kunde vi även se att unga angav att de var mer religiösa än sina föräldrar.
Att barn till invandrare blir mer religiösa än sina föräldrar finns belagt i brittiska studier. Det är intressant att ställa frågan varför. Gissningsvis handlar det delvis om att de växer upp i segregerade förorter som är åtskilda från det svenska majoritetssamhället. Där kan ökad religiositet och även extremism frodas i god ro. I Sverige har vi genom vår naiva inställning till religiös extremism och oförmåga att se uppenbara värderingskonflikter i samhället närmast underblåst denna utveckling.

Det är inte svårt att föreställa sig vilka motsättningar - såväl mellan muslimer och icke-muslimer som mellan "rättroende" muslimer och övriga - som byggs upp just nu. Hur det där vackra och toleranta sekulära samhället ska kunna skapas när sådana här värderingar får fäste bland den uppväxande generationen unga i svenska förorter är en gåta. Inga genusutbildningar i världen kommer att hjälpa.

Det är heller inte svårt att gissa att den här undersökningen - som alltså är genomförd av en frivilligorganisation - kommer att tigas ihjäl eller relativiseras av det politiska och mediala etablissemanget.

Förmodligen sitter somliga redan och förbereder nästa fackeltåg mot islamofobi.

31 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns metoder för att korrigera för den typ av fel du nämner, genom kontrollfrågor och kontrollgrupper osv. Känner dock inte hur denna undersökning är gjord. /Nietzsche

Anonym sa...

Lugn, bara lugn.Med rätt skola och utbildning i Fridolins regi är de här barnen snart lika liberala och fina som vi.De är ju i Sverige ju!

Utlandssvensk sa...

Det är utmärkt att dessa frågor äntligen börjar komma upp lite i svensk debatt! Att dessa undersökningar slutligen blir utförda samt att sakliga personer som Hans skriver om dem är ett stort steg framåt.

Likväl är det svårt att inte känna en närmast avgrundsdjup depression att det inte hände för länge sen. Alla de problem vi ser nu hade, MYCKET LÄTT, kunnat undvikas om man i den bredare debatten hade visast intresse för utvecklingen i andra västländer för 10- 20 år sen. Istället fördes den debatten i Sverige enbart på marginaliserade "hatsiter".

Den förening som omnämns här, "Varken Hora eller Kuvad", förefaller vara inspirerad av en stor organisation med samma namn i Frankrike, som har varit verksam länge. På franska är namnet " "Ni putes ni soumises". Här kommer några stycken från en artikel om grundaren till denna från 2005 (OBS, det är 11 år sen!):

"On October 4, 2002 in Vitry-sur-Seine, a satellite town of Paris, 18 year old Sohane Benziane, the daughter of Kabyle immigrants, was burned alive. The perpetrators were two men her age of North African descent. They lured the girl, who refused to submit to the "norms of the neighbourhood", into a cellar. While one kept watch outside, the other poured gas over Sohane and set her on fire with a lighter."

" Today "Ni putes ni soumises" has more than 6000 members and 60 local committees."

"Fathers in immigrant families don't only lose their jobs when they're unemployed. They lose their authority in the family. This position is then occupied by their eldest sons who, although they may not be able to find legal employment, can provide for the family through their work in "parallel economies": car theft and drug dealing. With the authority they inherit, they are able to impose their conservative notions of religion and morality onto their social surroundings. "

"For girls in the neighbourhood the message is: take on traditional female roles, dress chastely, don't go out and most importantly, remain a virgin until you marry. This unwritten law doesn't only apply to Muslim girls. The north African young men, although they constitute a minority, command the non-Islamic populations in the suburbs as well: African immigrants and lower class French."

""The veil symbolises submission to male dominance," Fadela Amara explains. For this reason, she supports Chirac's hard line of banning the veil in schools. The veil says "I am not available" and should, in principle, buy the women some peace. "

"A common punishment for girls who rebel, in the worst case, is the so-called "tournante" – gang rape. Samira Bellil was the first to describe this phenomena in her book "Dans l'enfer des tournantes" (in gang-rape hell). She had been the victim of three gang rapes before she found the courage, after psychotherapeutic treatment, to tell her story. "

http://www.signandsight.com/features/288.html

(fortsätter nedan)

Utlandssvensk sa...

(fortsättning från ovan)

ALLT som vi nu ser i Sverige var 100% förutsägbart, givet storleken och sammansättningen på invandringen. Vi som tidigt satte oss in i detta och försökte att lyfta fråga skrek dock endast i vildmarken och blev stämplade som rasist-nazister. Jag har lyft upp just erfarenheter från andra länder under 20 år och fram till 2014 var responsen i stort sett obefintlig.

Nu sitter vi där vi sitter och det finns absolut noll chans att dessa problem kan "lösas" inom ramen för något som ens avlägset påminner om vårt befintliga system. Det är helt omöjligt. Antingen ändrar vi radikalt våra metoder, eller så kommer vi att utrotas. Det senare utfaller förefaller betydlig mer trolig, men man ska vara klar över att även det första alternativet, med all sannolikhet, innebär att vi kommer att behöva att ge upp många av de kärnvärden som en gång gjorde oss till en trevlig och produktiv kultur.

Slutligen bör alla som tror att de kommer att få rösta 2018 begrunda det faktum att SD är det enda parti som har ledande företrädare som verkligen har satt sig in i dessa frågor för länge sen. Sjuklövern har istället tävlat om vem som kan uppvisa störst faktaresistens samt skrika "rasist" högst. Det är långt ifrån uppenbart att SD kan fixa detta, men det är helt säkert att övriga riksdagspartier endast kommer att göra saken värre.

Riga sa...

"Att barn till invandrare blir mer religiösa än sina föräldrar finns belagt i brittiska studier. Det är intressant att ställa frågan varför"

För mig är det inget konstigt alls. Första generationens flyktingar är ofta tacksamma för att få skydd i ett nytt land. De accepterar att de på grund av brister i språk och utbildning inte får arbete i paritet med medelsvensson. Andra generationen känner inte alls denna tacksamhet och förutsätter med rätta att de ska ges samma möjligheter till studier och arbete som infödda. Så är det inte, usla skolar parat med usel integration leder till en återvändsgränd.
Min lösning är nolltolerans mot all form av misskötsel i skola och offentliga rum, skoluniform och relativt hård disciplin i skolan, extra studietimmar i svenska samt hemspråksundervisning utanför skoltid.
Och nolltolerans mot allt religiöst influerat beteende som inte är kompatibelt med svensk lag och sed.

Utlandssvensk sa...

@ Riga,

"nolltolerans mot allt religiöst influerat beteende som inte är kompatibelt med svensk lag och sed."

Mångkultur innebär att stora grupper av människor med olika kulturer ska leva tillsammans i ett samhälle. Vidare gäller att lagar i grunden är en kulturprodukt. Olika folk vill, av olika skäl, leva på olika sätt och deras lagstiftning tenderar att reflektera detta. Därav följer den helt uppenbara slutsatsen att mångkultur och allas likhet inför en och samma lag är i grunden motsatta fenomen. Man kan inte ha båda.

Antingen får man ha en lag och då krävs hårdhänt assimilering av eventuella immigranter. I detta fall måste man även noga fundera över vilka och hur många man kan ta emot. Helt främmande grupper tenderar att vara (mycket) svårare att assimilera än mer lika grupper, så man måste då vara restriktiv med immigration av den första kategorin. Detta har länge varit det etablerade framgångsreceptet för de immigrationsländer som har lyckats.

Eller så får man ha skilda lagar och regler för olika grupper. Denna differentiering kan vara formell, dvs explicit uttryckt i lag eller informell, dvs i praktiken tillämpas lagar olika beroende på vilken grupp man tillhör.

Det är sen länge uppenbart att Sverige de facto har valt differentiering. Detta sker genom en blandning av formella och informella åtgärder. Exempel på öppna åtgärder är regler som ger olika mycket pengar per skolbarn beroende på var de eller deras föräldrar är födda. Exempel på informella åtgärder är att olika myndigheter helt utan tvekan handlägger ärenden dramatiskt olika beroende på vilken grupp det är fråga om.

Detta gapande om att svensk lag minsann ska gälla i Sverige saknar all verklighetsförankring i dagens läge. Att verkligen upprätthålla ett enhetligt regelverk med den befintliga befolkningen skulle kräva en absolut massiv och väldigt repressiv våldsmakt och innebära rent groteska kostnader. Enligt svenska regler får t.ex inte mannen i familjen slå sin fru och ingen av de vuxna får slå sina barn. Detta står i utmärkt samklang med värderingarna hos den etniskt svenska gruppen, men avviker kraftigt från värderingarna hos andra större grupper.

Om de etniskt svenska barnen var 98% av alla barn skulle dessa problem vara hanterbara, men nu är verkligheten den att de endast utgör kring 50%, möjligen färre. De övriga är självklart en blandning, men det finns utan tvekan mycket stora grupper som lever i familjer med allt annat än de värderingar som anses normala för etniska svenskar. Om myndigheterna fullt ut skulle agera mot dessa som de gör med vanliga svenska familjer, pratar vi ett absolut massiva antal av tvångsomhändertagna barn, pappor i fängelse och mammor med skydd.

Så vi ska då bygga fängelser, barnhem och skyddade kvinnoboenden för hundratusentals MENA figurer och dessutom ha en polismakt som ser till att dessa hamnar och stannar där de då ska vara. Hela konceptet är inget annat än fria fantasier och totalt praktiskt omöjligt.

Problemet påminner för övrigt mycket om det som klassiskt drabbade västliga kolonialmakter som önskade civilisera urinnevånarna. Exemplet ovan med skillnader i uppfattning om hur familjer ska skötas fick ett välkänt och dramatiskt resultat i Australien, när man i stor skala skiljde urinnevånarnas barn från deras föräldrar. Det är något liknande som skulle bli resultatet i Sverige nu om vi menade allvar med att tillämpa gällande lag. Förutom de synnerligen svåra etiska frågor som detta ger upphov till kan man bara konstatera att, till skillnad från dåtidens Australien, skulle det inte direkt vara lätt att genomföra i Sverige utan troligen leda till inbördeskrig.

Det är bara att inse att det endast finns två alternativ om vi vill överleva som nation: segregering eller repatriering.

Anonym sa...

Är det inte så att resultatet av den här undersökningen blev giltig igenom att "Varken Hora eller Kuvad" associeras med Kakabaveh m.fl?
Dvs det behövdes ett "vänsteralibi" för att giltigförklara något de flesta vetat länge?
Oavsett det vetenskapliga eller det statistiskt säkerställda i en sån här undersökning så landar den i total konfrontation med vad som sagts tidigare offentligt.Samordnaren emot extremism t.ex borde tidigt och på eget initiativ genomfört något liknande kan man tycka.Eller varför inte demokratiministern?
Att undersökningen bör ha förstört helgen för Sjöstedt räddade dock min!

Anonym sa...

Av de 1200 intervjuade ungdomarna var 58% muslimer div 696 stycken. Det är rimligt att anta att merparten av de 130 som sympatiserade med jihadism tillhörde den muslimska gruppen.
Givet detta antagande sympatiserar alltså drygt 20% av de muslimska ungdomarna med religiös extremism

Sven-Hassan sa...

@Utlandssvensk:

Svenskar i gemen är ett påfallande obildat folk. Eftersom folk är närmast komplett okunniga om t.ex mellanöstern och den regionens historia tror de på uppenbara lögner om att t.ex syrier skulle vara mer högutbildade än svenskar. Lika okunniga som man är om mellanöstern, lika okunniga är man om europa och vårt närområde. Hur många svenskar har koll på den politiska diskussionen i Danmark?

Riga sa...

Lite off topic men hoppingivande.

Har inte läst SVD på länge men igår fanns en artikel av Merit Wager på ledarsidan.
Fantastiskt - var man inte en fisk i extremt brunt vatten om man bara nämnde att man visste vem hon var för ett år sedan?

Eller har hon alltid skrivit där?

Hans Li Engnell sa...

Jag ska inte svära på det, men jag vill minnas att jag har sett texter av Merit Wager i SvD tidigare. Osäker på i vilken omfattning dock.

Lars Åhlin sa...

"Utlandssvensk" är mycket pessimistisk om Sveriges framtid. Och visst är det skrämmande att utanförskapskulturerna snarast växer, med andra och tredje generationens medlemmar som är tycks vara mer avståndstagande mot majoritetskulturen än deras föräldrar och farföräldrar.

Att kriminalisera och åtala alla beteenden som inte hör till majoritetssamhället är naturligtvis omöjligt. Man måste hitta rimliga avvägningar, förslagsvis baserade på att det som inte skadar andra (typ hijab på fritiden, gympa och bad separat för flickor/pojkar osv) skall tillåtas, men att alla övergrepp, hot och störningar beivras hårt.

Staten/rättsväsendet måste också intressera sig mycket mer än nu över vilken slags islam som predikas i moskéer i Sverige. Religionsfriheten får inte användas för att så hat och extremism i samhället. Tänk om det gick att få acceptans för en "predikant-licens" (oavsett religion såklart), som kan dras in och leda till att hatiska imamer stängs av!

Anonym sa...

Bygg många fängelser.

Anonym sa...

"Hur många svenskar har koll på den politiska diskussionen i Danmark?"

Svensken koncentrerar sig på sitt eget liv och sin familj, det övriga kan man lämna åt staten. Jag talar ofta med nära och kära om detta och de säger alltid: "Men Lina och Hasse tänker har sina arbeten (sin karriär) och sina barn, de hinner inte tänka på hur många som kommer till Sverige från tredje världen eller vilken påverkan det har." Jag replikerar att man måste väl kunna hinna med några tidningsartiklar från utländsk media eller tala med någon om hur det ligger till i Syrien, Afghanistan och vilken påverkan det får att de kommer hit. Men mina nära och kära säger att de ändå inte har tid eftersom karriären och familjen tar all tid.

Jag kan inte förstå detta. Jag anser fortfarande att folk ska ha tid att ha en uppfattning av Mellanöstern, Afghanistan och vilken påverkan det får att de kommer hit, och dessutom ha en uppfattning av konsekvensen denna mångkultur har på hela samhällskroppen.

Vad jag tror är att svensken vill leva i ignorans för att ha arbetet och familjen och sitt sinne i ro. Man vill inte gå över en gräns där det blir obehagligt att se vilken påverkan denna invandring har och hur samhället ser ut på många områden. Journalister har varit lika obekväma i att se IS-sympatier eller islamsk radikalisering. Nu hojtar journalisterna, och kanske svensken börjar hojta också.

Magne

Anonym sa...

Skrämmande - funderar en del över mörkertalet, bortfall, kriminella och elevgrupper i samhällsåtgärder utanför skolan, och de som uteblev och inte ville delta.

Varför är de inte fler inom vänstern som reagerar? eller ryter ifrån och tar till sig allvaret i uppgifterna. Istället fylls de nu på i sociala medier med de vanliga bortförklaringarna, islamofobikortet och relativiseringar (för att skygglapparna ska kunna bibehållas). Ohederligt värre.

Anonym sa...

Intressant med den franska texten i ett inlägg,där talas om tournante gängvåldtäkt på kvinnor som är rebeller, inte accepterar klädregler är det därför svenska kvinnor gängvåldtas,en kulturyttring vi inte vill pådyvlas av våra mähän till politiker!

Utlandssvensk sa...

@ Sven-Hassan,

"Svenskar i gemen är ett påfallande obildat folk."

Ja, så är det. Många har utbildning, men saknar bildning. Tyvärr förefaller detta vara mycket värre än att sakna båda, eftersom man tydligen då får en befolkning som vet mycket lite, men samtidigt tror att de vet mycket. Mycket av orsaken till hela mångkulturhaveriet verkar bottna i detta. Här är kontrasten mellan Sverige och Schweiz väldigt stor. En befolkning som är kunnig och beläst om historia och utvecklingsmönster i andra länder går inte på sådant trams.

@ Riga & Hans,

Merit Wager har skrivit i många år på SVD, men allmänt håller hon ett lägre tonläge där än på sin egen blogg.

@ Lars Åhlin,

"Man måste hitta rimliga avvägningar, förslagsvis baserade på att det som inte skadar andra (typ hijab på fritiden, gympa och bad separat för flickor/pojkar osv) skall tillåtas, men att alla övergrepp, hot och störningar beivras hårt."

Jo, det vore ju trevligt om det var möjligt, men absolut inget tyder på detta. Svenskar och t.ex italienare kan samexistera eftersom skillnaderna i grundvärderingar är små och alla kan leva med att det finns vissa mindre praktiska effekter av detta. Så är dock verkligen inte fallet med muslimer från MENA och svenskar. Vi pratar här totala och genomgripande skillnader i nästan samtliga grundläggande värderingar. Om vi ska kunna samexistera måste någon av grupperna ge upp sina värderingar nästan helt.

Att assimilera muslimer in i ett västerländskt samhälle är i princip samma sak som att av-islamisera, eller sekularisera, dem. Detta har prövats i väldigt stor skala på många håll i den muslimska världen under perioden från slutet av första världskriget och framåt. Genomgående har man då använt mycket, mycket hårdare metoder än något som finns på kartan i dagens Sverige. Likväl har man ständigt misslyckats. Även om en del kortsiktiga framgångar har uppnåtts, så kommer islam alltid tillbaka.
Utlandssvensk sa...

@ Anonym 17.30

"Intressant med den franska texten i ett inlägg,där talas om tournante gängvåldtäkt på kvinnor som är rebeller, inte accepterar klädregler är det därför svenska kvinnor gängvåldtas,en kulturyttring vi inte vill pådyvlas av våra mähän till politiker!"

Det är helt klart att den explosion av gruppvåldtäkter som Sverige sen länge upplever är en renodlad kulturyttring. Vidare gäller, som sagt, att detta var helt förutsägbart givet den immigrationspolitik som vi har bedrivit. Men att hävda att detta har "pådyvlats" befolkningen av politiker är jag inte helt med på. En väldigt stor del av befolkningen har röstat fram dem, trots att de har varit helt öppna mångkultur- och migrationsfanatiker länge.

Anonym sa...

Ja framför allt kan man undervisa i grundläggande religionskritik, så att alla IQ>70 inser att det inte finns några som helst skäl till att tro på Allah eller Gud. /Nietzsche

Sven-Hassan sa...

@magne et Utlandssvensk:

Det har hittills fungerat för medelklass-svensken att leva i ignorans och samtidigt vara för asylinvandring och mångkultur eftersom alla konsekvenser ändå bara hamnat i välsegregerade ghetton där underklassen bor och inte påverkat dom själva i någon nämnvärd utsträckning.

Det är det som är själva problemet med retoriken i Sverige: Man pratar vitt och brett om jämlikhet, kvinnors rättigheter och allas lika värde, men i praktiken är feminism och allas lika värde bara till för den vita medelklassen. Låginkomsttagare och invandrarkvinnor skiter man egentligen med utom när man behöver nåt alibi för att visa sin egen godhet.

Nu när kommunerna tvingas ta emot en massa asylsökande kommer även medelklassen att drabbas av 'utmaningar'. Då blir det annat liv i luckan.

Anonym sa...

En annan viktig del är att föräldrarna vanligtvis glorifierar hemlandet och räknar dagarna att flytta tillbaka (ingen mening att lära svenka), trots att det aldrig infrias. Detta spiller över på barnen som därmed aldrig får en svensk identitet.
Vad göra åt detta?
Anna

Anonym sa...

Grön Ungdom vill ta bort fängelsestraffen, förutom för de grövsta brottslingarna. Grön Ungdom vill förtäta staden genom att bygga höghus på våra kyrkogårdar.
Dessutom vill man öka på invandringen på alla sätt omgående.Något som låter misstänkt likt oreglerad invandring för den oinvigde.
Grön Ungdom vill att de fyras gäng med upproriska MP:are i riksdagen avgår eftersom de inte följer partilinjen.
Grön Ungdoms linje måste väl då antas vara partilinjen? Annars borde ju också Grön Ungdom avgå? Vet Grön Ungdom att moderpartiet sitter i regeringen förresten?
Om inte borde de inte ta reda på det? Det här borde kunna innebära att Grön Ungdom med moderparti bör avgå från regeringen?
Men så sjunker också MP som en sten i opinionsundersökningarna.Nytt bottennapp på 2.4% i dagens Sentio till exempel.

#AvgåAlla

Anonym sa...

Hej.

Eftersom det mesta redan sagts, så säger jag det vi inte vill tänka:

Hur löser Sverige detta problem?

Är det realistiskt att anta att någon form av program för integration och värdeförändring kan implementeras om den grupp det rör inte vill förändras?

Är det realistiskt att anta att staten Sveriges representanter, det svenska folket och de invandrare som vill slippa islams mördarband och förtryck sluter sig samman och ställer ultimatum, samt agerar på detta? (En sorts etisk rensning, snarare än etnisk.)

Är det realistiskt att anta att utveckling kommer att fortsätta och eskalera tills vi har lokala krigsherrar med lätt till medeltung beväpning vilka kontrollerar stads- och kommundelar, samt gör räder mot kringliggande, och vars yngre då och då går på jakt bland de försvarslösa i de svenska reservaten?

Betänk att även en till synes orealistisk framtid kan väljas och genomföras. det är bara den omöjliga som inte kan genomföras.

Glöm aldrig att demokrati är en funktion av demografi - inte tvärtom. Glöm heller aldrig att demokrati i grunden är processen, inte en uppsättningar värderingar. Processen är universell, men värderingarna är partikulära och essentiella.

Valet står nu mellan islam och Sverige. Jag har valt, och jag vet vad jag kommer att välja, men jag tror vi som är beredda att göra det som är en motbjudande nödvändighet är för få, medan de som väljer islam framför allt är skrämmande många i sin enighet om den gemensamma fiendens förkastlighet.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Magne sa...

Sven-Hassan:

"Det är det som är själva problemet med retoriken i Sverige: Man pratar vitt och brett om jämlikhet, kvinnors rättigheter och allas lika värde, men i praktiken är feminism och allas lika värde bara till för den vita medelklassen. Låginkomsttagare och invandrarkvinnor skiter man egentligen med utom när man behöver nåt alibi för att visa sin egen godhet."

Först måste jag ge dig beröm för ditt fina namnval! Ett namn som borde vara mer vanligt bland svenskar och invandrare som gifter sig. Sven-Hassan skulle kunna vara ett mycket vanligare namn i Sverige ifall man kan integrera MENA med Sverige, en integration av två namn, det bästa från Sverige och det bästa från MENA.

Vi svenskar har ingenting med invandrarghettona eller invandringen att göra, det är ett projekt som påtvingats oss. Men de som är goda, alltså godhetsknarkarna, borde ju vara mycket angelägna om att man ska vara progressiv och bo i invandrarghettona, ha sina barn i de skolorna osv., i stället för att segregera i ett vitt område.

Skillnaden mot svenskar i vita medelklassområden som segregerar men talar gott om mångfald, invandrarghetton och att snart kommer vinsten är att jag är uppriktig och inte ljuger med de jag talar med. Vill man inget säga om något om invandring & mångkultur kan man vara tyst, för jag har ju mött på de som brutit ut i rent och skärt raseri, det var en kulturmarxist.

Anonym sa...

Det är fint att vara obildad i Sverige ,alla politiker är obildade, Löfven och hans urusla ministär, Batra-Kinberg med sitt gäng, Björklund , Rödluvan Lööf och hon från livets ord, Fridolin etc, etc. Ingen bildning , ingen hyfs , det enda de behöver är en riktig omgång prygel som i saudi, inte mindre än hundra rapp var, 200 för steffe och AKB.

A nonym sa...

Nej, vi betalar Sibirien för att ta hand om våra kriminella då de har ordentlig erfarenhet av det. Samt lär bli billigare än att bygga och driva själva.

Riga sa...

Bildningsgraden hos svenskarna vet jag för lite om. Däremot vet jag att det inte var helt enkelt att få fram fakta om invandring.
Har länge, 10-20 år inte hört till mångkulturbejakarna, men när det eskalerade för tre år sedan var det inte förrän jag började läsa alternativmedia som jag förstod hur illa det var ställt. MSM gav en skev bild, när jag försökte gå förbi det hamnade jag hos lögnerna på regeringens hemsida (borta nu) och migro. Det var inte förrän jag hittade fnordspotting och Tino Sanandaji som det klarnade.
Jag skyller en mycket, mycket, mycket stor del av det som sker nu på journalistkåren och de politiker de lät hållas, till exempel Erik Ullenhag.

Anonym sa...

Utmärkt av Ann Heberlein: Överge drömmen om mångkultur och integration!

http://ledarsidorna.se/2016/10/ann-heberlein-overge-drommen-om-mangkultur-och-integration/

Unknown sa...

Både stickprovsundersökningar och s.k. djupintervjuer kräver goda kunskaper i undersökningsmetodik. Vid varje undersökning skall syfte och metod redovisas samt bortfall. Undersökningar som bortser ifrån dessa så viktiga "delar" kan inte vidimeras och kan därför inte heller bekräftas. Resultatet kan däremot i bästa fall indikera att ett samband mellan orsak och verkan föreligger.

Anonym sa...

Ja det är verkligen svårt att påvisa (verkliga) attityder... Internationellt verkar det dock finnas visst stöd för att IS har har stöd inom vissa större grupper. /Nietzsche

FD Liberal sa...

För er svenskar därute som inte förstått att individer alltid krossas av etniska och religiösa kollektiv börjar det bli dags att fundera på vad ni faktiskt är.
Individ kan du vara hemma hos familjen, men sen Sverige koloniserades har du inte varit annat än en "jävla svenne".

Se dig omkring. Vakna och ta ditt eget parti. Gör din plikt.