onsdag 5 oktober 2016

Några tankar om samtyckeslagen


Under onsdagen presenterade sexualbrottskommittén via justitierådet Mari Heidenborg sitt betänkande till ny sexualbrottslag.

Utredaren har tittat på en mängd olika saker, men fokus i denna bloggpost blir det så kallade samtyckesrekvisitet, som utredaren väljer att kalla "avsaknad av frivilligt deltagande". Det finns en rad aspekter att beröra gällande detta.

Utredaren föreslår att begreppet "våldtäkt" och "sexuellt tvång" ersätts med "sexuellt övergrepp" respektive "sexuell kränkning".

Därmed skulle 6 kap 1§ BrB hädanefter komma att se ut så här:
Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförbar med samlag, döms för sexuellt övergrepp.
Det finns inget att invända mot detta. När vi tittar vidare börjar det däremot bli problematiskt. Utredaren menar nämligen att "det frivilliga deltagandet måste komma till uttryck". Men hur ska det då gå till? Det är ju sällan vi frågar rakt ut om någon vill ha sex, allra minst personer vi inte känner (därtill är de flesta alldeles för blyga). Vi försäkrar oss om detta via interaktion och inte minst genom att tolka in subtila signaler - som kan vara verkliga eller upplevda.

Syftet är att endast ett "ja" ska kunna tolkas som ett "ja". "Underförstådda (inre eller tysta) samtycken ska inte godtas", föreslås det. Här blir det lite snårigt, ty i den sexuella interaktionen ägnar vi oss i hög grad åt just tysta samtycken, steg för steg.

Den utsatte behöver heller inte säga "nej" eller göra motstånd. I praktiken betyder det att personen måste verbalisera sitt ja eller aktivt delta i sexualakten för att det inte ska betraktas som ett sexuellt övergrepp enligt svensk lag. En person kan inte bli "tagen med storm" av någon. Det problem jag har med detta är inte att vi inte skulle kunna ha spännande sex även framgent utan att i synnerhet män ska få en nivå i sitt tänkande som får dem att avstå från att ens försöka.

Här finns onekligen potential till en del väldigt knepiga gränsdragningar. Dessa brottas visserligen domstolarna med redan i dag, om än med en annan lagstiftning, så situationer som kommer uppstå i svenska tingsrätter i framtiden kommer vara snarlika dem vi ser i dag.

Farhågor finns också att fokus på målsäganden ökar genom ännu fler integritetskänsliga frågor i rätten nu när samtycket hamnar ännu mer i fokus. Kommittén viftar bort farhågorna som "överdrivna". Det är heller inte fråga om omvänd bevisbörda eller bevislättnad, betonar Mari Heidenborg. Detta återstår att se när den förmodade lagen börjar tillämpas i svenska domstolar.

Det finns både positiva och negativa aspekter av de föreslagna lagändringarna. Att införa en mer differentierad sexualbrottslag är välkommet - det ska utdömas strängare straff för särskild hänsynslöshet samtidigt som det måste finnas en skillnad mellan lättare form av utnyttjande och penetrerande samlag mot någons vilja.

Däremot går utredaren inte särskilt långt i sin straffrättsliga rekommendation: 6-10 års fängelse kommer i de flesta synnerliga grova fall innebära närmare 6 år, vilket med tvåtredjedelsprincipen betyder att gärningsmannen är ute igen efter 4 års fängelse. Detta för ett sexuellt övergrepp som kan ha hotat offrets liv. Här missar utredaren således chansen att slå till med storsläggan mot grova sexualbrott.

På minuskontot finns de frågetecken kring hur det så kallade samtyckesrekvisitet kommer fungera i praktiken. Det har prövats i andra länder, men varje land är i någon mån unikt i övrig lagstiftning och attityder vilket innebär att vi faktiskt inte vet exakt hur den nya lagen kommer påverka allt ifrån brottsutredningar till själva rättegångsförfarandet och slutligen andelen dömda.

Det vi nog redan nu kan konstatera är att de feminister som länge propagerat för en samtyckeslag i tron att en sådan kommer leda till fler fällande domar lär bli besvikna.

23 kommentarer:

Anonym sa...

Det kommer att trevligt när det krävs skriftliga knullkontrakt. Ännu trevligare blir det när lagen bara gäller etniska svenskar. I vissa andra kulturer är kvinnor och barn mannens ägodel och då blir det frikort i domstol så länge inte ägodelen avlider.

Anonym sa...

Frapperande att man slår sig för bröstet med lagstiftningsformuleringsexperiment samtidigt som Sverige toppar när det gäller Överfallsvåldtäkter. Om det senare (och dess eventuella orsaker) är det tämligen tyst. Att skapa rättsosäkerhet för den förhatlige cis-mannen har dock högsta politiska prioritet.

Anonym sa...

Är det inte dags att förbjuda tvåtredjedelsprincipen och lagstifta om att utdömda straff också ska avtjänas till fullo?

Hans Li Engnell sa...

Man behöver inte "förbjuda" den. Det är bara att plocka bort den.

Anonym sa...

Jag vet att det här ligger utanför ämnet, men finns kanske en koppling. De om styr landet: från advokatsamfundet, migrationsverket till kommunpampar måste vara smått rubbade personer. Anledningen till att jag har den meningen är att så många som styr landet och sitter i riksdag är fullständigt befriade från tankeförmåga och många anser jag direkt sinnesrubbade, t.ex. Margot Wallström och Ylva Johansson.

Många anser, på den andra sidan (också känd som den "goda sidan"), att Ekeroth och Oscar Sjöstedt från SD är sinnesrubbade, personer som jag anser är fullt friska och för sund politik.

Magne

Anonym sa...

@anonym 1856 & Hans

Ja fast enklare är väl då att skärpa alla straff med 50%. (Man kan ju fråga sig varför just 50% skulle vara det ultimata straffet, varför inte öka alla minimistraff med säg 400% ?). Om nu 2/3-systemet har evidens för sig (vilket jag förutsätter att det har, även om jag inte alls är insatt!) att skapa lydiga fångar -så varför denna fixering? Det verkar handla om symbolpolitik och vad vinner vi på det? En förbättring vore naturligtvis om man väger in återfallsrisken (vilket iof kan tyckas orättvist) -då kan ju inkapaciteringsvinsten -helt oberoende av fångens eventuella dygder-i sig motivera att någon sitter tiden ut.

Anonym sa...

Hej.

Spännande värre, verkar det som.

Känns som min referens till den gamla Sexualbrottsutredningen från sjuttiotalet var relevant: våldtäkt som begrepp avskaffas.

Är det kärleksbarnet mellan feministisk post-Marxistisk identitetspolitik och islamister i regeringspartierna vi ser?

Det är ju för många fortfarande en främmande tanke att våldtäkt kan begås inom äktenskapet/partnerskapet.

Jag tror vi får se en tragisk följd på lång sikt: lösaktiga kvinnor som begrepp återkommer, då kvinnans relations- och samlivshistoria kommer att anföras som bevis på att hon brukar ge samtycke, men i än högre grad än idag. 'Kn*llkontrakt' blir en realitet och därmed också legal prostitution, men inte under någon form av översyn eller med säkerhetsprotokoll för säljaren - istället kommer de än mer att vara i händerna på slavhandlare.

Jag tror också att detta spär på agitationen från imamer om de gudlösa västerlänningarnas otuktiga leverne: de har ju så liten respekt för kvinnor och äktenskap att de måste ha en lag om samtycke!

Vem vet, om tio år kanske vi har systemet med äktenskap per timme, och med 'hemgift'?

Hyperbolen ovan får väl ses som ett uttryck för att jag tror att vi åter får se en lag och praxis utformad av människor som bestämt sig för hur det borde vara, och inte hur det är.

Ang. tidigare frigivning: jag instämmer med att det borde förbjudas, om så bara för att försvåra ett återinförande väl det avskaffats.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Förra gången våra sexualbrottslagar skrevs om kom brottet våldtäkt att omfatta ganska mycket mer än vad vanligt folk anser omfattas av begreppet våldtäkt. Man tog helt enkelt bort andra brott och kallade allt för våldtäkt. Detta motiverades med att det fanns kulturer i Sverige som såg mycket mera allvarligt på en våldtäkt än svenska folket i allmänhet samtidigt som dessa grupper bagatelliserade de tidigare brottsbeteckningarna. Man ville därför minska sexualbrottsligheten bland medlemmar i dessa kulturer.
Nu föreslås att beteckningen våldtäkt skall tas bort. Kan detta bero på att beteckningen våldtäkt kan demonisera vissa grupper i Sverige?

Lotta Trouble sa...

Det är inte bra om man tar bort våldtäkt. Jag förstår att man gör det, eftersom man har devalverat ner ordet till att även gälla dåliga knull. Det finns faktiskt - och tyvärr - våldtäkter. Vilket är något helt annat än att bli påsatt "i sömnen" efter att man tidigare har haft sex. (Detta refererar alltså till Julian Assange. To be fair: det var faktiskt inte tjejen som sa/anmälde att det var våldtäkt. Det var åklagaren som ville driva fallet som det.)

Anonym sa...

Enda skillnaden mot förr är att jag istället för att säga att jag inte förstod att hon inte var med på noterna är att jag nu får säga att hon sa att hon ville när jag frågade.Ingen big deal direkt.

/Skönsångaren

Anonym sa...

Jaha det där var superintressant, har du några källor på att den tidigare begreppsutvidgningen hade sådan orsak?

Utlandssvensk sa...

@ Rikard,

"Jag tror också att detta spär på agitationen från imamer om de gudlösa västerlänningarnas otuktiga leverne: de har ju så liten respekt för kvinnor och äktenskap att de måste ha en lag om samtycke!

Vem vet, om tio år kanske vi har systemet med äktenskap per timme, och med 'hemgift'?"

Äktenskap per timme är exakt vad de redan, sen länge, har i Iran. Horhusen har imamer som gifter alla inblandade!

Så någon kritik från imamer tror jag inte att det blir! Tvärtom, de är nog bara glada och denna typ av lagstiftning kan med fog betraktas som ytterligare ett tecken på konvergensen mellan svensk feminism och islam.

Gudrun kommer snart att utropa burkan till "feministisk skyddsdräkt" och det stora slaget 2018 kommer att stå kring alla kvinnors rätt att bära denna!Anonym sa...

Som vanligt är allt bara en infantil lek med ord och begepp. Inget som ändrar något i sak, eller ligger i linje med verkligheten. Vi har utan tvekan västvärldens sämsta politikerklass. Inkompetensen är gränslös.

Anonym sa...

"Nu föreslås att beteckningen våldtäkt skall tas bort. Kan detta bero på att beteckningen våldtäkt kan demonisera vissa grupper i Sverige?"

Jag vet att det kan demonisera folkgruppen etniska svenskar eftersom det var 8 svenskar på ett kryssningsfartyg som begick en våldtäkt. Det såg jag på bilderna från Aftonbladet som var vitpixlade, alltså vita etniska svenskar som begick gärningen.

Inte ofta jag ser svarta eller andra som begår brott inte, alla bilder är alltid vitpixlade. Jag och Gun som är 82 år vet att det alltid har varit så i Sverige. Mina bekanta som var unga på 80-talet hade våldet i blodet, fast medier blåste inte upp våldet då.

Vi måste sansa oss. Det är medier som skapar den här situationen. SVERIGE HAR ALDRIG VARIT LUGNARE OCH TRYGGARE!

Magne

Anonym sa...

Ser att DN o Expressen inte vill diskutera presstöd i varje fall.

Fd moderat sa...

Gruppvåldtäkt av en rollstolsbunden kvinna verkar inte leda till åtal. Hade den här lagen hjälpt henne?

Anonym sa...

Debatten om samtyckeslag påminner om den märkliga diskussionen om det ska vara tillåtet för EU-migranter att bajsa på barnens lekplatser i Stockholm.Vi kan konstatera att också EU-migranter måste bajsa och att det i varje fall är ett tecken på att de inte svälter.I valet mellan att behoven uträttas framför den affär där de förtjänar sitt uppehälle och barnens lekplatser är svaret givet.Man kan trots allt inte förbjuda fattigdom så barnens lekplatser ligger ju bra till.
Samtycke kan man däremot lagstifta om.I varje fall om det gäller sex.Det är ett feministiskt lagstiftande på ungefär samma sätt som förbudet mot att tala i mobilen eller sms:a när man kör bil har med trafiksäkerhet att göra.
I slutändan är det viktigt att skriva en lag men inte så noga med om den följs.Någon annan får helt enkelt plocka upp skiten..

Anonym sa...

+1

Anonym sa...

@anonym 0941 Precis. Man pysslar enbart med symbolpolitik, medan alla reella problem sopas under mattan. Symbolpolitiken man bedriver är i BÄSTA FALL meningslös. Alltför ofta är den dock kontraproduktiv, leder till rättsosäkerhet eller innebär försvagade rättigheter för individen.

Anonym sa...

Hej.

@Utlandssvensk - kul att någon fattade passningen om äktenskap per timme! Det borde ju gå att få ihop med både feminister, muslimer och svenska gärdsgårdsliberaler: feminister får kontrollerad kvinnlig sexualitet, imamer får detsamma och gärdsgårdsliberalerna får sina horhus. F-skattsedel får en helt ny innebörd, kan man säga.

Annars hade feminismen tidigare en väldigt nyttig och levande debatt internt så sent som på tidigt 2000-tal, men den Schymanska kontrollfalangen har nu vunnit. Motståndarna var väldigt splittrade enär kultur och etnicitet lade sig som ett raster över vilka kvinnors frihet det gällde, och hur detta samverkade intersektionellt med andra kulturer och religioner än den västerländska. Schyman, Rosenberg, m fl av de gamla kommunisterna vann då de följde läromästare Lenins tanke om makten framför allt.

Min fru, som bland annat är genusvetare, kallar dessa kvinnor för könsförrädare och Quslingar gentemot de generationer av kvinnor som kämpat för likhet inför lagen. Enligt henne är den moderna feminismen inget annat än ett verktyg för personlig makt för dessa, oavsett vilka smutsiga allianser som skall till. Hon brukar anföra Pär Lagerkvists 'Dvärgen' om hur dessa kvinnor fungerar psykologiskt.

Det är få som förstår islam - grunden och kärnan är makt och hegemonisk dominans. Därmed är allt som leder närmare slutgiltig seger rättrådigt: allians med liberaler, socialister, identitetspolitiker och gud vete allt spelar ingen roll - endast segern i guds namn fäller domen över om du agerat rätt eller ej.

Jag tror du har rätt, och jag vet att både du och jag och flera andra nämnt det tidigare: svenska feminister kommer frivilligt att ta på slaveriets ok (slöjan) och försvara detta som sitt eget val - precis som mina hundar älskar kopplet.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare
Ps För en riktig rysare - kombinera feminism, islam och modern drönar/övervakningsteknologi. Ds

Utlandssvensk sa...

@ Rikard,

"Hon brukar anföra Pär Lagerkvists 'Dvärgen' om hur dessa kvinnor fungerar psykologiskt."

Det var lite kul, för även min fru brukar tjata om den boken!

KnownUnknowns sa...

Det är tamejfan material för Magnus Betnér et consortes!

"Åklagare Betnér: Så när han penetrerade dig.. hade du(brottsoffret) samtyckt till att han skulle penetrera dig analt under pågående samlag?"

Anonym sa...

Vad betyder nej?
- Nej, jag vill inte.
- Nej, sluta inte.
- Nej, fortsätt så här.
- Nej, nu ringer min mobil.
- Nej, ...