tisdag 4 oktober 2016

Rasister som kallar sig antirasister


En liberal ber om ursäkt. Känns det igen? Ibland kommer borgerligt sinnade fram till att de vill be om förlåtelse. Det är som om det har blivit lite för obekvämt att vara osams med de politiska motståndarna. Ursäkten är en utsträckt hand om ett slags försoning, en hand som sällan tas emot.

DN:s Erik Helmerson anser att Sveriges liberaler, han själv inkluderad, svikit i den antirasistiska kampen. Liberalerna ägnar mer kraft åt att bekämpa antirasisterna inom vänstern än rasisterna, hävdar han och tar Sveriges Radios reportage om hur svarta nekats hyra boende via Airbnb.

Exemplet var kanske inte det bästa, ty hur bekämpar du faktumet att den som hyr ut sin lägenhet också vill bestämma vem som ska få hyra den? Med vilken diskrimineringslag ska dessa förmodade fördomar mot svarta stävjas?

Det är också ett faktum att det är enklare för kvinnor än män att hyra boende i andra hand - förmodligen för att kvinnor anses mer skötsamma (åter igen, en fördom). Vill Erik Helmerson nu be om ursäkt för att han är feminist?

Den vänsterkritik som Helmerson instämmer i är alltså att tyckare till höger "lägger betydligt mer kraft på att kritisera dåliga former av antirasism än på själva rasismen". Jag förstår vad kritiken går ut på, men anser den felaktig.

Kritiken från liberala och konservativa skribenter och politiker handlar inte bara om "dåliga former av antirasism" - det handlar om att den svenska antirasistiska rörelsen själv har gått och blivit rasistisk. Med en sådan rörelse finns det ingen gemensam grund för samarbete.

Genom att bli identitetspolitisk, normkritisk och propagera för slutna rum baserade på hudfärg, har "antirasisterna" inom vänstern öppnat dammluckorna för såväl återetableringen av begreppet "ras" i debatten som etnisk åtskillnad i samhället.

Så bekämpar man bannemej inte rasism och fördomar. Så eldar man snarare på en uppdelning av människor. Så reduceras en människa till sina yttre attribut. Vad anser Erik Helmerson att en liberal eller konservativ tyckare har gemensamt med detta förhållningssätt? Vad är det vi ska kämpa för tillsammans med den identitetspolitiska vänster som inte sällan drar paralleller mellan rå rasism och borgerlig politik? Är det vilka pigment som är acceptabla i de slutna rummen vi ska komma överens om?

Det finns tyvärr skäl att tro att dessa "antirasister" vill ha en kamp mellan vita och övriga i samhället, att de vill ha öppen kamp och ökad rasism, om inte annat för att visa vilket stort problem rasismen är. Därigenom skapar de alltså det samhälle de sagt sig vilja bekämpa.

Jag vill inte ha någon kamp mellan etniciteter. Jag vill ha ett samhälle där det är vad du gör, inte hur du ser ut, som spelar roll. Ett samhälle där du inte förväntas vara eller tycka på ett visst sätt bara för att ditt skinn har en viss färg.

Ju fler som vill kämpa för ett sådant samhälle med starka normer om rätt och fel men där individens frihet är stor och våra olika val accepteras, desto bättre. Men för att ett samarbete ska kunna komma till stånd måste det finnas en gemensam grund att stå på.

Den gemensamma grunden ser jag inte med dem som Erik Helmerson nu gått ned på knä för att be om ursäkt. Jag tycker mig tvärtom höra hånskratten bakom hans rygg. 

47 kommentarer:

Anonym sa...

Konstigt det här, vänstern driver genom sin politik söndra och härska klasskamp?samma som kapitalisten George Soros genom sin Open societys organisation,han stödjer migrationen till EU,black lives matter i USA,färgrevolutionerna i Georgien Ukraina överallt har han sina tentakler för kaos och ofred.Vänstern som Expo får bidrag från Soros miljardären som förespråkar kamp mellan ideologier mellan färgade och vita kristna och muslimer,en miljardär för klasskamp?

Anonym sa...

Kitimbwa Sabuni, Afrosvenskarnas riksförbund, visar här varför MP blivit rasister.
Awad Hersi (MP), ordföranden i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, får inte det stöd han ska ha. Eftersom han är svart.Att Awad Hersi (MP) skulle vara oduglig eller korrumperad föresvävar inte Kitimbwa Sabuni.Awad Hersi är afrosvensk, eller svart, eller rasifierad.Oantastlig.
Helmerson får väl be om ursäkt för det också.
Ska Awad Hersi (MP) granskas? Jag har väl aldrig hört på maken.Det är Kaplan-historien en gång till.Yasri Khan-historien en gång till.Igen och igen.
Helmerson får be om ursäkt och genast gå till attack emot det rasistiska MP.Det MP som i det mesta gjort värre än SD på de flesta punkter.Det MP som förr lyftes av journalisternas allmänna gillande.
Det kommer inte Helmerson göra.Aldrig på ti'n.Vindarna kan vända igen.Helmerson vill inte vara där det blåser.Aldrig på ti'n.Så Helmerson ber om ursäkt.Igen och igen och igen.
Det är liberalast så.

http://www.metro.se/metro-debatt/dags-ifragasatta-mps-ansprak-pa-att-vara-ett-anti-rasistiskt-parti/EVHpiD!WRFyQFeUNvAFg/

Fd moderat sa...

Problemet med den svenska borgerligheten är att den alltid varit så väluppfostrad och att man alltid till sist vikit ned sig för vänstern. Samma sak i detta, man ber om ursäkt för sin existens. Jag skulle självklart vara noggrann till vem jag hyrde ut min lägenhet. Vissa enkla kriterier gör det lättare att sålla bort riskfyllda personer.

Anonym sa...

Finns det något exempel på ett mångetniskt samhälle som Sverige, med mångkultur, som inte inte tenderar att diskutera rasism, islamofobi, diskriminering, hat av vita, diskriminering av män etc.?

Rätta mig gärna om jag har fel, men jag tror att de flesta mångetniska samhällena har detta dilemma.

Man får gilla läget i ett mångetniskt samhälle, finns inte mycket vi kan göra än att rycka på axlarna. Likadant med skjutningarna, hedersvåldet etc. Bästa vägen är att veta hur man ska segregera sig och vilket avstånd man ska ta från de som beter sig som galna antirasister.

Magne

Anonym sa...

Ja absolut, det skapas en slags paranoia. Alla kan vara rasistiska oavsett hudfärg och det gäller att identifiera allas eventuella rasism och ta tydligt avstånd. Skillnaden om du tillåts uttrycka rasism eller inte beror på om du är vit eller inte. Tok-vänstern har flyttat ut positionerna för klassfrågan ett snäpp till i galenheten. Skall man följa den retoriken eftersom de vita är i minoritet i världen, så har endast vita rätt att klaga på att de motarbetas av rasistiska eller diskriminerande skäl? Det har inte att göra med att man eventuellt kan ha förbrukat sina rättigheter oavsett hudfärg, genom kriminalitet. Har vi koll på den blivande banan-republiken vi bor i?

Anonym sa...

Han personifierar den politiska borgerlighetens underkastelse inför vänstern och sossarna. Den här borgeliga fegheten är anledningen till att Sverige är sossefierat och har världens högsta skatter trots att väljarna givit mandatet att förändra detta i valen 1976,1979,1991,2006,2010. De borgeliga vågade aldrig leverera borgeliga politik.
Det räckte med att steffe bufflade runt ett par veckor så vek alliansen ned sig trots ett praktiskt övertag.
De kommer fortsätta vika ned sig 2018 om et blir något s k val då.

Anonym sa...

Här en film på hur olika "raser" är i antal i världen. Vita är en minoritet kan man konstatera.
Eftersom antirasisterna envisas med att sätta hudfärgen på den politiska kartan :/
https://www.youtube.com/watch?v=t6pzPp1Q2ew

Utlandssvensk sa...


Det finns även en intressant principdebatt i detta vad gäller libertarianer. Man får nog säga att konsensus inom den rörelsen är att alla former av diskriminering måste vara tillåten, även om svenska libertarianer inte är så pigga på att prata om detta.

Det är, enligt min uppfattning, mycket viktigt att inse att fullt mångkulturella och möjligen även mångetniska samhällen, endast kan uppstå och vidmakthållas genom väldigt starkt statligt tvång. Tillåter man avtalsfrihet sker det alltid segregering.

Vidare bör man betänka att segregering verkar vara det enda som fungerar i praktiken, samt att desto mer mångkulturellt ett samhälle blir, desto starkare drift mot segregering. Om man via tvångsåtgärder motarbetar detta framgångsrikt, kommer man till slut antingen att få öppna våldsamma konflikter eller att vissa grupper börja lämna landet, alternativt en kombination av dessa.

Man kan tycka att detta är hur hemskt som helst, men om man förnekar denna verklighet uppnår man bara elände. Det är inte konstigare än att man kan tycka att det är hemskt att människor är egoister, men samtidigt acceptera att kommunism endast leder till misär.

Min uppfattning är att en av de absolut bästa åtgärderna som man kunde genomföra nu i Sverige vore att tillåta "restrive covenants", vilket är en form av privatiserad segregering som länge användes i USA. Men jag inser att det ligger så långt ifrån vad som är möjligt att det inte är meningsfullt att debattera saken.

Istället görs nu i väldigt stor skala motsatsen, dvs. statsmakten påtvingar de befintliga vita reservaten mångkultur. Detta kommer med säkerhet att leda till omfattande white flight ut ur landet av de rikaste och mest kompetenta personerna. Tror man något annat lever man i en ren fantasivärld. Det har nog redan börjat och takten lär öka väldigt påtagligt inom kort. Landet är då permanent förlorat som fungerande västland.

Lars Åhlin sa...

I så många sammanhang - också här på Motpol - skulle man behöva definiera mycket bättre vad man anser vara rasism. Mycket handlar om begreppet "fördom". Fördomar anses numera vara oacceptabla. I skolan, media och på andra ställen ägnar man stor kraft åt att bemöta, motarbeta och ta död på dem.

Vad man missar är att fördomar är nödvändiga för att kunna leva och frodas. Det lär till och med finnas genetiskt bestämda "fördomar" mot exempelvis ormar och spindlar - under lång tid fanns ett evolutionstryck för att bekämpa (eller fly från) ormar och spindlar eftersom de faktiskt kunde vara farliga. Vår hjärna fungerar så att vi kategoriserar och etiketterar företeelser vi stöter på. Exempelvis grupperar vi utan någon medveten avsikt de människor vi möter till kategorier/klasser/"raser", och skapar oss en bild av en typisk medlem av respektive kategori.

När man möter en okänd person är det meningsfullt och nästan nödvändigt att utgå från att vederbörande motsvarar stereotypen för respektive grupp/kategori. Att agera utifrån denna stereotyp kallas ibland "statistisk diskriminering". Enda sättet att få denna att försvinna är att stereotypen förändras. Samtidigt är det (enligt bl a Steven Pinker) oftast så att stereotyper om exempelvis kriminalitet, pålitlighet, ordentlighet ganska korrekt motsvarar medelvärdet för respektive grupp.

Rasism definierar Oxford Dictionairies Online (2012) såhär: "Övertygelsen att alla medlemmar av varje ras besitter egenskaper, förmågor, eller rasspecifika kvaliteter, i synnerhet för att särskilja dem som underlägsna eller överlägsna en annan ras eller raser" (Från Cwejman, Välviljans rasism). Att agera utifrån en sterotyp så länge man inte känner den enskilda individen är alltså inte rasistiskt. Att däremot vid fortsatt bekantskap inte övergå till att bedöma individen utifrån hans/hennes egna egenskaper är rasistiskt.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

Här är en inspirerande video till dig från 2015:

150,000 Polish Nationalists march against muslim immigration

https://www.youtube.com/watch?v=pDHvwz0jRuw

"The Polish king Jan III Sobieski saved all of Europe from the Turks in the battle of Vienna in 1683 and was hailed as "Savior of Vienna and Western European civilization."

These patriots pay homage to their ancestors."

Polen kommer nog att klara sig finfint!!!!!!

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Bästa vägen är att veta hur man ska segregera sig"

Ja, så är det och det är även så medelklassen i praktiken har agerat de senaste 30 åren.

Men nu har vi snart löpt lina ut med den metoden. Utan barn är det väl fortfarande i praktiken lätt att uppnå fungerande segregering, men det börjar att bli nästan omöjligt med familj. När skäggbarnen nu i stor skala dyker upp i skolorna på Lidingö, I Danderyd osv, osv. lär det hända grejor.

Jag är medveten om att friskolor fortfarande, till viss del, erbjuder segregering. Men även detta angrips från flera håll. Tvångslagstiftning ligger med all sannolikhet runt hörnet och dessutom finns det redan nu stora problem. Dels kan man rimligen inte veta att en skola som nu är helvit kommer att fortsätta att vara det, dels framstår det som alltmer farligt att låta ungarna åka buss och tåg, vilket ofta krävs för att gå i friskolor.

Anonym sa...

Exakt. Statistisk diskriminering är ingalunda irrationellt. Låt mig ge ett exempel. Ponera att en stad befolkas av två sorters befolkas av två olika typer A och B. Typ B har (av någon anledning) alltid hatt på huvudet. Ponera vidare att om en person ur A gruppen åker taxi är chansen 1/1000000 att taxin blir rånad. Ponera Vidare att en person ur B-gruppen tar taxi är sannolikheten 1/1000 för rån. Man kan vidare tänka sig att kostnaden för ett rån överstiger 2000 gånger genomsnittlig förtjänst för taxichauffören. Om en myndighet i denna stad nu förbjuder statistisk diskriminering så upphör taxiverksamheten. Ett paretooptimalt alternativ i denna stad är alltså att taxichauffören aktivt fortsätter att diskriminera B-gruppen.

Utlandssvensk sa...

@ Lars Åhlin,

"I så många sammanhang - också här på Motpol - skulle man behöva definiera mycket bättre vad man anser vara rasism."

Det finns en extremt djup och kvalificerad debatt kring dessa frågor i USA. Om man är intresserad, kan man läsa där.

Att försöka att grotta i dessa frågor på en svensk blogg är däremot absolut inte att rekommendera. Antingen blir det väldigt ytligt eller väldigt olagligt. Det är omöjligt att debattera dessa saker på ett vettigt sätt inom lagens råmärken i Sverige.

Anonym sa...

Lars Åhlin:

Det behöver ju inte heller vara så att det är svarta eller personer från MENA som man avser när man pratar om skillnader och kategoriseringar.

Många tänker inte på det, men omedvetet, agerar du så att östasiater är smarta och umgås mer med dem. Vissa förstår det inte, anledningen till att de trivs med östasiater och inte mer med svarta eller MENA. Men det är för att östasiaterna tenderar att tänka mer snarlikt en västerlänning.

Det är även rasism att säga att kineser är smarta, för det betyder ju att svennar och blattar är mindre smarta. Alltså rasism. Men den rasismen är mer av sorten: "Men det är ju en guling och den är inte vit. Man kan inte prata att vita är kunniga, men gulingar har ju ändå inte det privilegium som den vita har."

Jag vet i alla fall att jag har stött på många som sagt att kineser och östasiater är smarta.

Jag har färre som uttalat sagt att svennar, svarta och MENA är mindre smarta än kineser, vilket det faktiskt resulterar i.

Mino Yiannopoulos sa en klok sak: "Vänstern försöker få oss att tro att ras [(eng. race)] är en social konstruktion."

Vänstern talar om ras (eng. race) men de uttalar inte konkret att svarta, MENA och svennar har mindre kapacitet än gulingar. Det är liksom inte den diskursen man vill ha. Man kan forma 'verkligheten' så att gula, svarta, MENA och svennar alla har samma styrkor. Det är bara att ha rätt 'ingångsvärden' och 'värdegrund'.

Magne

Utlandssvensk sa...

@ Anonym 11.59,

"Ett paretooptimalt alternativ i denna stad är alltså att taxichauffören aktivt fortsätter att diskriminera B-gruppen."

Legaliserad diskriminering innebär avtalsfrihet, vilket alltid för oss närmre paretooptimum.

Anonym sa...

@ Utlandssvensk:

Vet inte exakt hur det ser ut med helvita skolor i Danderyd och Lidingö. Kungsholmen har vissa skolor hög blattekvot, många kommer från Järvafältet. Du kan verkligen se en hel drös svarta komma från de områdena. Och den fina integrationen verkar inte fördela det 1 vit, 1 gul, 1 arab, 1 svenne och 1 sydamerikan i en grupp, utan snarare 5 svarta i en grupp och sen 3 araber och 2 svennar i var sin grupp.

Stockholm stad och Sverige ser ungefär ut likadant. Vet faktiskt inte om de där vita skolorna faktiskt existerar i praktiken. Söderort har nog inte några sådana skolor. Nacka har det inte heller då Fisksätra ligger där. Danderyd skulle kunna vara undantaget och några skolor på Östermalm.

Du flyttade någon gång på 90-talet, när var du senast i Sverige Utlandssvensk?

Magne

Utlandssvensk sa...


Jag länkade för ett tag sen till en seriös artikel som handlar om förutsättningarna för att upprätthålla en fungerande demokrati i mångkulturella och/eller mångetniska samhällen. Den är mycket läsvärd om man vill fundera över Sveriges möjliga och sannolika framtid:

“The rule of the people, demos, and the people’s ethnicity, ethnos” invariably clash, argued Michael Mann, “one of the leading historical sociologists of our time.”

“The growth of popular sovereignty, the institutionalization of universal citizenship, [and] the creation of mass society” have often seen “ethnic groups laying claim to the same territory resort to the use of force, and, when frustrated, to murderous ethnic cleansing and even genocide.”

"The worst effects of the tyranny of the majority are seen when parliamentary government on the unalloyed Westminster model is introduced into countries divided by religion or language or race. Such for example was the case of Iraq … where an extremely heterogeneous society came to be endowed with constitutions which made no provision for diversity, and where the result was tyranny of one groups over the other groups in the society."

http://www.unz.com/imercer/when-america-becomes-south-africa/

Författaren, som är en väldigt etablerad skribent, utgår från läget i USA. Det är centralt att inse att demografin i dagens Sverige på många sätt ser värre ut än den i det landet.

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Danderyd skulle kunna vara undantaget och några skolor på Östermalm."

Jag tittade i detalj på Lidingö och skrev några längre inlägg om vad som kommer att ske där 2016-17. Som det är nu finns där endast ett kommunalt gymnasium och vi pratar en absolut massiv berikning där de närmaste åren. Den kommunen har varit ganska helvit, men i åldersgruppen 16-18 kommer detta att ändras väldigt dramatiskt. 2015 fanns det 1600 ungdomar i den åldern i kommunen och vi pratar nu ett tillskott på sannolikt 500 hundra under 2016-17. Det är liknande i Danderyd och möjligen även i Täby. Detsamma gäller nog i Göteborg och Skåne, dvs de tidigare vita kommunerna blir snabbt tvångsberikade.

"när var du senast i Sverige"

Jag har varit där två gånger i år, på ganska korta visiter. Min känsla är att det har skett en massiv omsvängning det senaste året i hur många ser på framtiden. Tidigare avfärdades negativa scenarion som trams, men nu börjar en del på t.ex Östermalm bli allvarligt oroliga och tittar på alternativ. De inser snart att det inte finns några inom landets gränser.....

Anonym sa...

@ Utlandssvensk:

"Att försöka att grotta i dessa frågor på en svensk blogg är däremot absolut inte att rekommendera. Antingen blir det väldigt ytligt eller väldigt olagligt. Det är omöjligt att debattera dessa saker på ett vettigt sätt inom lagens råmärken i Sverige."

Jag har en bekant som är kulturmarxist, som jag gett förklaringar till att MENA har underutvecklade , och ofta efterblivna, seder och bruk. Det är dock så att han blir så upprörd och arg att han börjar skrika. Jag har reagerat med att enbart gå därifrån för att det inte ska bli mer än så.

Jag sade till kulturmarxisten att man behöver stänga gränsen. Han tyckte jag levde i en bubbla eftersom världen är global, en helt annan tid än 70- och 80-talen, och att man inte kommer kunna stänga gränsen. Enda vägen är att släppa in alla som vill komma till Sverige eftersom den globala världsordningen inte kan hindra människor från att söka asyl och senare erhålla medborgarskap (i Sverige i detta fall, men han menar väl att man ska kunna söka asyl och erhålla medborgarskap i vilket land som helst i världen), var hans resonemang.

Nu är det lämpligast att inte prata om något särskilt med honom. Har för all del inte närmare kontakt. Skulle ha varit mycket mer krävande ifall man hade en kulturmarxist i familjen - vilket jag inte har.

Magne

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Jag vet i alla fall att jag har stött på många som sagt att kineser och östasiater är smarta."

Angående dessa grupper är det intressant att observera att de har gått hela vägen runt vad gäller intagningen till universitet i USA. Dessa tillämpar ofta ganska öppen rasselektion, dvs. kraven för inträde varierar beroende på din ras. Det finns även detaljerade siffror, så man kan gå in och titta.

När denna selektion inleddes, fick asiater fördelar, dvs. de behövde lägre poäng än vita för att komma in. Nu är det tvärtom!

Ofta kan man gå in och se att för att komma in på en given utbildning krävs det t.ex 80 poäng om man är svart, 90 om man är "hispanic", 100 om man är vit och 110 om man är asiat. Om det var samma krav för alla, skulle andelen svarta kollapsa och andelen asiater öka påtagligt.

Det var nyligen ett fall i USAs högsta domstol om detta:

Thu Jun 23, 2016

"U.S. Supreme Court upholds race-based college admissions

The U.S. Supreme Court on Thursday upheld the consideration of race in college admissions, rejecting a white woman's challenge to a University of Texas program designed to boost the enrollment of minority students."

"The ruling ended an eight-year legal challenge to the affirmative action admissions system used by the University of Texas at Austin brought by Abigail Fisher, who was denied a place in 2008.

Affirmative action is a policy under which racial minorities historically subject to discrimination are given certain preferences in education and employment. Instead of a retreat on affirmative action that Fisher and her conservative backers had sought, the court endorsed race-based admissions for diversity.

Fisher said the university denied her admission in favor of lesser-qualified black and Hispanic applicants in violation of the U.S. Constitution's guarantee of equal protection under the law."

http://www.reuters.com/article/us-usa-court-affirmativeaction-idUSKCN0Z91N3

Anonym sa...

Det smäller snart.Bara att googla Dresden Merkel Youtube om man vill kolla.

Anonym sa...

Igår var det klimatförnekelse som likställdes med psykisk sjukdom.
Idag är romernas tiggande en myt bara.
Är alla forskare inkvoterade PISA-barn nu för tiden?

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/lundaforskare-myt-att-romer-kommer-hit-for-att-tigga

Fd moderat sa...

Utlandssvensk,

Polen kommer aldrig någonsin att släppa in så många utlandsfödda från icke-fungerande länder som vi i Sverige har gjort. De är livrädda efter att ha uppplevt ockupation i 50 års tid att bli kulturellt ockuperade.
Jag måste tillägga att jag inte har några problem med människor beroende på etnicitet. Mitt problem är hur de beter sig och vilken kultur de har.
Känner t ex några filipinskor och de är underbara att ha att göra med.

Anonym sa...

Magne skrev: "Jag har en bekant som är kulturmarxist [...]. Det är dock så att han blir så upprörd och arg att han börjar skrika."

För cirka tre år sedan försökte jag förklara för en kulturmarxist att asylinvandringen absolut inte är en sådan vinstaffär som politiker och media då trumpetade ut. Han blev otroligt upprörd och skrek åt mig, men jag levererade en rad faktabaserade argument (de argument som numera är mer allmänt erkända). Han slingrade sig hela tiden och försökte byta argumentation, typ att "vi är tvungna enligt konventioner" och "vi har moralisk skyldighet". Jag påpekade att det var argumentet om vinstaffär som vi diskuterade, huruvida det stämmer eller inte. Det hela slutade med att han vrålade: "Nämen det är klart som fan att invandringen inte är ekonomiskt lönsam!" Det var faktiskt väldigt kusligt, för jag kände att jag där och då hade borrat igenom flera lager av politiskt korrekta skyddslager och till slut nått in till en ängslig person som innerst inne kanske inte är riktigt övertygad, men som till varje pris inte vill kännas vid detta tvivel. Denna kille har dock inte lärt sig något alls av detta och fortsätter hela tiden att upprepa de senaste propagandafraserna. Undrar om han över huvud taget har märkt att argumentet om asylinvandringen som vinstaffär numera har övergivits av de allra flesta? Detta och några andra incidenter har gjort att jag helt tappat respekten för honom, eftersom han är så extremt auktoritetslojal och inte vågar överväga ståndpunkter som ligger utanför mainstream.

Det är intressant hur allmänt tillgänglig information (bland annat från myndigheter) länge totalt förnekas av opinionsbildare. Men när tillräckligt många ändå känner till informationen i fråga blir förnekarna tvungna att krypa till korset. Vi har sett det gång på gång. Ganska spännande. Undrar vilka ämnen som kommer att vara allmänt accepterade om ett halvår eller ett år? Men när man som jag haft örat mot marken och redan sett, hört och funderat så blir man ju lite otålig av att behöva vänta etablissemanget och den stora tröga massan.

Anonym sa...

Men Damberg tillsätter i varje fall två nya samordnare eftersom Ericsson lägger ner...

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

Har du noterat att moderaterna nu öppet på sin hemsida erkänner att man har ljugit i alla år om det här med internationella konventioner?

Moderaterna har nu på sin hemsida följande uttalande:

”Sverige behöver en tillfällig paus i flyktingmottagandet. Det betyder att den som kommer till Sverige för att söka asyl från ett annat säkert EU-land, såsom Danmark eller Tyskland, som huvudregel ska nekas inresa (direktavvisning). Med förslaget respekteras FN:s flyktingkonvention.”

http://www.moderat.se/migration-och-integration

Notera sista meningen: ” Med förslaget respekteras FN:s flyktingkonvention.”

Så är det och så har det varit hela vägen. Man inser då lätt att vi aldrig hade behövt att ta emot mer än några få procent av de som har kommit de senaste 30 åren, eftersom det är nästan omöjligt att komma hit utan att passera säkra länder.

M erkänner nu helt öppet att de har ljugit oavbrutet under mycket lång tid. I nästan varenda riksdagsdebatt jag har sett de senaste 10 åren om immigrationspolitiken har företrädare för M dragigt upp detta med internationella konventioner. ALLT VAR LÖGN!!!!!! Detsamma gäller självklart övriga sjuklövern, men vad jag vet har de inte öppet erkänt detta ännu.

Anonym sa...

Förbudstanter i blommig hatt och utan markkontakt.
-Förbjud säkerhetsrådets medlemmar att rösta
-Förbjud alkoglass
-Förbjud vuxna att röka i en bil som det har eller ska åka barn i

Anonym sa...

Hej.

@anonym 4 okt 16:08:

Jag, och jag tror flera andra av Hans läsare, har liknande erfarenheter. Mitt råd är att inte ge upp, utan visa att man kan, får och bör tvivla och analysera, och att detta inte gör en 'ond'.

Själv får jag associationer till vad en del tyskar påstås ha trott och hävdat in i det sista, när Röda Armén mullrade in i Berlin: 'När som helst vänder det! När som helst kommer vi att ha haft rätt - bara vi inte tvivlar, så skall Führern avslöja sin genialiska plan!'

Ang. rasism: antingen är man inte rasist, och då varken accepteras hudfärg som ursäkt eller anledning till beteende (medan kultur kan vara en förklaring, men endast en förklaring), eller så är man rasist och tror på att beteende och agerande sitter i det biologiska. Anti-rasist kan man bara vara om man anser att mänskliga kulturbeteenden är biologiskt betingade - precis som en rasist.

Att hävda att ens eget folks sätt är bäst, är inte rasism. Att hävda att ens egen stat är den som bestämmer över vem som är önskvärd eller ej av främmande är inte rasism. Att kräva att den som är inflyttad främling assimilerar sig, lyder lagen, och visar respekt för sitt nya land är inte heller rasism.

Om alla är lika värda, är alla värdelösa. Värde är alltid relativt.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare
Ps Som elever med arabisk bakgrund sagt till mitt försvar: "Han é inte rasse! Han é lika taskig mot alla!" Däri ligger en läxa som sk. 'anti-rasister' som Helmersson inte vill kännas vid. Ds

Anonym sa...

Lyssna gärna på Radio Bubbla avsnitt 11 oktober 2015. Där ger Tino Sanandaji några relevanta svar på varför personer agerar som den du beskriver här ovan.
/Anna

Anonym sa...

" 'Nämen det är klart som fan att invandringen inte är ekonomiskt lönsam!' Det var faktiskt väldigt kusligt, för jag kände att jag där och då hade borrat igenom flera lager av politiskt korrekta skyddslager och till slut nått in till en ängslig person som innerst inne kanske inte är riktigt övertygad, men som till varje pris inte vill kännas vid detta tvivel."

Kulturmarxisten som jag talade med tyckte att i princip ingenting har förändrats sedan 70- och 80-talen. Han tyckte inte Sveriges välfärd och välstånd urgröpts pga. massinvandring eller att den brister. Han frågade bara krasst: "Vad är välfärdsstaten." Han tyckte Sverige var som alltid, ingenting har ändrats. Inte heller har områden blivit invandrarghetton utan i stället mångkulturella oaser. Våldtäktskultur och bilbrännare skakade han på huvudet åt och menade att det var något medier målade upp. Sverige kunde ta emot många fler, i princip alla som vill komma, eftersom det var fler personer per kvadratmeter i Holland, resonerade kulturmarxisten. Att svenska ungdomar har en skuldkvot på 700 % och har svårt att få tag på lägenhet var inte relevant. Det var många ungdomar som flyttade hemifrån nu, det var inte mycket besvär det inte för ungdomarna. Han hade också svårt att få arbete under sin ungdom i sin hemort uppe i Norrland under 70-talet, så han flyttade till Stockholm och hade bostad och arbete under 70-talet. Det var i princip likadant nu, resonerade han. Folk flyttar till Stockholm och tar en lägenhet och arbete. Inte mycket har förändrats från 70- och 80-talen är väl sensmoralen i hans resonemang.

Jag sa till honom (kulturmarxisten) att man måste tänka på sig själv, men det tyckte han inte utan man ska i stället ägna tid åt tredje världen. Själv gör han det mot betalning i och med reportage som han utför av tredje världen och annat för tredje världen, så han får ju betalt för att göra det ena och det andra för tredje världen.

En annan tyckte att många syrier var mycket välutbildade och menade att det var en stor vinst. Detta var 2015 under hösten. Han var då inte kulturmarxist, utan väldigt okunnig. Kulturmarxistens kännetecken är att hon vrider och vänder för att förvränga världsbilden, 'skapa' berättelsen.

Magne

Anonym sa...

@ Utlandssvensk:

"White South Africans complain affirmative action policy is causing them to face discrimination"; http://www.abc.net.au/news/2016-08-01/white-south-africans-complain-of-a-reverse-apartheid/7676764:

"White South Africans say it has become harder for them to get a job because of a policy aimed at helping to rectify past apartheid wrongs, called black economic empowerment.
...
But South Africa's Institute for Race Relations said while white poverty levels have increased, they still pale in comparison to black poverty levels.
...
He said he experienced it when he applied for a job.

I gave them my papers to prove I'm qualified, they said, 'Sorry Mister, you're white and you're too old'.

How can you survive in a country like this when he says straight to you, 'you're white'? What have they got against the whites? And it's white people [saying that]."

Svarta har det sämre ställt i Sydafrika än vita trots att de har förtur till arbeten och arbetsgivaren säger rakt ut att "du är vit och du är för gammal."

Magne

Utlandssvensk sa...


@ magne,

Jag har jobbat med många sydafrikaner och även varit ansvarig för ganska stor verksamhet i det landet, även om det nu är ganska länge sen. I samband med detta läste jag på om det landets historia. Många av mina senare funderingar härstammar delvis från detta.

Svenskarna håller nu gradvis på att inse att deras världsbild har varit felaktig, även om många självklart sprattlar helt vilt i förvirringen. Tänk dig tanken att du frågade 100 svenskar om deras uppfattning om zigenare eller muslimer för 20 år sen, jämfört med idag. Svaren skulle vara dramatiskt annorlunda, om alla var säkra på anonymitet.

Men många av lärdomarna från Sydafrika är det dock fortfarande för tidigt att prata om......

"Much of the social history of the Western world, over the past three decades, has been a history of replacing what worked with what sounded good."

Thomas Sowell
Fd moderat sa...

Utlandssvensk,

det är så dags nu för moderaterna att ändra sig. I mina ögon saknar de helt trovärdighet.

Anonym sa...

"Jakten på papperslösa gör oss till en polisstat" hävdar 43 forskare i en artikel i SvD.
Vilka är då dessa forskare? En utförlig genomgång presenteras i länken nedan.
Min tanke blir att det liknar ett nätvärk.Ett aktivistiskt nätvärk.Ett aktivistiskt nätvärk finansierat med skattepengar.Men det skrev ingen på SvD en enda rad om helt oväntat..

https://toklandet.wordpress.com/2016/10/03/aktivister-vid-universitet-och-hogskolor/

Fd moderat sa...

Utlandssvensk,

vad gäller svarta i USA har antalet barn som växer upp i en traditionell familj minskat drastiskt sedan 1960. Jag vill minnas (det går säkerligen att hitta korrekt siffror) att antalet barn som växer upp med en ensamstående mamma ökat från cirka 20% till 80%. Detta har fått katastrofala konsekvenser. Att det är de federala bidragssystemens fel torde vara ganska självklart.
I Sverige attackeras och hånas den traditionella familjen hårt från vänsterhåll. Man talar hela tiden om alternativa livsstilar trots att det vanligaste för en 18-åring i Sverige idag är att den lever med sina biologiska föräldrar.

Anonym sa...

Ett nej är alltid ett nej om det inte handlar om flyktingar.Då måste man springa därifrån.

Anonym sa...

@ Utlandssvensk:

" I samband med detta läste jag på om det landets historia. Många av mina senare funderingar härstammar delvis från detta."

Utveckla gärna vad du menar med meningen ovan.

Jag tror som du att "[s]venskarna håller nu gradvis på att inse att deras världsbild har varit felaktig, även om många självklart sprattlar helt vilt i förvirringen". Jag tycker mig nästan kunna ta på den känslan när jag är i T-centralen. Södermalm är fortfarande hipsterlandet för enhörningar och eskapism.

Intressant att du citerar Thomas Sowell. Från mina läsningar på amerikanska bloggar har det uttryckts att han är en 'race realist', det vill säga att han tror att raser/folk från olika kontinenter har olika förmågor och styrkor. Han är ju dessutom svart afroamerikan. Vissa svarta vet också att de har lägre förmåga att klara av ett liv i ett civiliserat samhälle, även ifall individer från den gruppen kan förmå att leva i en civilisation blir det trubbel när det kommer till det stora flertalet.


Magne

Anonym sa...

Här kan du läsa hur kommande 2 år i Sverige troligtvis kommer se ut, Utlandssvensk:

"Efter politikens Big Bang är mitt tips att nio partier kommer att dela på mandaten i Sveriges riksdag, med Feministiskt Initiativ som det senaste tillskottet och Sverigedemokraterna som tungan på vågen mellan de gamla blocken.

Risken är stor att detta förvirrande parlamentariska läge sammanfaller med nästa finanskris, en sprucken kreditbubbla på bostadsmarknaden och svarta hål i de offentliga finanserna. Andra påfrestningar kan heller inte uteslutas, som nya flyktingvågor, kravaller i förorterna, säkerhets­politiska förvecklingar kring Östersjön, en kollaps för svensk skola eller ohanterliga sjukskrivningstal."

http://www.affarsvarlden.se/kronikor/niklas-ekdal/valet-och-kvalet-2018-6793140

Magne

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Utveckla gärna vad du menar med meningen ovan."

Det är ett stort och komplext ämne, men att explicit debattera detta tror jag inte är produktivt. Det blir som om man hade försökt att debattera romer för 10 år sen i Sverige. Det hade varit bortom meningslöst och ju mer påläst du hade varit, desto hopplösare hade det varit att försöka debattera.

Det finns ett grundläggande moment 22 i Sverige: Indoktrineringen och hjärntvätten har varit så extremt stark i flera frågor, att det är omöjligt att prata om dem innan folk har fått omfattande personliga erfarenheter som tyder på att deras tidigare tro inte kan stämma. Samtidigt uppstår dessa personliga erfarenheter endast genom att landet skadas svårt.

Så för att kunna få en opinion mot vanvettet, måste folk först uppleva det. Men samtidigt gäller att upplevelsen måste vara så omfattande och djup att det är sannolikt att problemen måste nå en sådan omfattning att landet är hopplöst förlorat innan en majoritet av svenskarna klarar av att ändra sin världsbild. Risken är överhängande att de kommer att vara en minoritet i landet innan detta inträffar.

Man kan betrakta det som en religiös kult som gradvis konfronteras med omständigheter som innebär att de tvingas ifrågasätta dogmer som är absolut grundläggande för hur de uppfattar sig själva.

Vad gäller Sydafrika så tenderar allt att nästan omedelbart spåra ut om man försöker att debattera saken. Okunskapen är total men den kombineras samtidigt med extrema fördomar som det helt enkelt är för jobbigt att trycka sig igenom.

Om man är intresserad av ämnet rekommenderar jag amerikansk debatt, som du redan verkar ha hittat.

Anonym sa...

@Rikard Det finns en hel del forskning på området IQ. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Race_and_intelligence (Låg) IQ är starkt korrelerat med brottslighet. Varfär sätta den prejoratova etiketten "rasist" på någon som har en uppfattning om statistiska empiriska korrelationer? All fakta (eller korrelationer om man är mer nogräknad) bör upp på bordet. Annars kommer genast någon fåntratt och säger att det handlar om social orättvisa eller annat trams.

Utlandssvensk sa...

@ Hans & Anonym 12.41,

"Det finns en hel del forskning på området IQ."

Jag upprepar vad jag skev ovan: Att försöka att grotta i dessa frågor på en svensk blogg är absolut inte att rekommendera.

Ni gör som ni vill, men var medveten om att det helt klart är förbjudet i Sverige att säga t.ex "folkgrupp A är mer intelligent än folkgrupp B". Om det är sant eller inte har inget med saken att göra. Folk har dömts i svenska domstolar enbart för att de publikt tar upp internationell forskning på detta område.

Enligt en dom i tingsrätt 2012 mot Nils-Eric Hennix, som senare bekräftades i hovrätten, är följande forskare "kontroversiella":

Richard Lynn (born 1930) is an English professor emeritus of psychology at the University of Ulster[

Tatu Vanhanen, född 17 april 1929 i Vuoksenranta, Finland (nuvarande Ozjorskoje, Ryssland), död 22 augusti 2015 i Nurmijärvi,[1] var en finländsk statsvetare. Han var professor emeritus i statskunskap vid Tammerfors universitet och forskade bland annat om korrelationen mellan nationellt medel-IQ och välstånd, och är tillsammans med Richard Lynn författare till IQ and the Wealth of Nations och IQ and Global Inequality,

Att citera dessa forskares resultat är brottsligt i Sverige.

Anonym sa...

För att förtydliga så hävdar jag att man bör spara ordet "rasist" till sammanhang när det handlar om normativa imperativ som tex "folk av ras X bör behandlas på sätt A och folk av ras B bör behandlas på sätt B" dvs att de har olika intrinsikalt "värde". ((Verklig) Rasism fanns tex i Nazityskland och Sydafrika ). Av det empiriska faktum att en grupp skulle ha lägre IQ alternativt högre brottsrepresention följer inga som helst NORMATIVA slutsatser.

Anonym sa...

Anna,
tack för tips, alltid värt att lyssna på Sanandaji.

Anonym sa...

"Det är ett stort och komplext ämne, men att explicit debattera detta tror jag inte är produktivt. Det blir som om man hade försökt att debattera romer för 10 år sen i Sverige. Det hade varit bortom meningslöst och ju mer påläst du hade varit, desto hopplösare hade det varit att försöka debattera."

Då får jag acceptera det och hoppas du frodas nere i Schweiz. Svennarna upplever nog inom sinom tid att det gamla Sverige där svenskarna var i klar majoritet nog ändå var lämpligast.

Hela situationen är absurd och jag anser att det är två sidor här: den ena som propagerar för att ett mångetniskt samhälle är framtiden (Reinfeldt) som gör att människor möts och barriärerna mellan folkgrupper/raser minskar, medan den andra anser att det blir mycket färre konflikter och mycket mera säkerhet med ett svenskt Sverige.

Reinfeldts sida börjar avta, men att den sidan fortfarande är stark är det inget tvivel om. I praktiken är det 7 partier (snart 8 med F!) mot SD som står för den andra sidan.

Även ifall SD får makt kommer den sida som anser att barriärerna och mer handel och förståelse kommer genom att ta in människor från fjärran att stå sig stark. SD kanske kan kompromissa om att 20 000 invandrare från tredje världen ska tas emot och inte 80 000 som förespråkarna för de 7 övriga (snart 8 med F!) strävar efter.

Valet 2018 är på så sätt fullständigt meningslöst och man får vänta till SD har egen majoritet ifall det ska bli ett invandringsstopp.

Magne

Anonym sa...

Ja vi lever sannerligen i ett 1984-samhälle. Om tillräckligt många hade kurage nog att bryta mot denna lag (s.k. civil olydnad) så skulle man vara tvungen att ändra lagen.

Anonym sa...

Hej.

@Anonym och Utlandssvensk ovan (om det inte är för mycket begärt - snälla använd hittepånamn, då det blir lättare att följa replikväxlingen)

Jag är bekant med Vanhanens forskning och är väl medveten om att det föreligger gott om indikationer på olika IQ hos olika populationer. Det är inte konstigare än att olika folkgrupper har olika genetisk disposition för olika ärftliga sjukdomar.

Som nämns är det det normativa ställningstagandet som är av ondo, men det är ett som historiskt motiverades just med tveksam forskning (vilket inte skall läsas som att Vanhanens är sådan). Därmed är det i vår begreppsvärld nu en gång så att det är 'rasism' enkom att konstatera skillnader mellan populationer. Något som hjälper när man debatterar detta är att påminna om att måttet på IQ hos populationen inte säger något direkt om den specifike individen, annat än som en ren sannolikhet var den befinner sig på kurvan - detta brukar skruva ner graden av halsstarrig aggression. Därpå är det läge att följa upp med att nyktert och torrt påpeka att om vi inte mäter och jämför kan vi inte fråga 'varför', och kan vi inte reda ut vilka samverkande 'varför' som råder så kan inget förbättras.

Efter ett par tre (eller trettio... de får ofta återfall i godhet, anti-rasisterna) diskussioner brukar personen så småningom börja fundera på om det inte är mer rasistiskt och diskriminerande att inte vilja veta varför och därmed inte kunna skapa förbättring. I det läget kan man slå till med att påvisa hur modernt jordbruk, västerländsk legalism, samt andra västerländska upplysningsidéer är det som gjort att vi legat så långt långt framför, trots vår relativt låga befolkning och trots Afrikas och Orientens/Asiens ymnighetshorn av naturresurser. Därefter ställs den moraliska frågan:

"Menar du att ett beteende grundat i kulturella sedvänjor och religiös vidskepelse, vilket bevisligen hämmat utveckling och framåtskridande, och tvingat oräkneliga folkmassor och generationer att leva i svält och nöd, skall skyddas och bevaras som ett självändamål? Är det inte en moralisk plikt att visa att man kan göra annorlunda? Och är inte det bästa sättet att visa detta att slå vakt om vår egen kultur och historia, då den bevisligen var, och kan bli igen, överlägsen de andra?"

Varpå repliken i nio fall av tio brukar vara något om Rhodes och den vite mannens börda. Detta besvaras med att om alternativet till den bördan är att tillåta bakåtsträvande och lidande så visst, välj du din moraliska goda självbild framför vad som faktiskt är och fungerar.

@Hans: ursäkta stickspåret, men jag tyckte det var värt att försöka vara konstruktiv.

Rasism är den svagares ursäkt för sin egen (upplevda) otillräcklighet, inget annat. Precis som all kvotering.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

@ Rickard. Instämmer tillfullo. Alla aspekter bör beaktas annars hemfaller man -likt Quickutredarna- i sagoberättande! /Nietzsche