måndag 14 april 2014

Medierna gullar med MP

Evangelist.

Sifoundersökningen som fastslog att medan mediebevakningen av Moderaterna är övervägande negativ och förhållandet till de röda partierna tämligen neutralt, hyser medierna en påtaglig värme för Miljöpartiet.

I själva verket är mediernas bias gentemot Miljöpartiet så uppenbar och ogenerad att man häpnar, och det har den varit under lång tid. Samtidigt har Alliansen inte riktat sin udd mot MP utan fortsatt att se Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som sina ideologiska huvudmotståndare.

En förklaring som lyfts fram är journalistkårens väljarsympatier - närmare hälften röstar på MP. Det är en gigantisk överrepresentation för ett parti som ligger på 10 procent i opinionsmätningarna och aldrig nått så högt i ett val.

En annan förklaring är att MP lyckats oerhört väl med att stå vid sidan om den klassiska rödblå vänster-höger-skalan, som är så viktig i svensk politik, och därmed närmast kommit att betraktas som "neutrala". Så länge både regeringen och sossarna får på tafsen kan journalisterna intala sig själva att de gör ett bra jobb.

Jag tror att de två ovanstående förklaringarna samverkar, och att den sistnämnda ursäktar den första. Eftersom Miljöpartiet står lite vid sidan om, eftersom kampen om makten primärt står mellan M och S, är det OK att vara lite snällare mot MP. Det faktum att de är ett miljöparti spelar säkert också in. Det kan väl omöjligt finnas något ont eller illvilligt i ett parti som strider för en bättre miljö?

Mediebevakningen spelar roll. Det kan tyckas att Sverigedemokraterna är immuna mot negativ publicitet - efter alla skandaler borde många väljare ha vänt dem ryggen - men det är värt att betänka hur partiets opinionssiffror hade sett ut om de fått samma frikort som MP. Om varje nyhet om partiet presenterats i rosenskimrande färger. Om grundantagandet om varje förslag var att SD vill alla väl. Det är svårt att tro att det inte skulle ha en effekt.

Medierna krattar manegen för Miljöpartiet i höstens val. Även Reinfeldt har gett MP god draghjälp, kanske i en from förhoppning om att få ett samarbete till stånd ifall något av allianspartierna skulle åka ur riksdagen. Detta kommer inte att ske.

Miljöpartiet är ett skattehöjande, feministiskt och moralistiskt vänsterparti. Det borde således behandlas som ett sådant.

15 kommentarer:

Studentroland sa...

Förvisso, men oavsett journalisternas övervägande sympatier hit eller dit, så förekommer numera tecken på global uppvärmning, och hälsoproblem till följd av smog i storstäderna är ett växande problem etc., så miljöfrågorna kräver ett enskilt parti för att uppmärksammas vid sidan av de rent finansiella och ekonomiska traditionella frågorna som avhandlas i höger resp. vänsterpartier... det enklaste sättet att resonera som finns är att klaga på något annat, t.ex. miljöpartiet vilket ges exempel på i ovanst. inlägg, vilket f.ö. är den vanligaste politiska taktiken vilken inte leder någonstans. Miljöpartiet har sitt berättigande, och det är endast den krampaktiga konservatismen inom MP som säger nej till kärnkraft som innebär att ett vettigt politiskt alternativ till den traditionella hö-vä-politiken saknas, och det är just därför som Sverigedemokraterna och andra högerpopulistiska stadigt ökar i popularitet...det parti som anammar tredje och fjärde generationens kärnkraft satsar på en vinnande fråga, men detta verkar inte vara nära förestående, så länge som rädsla för nytänkande och verklighetsförankring lyser med sin frånvaro i politiska diskussioner...

Anonym sa...

Det är ju inte bara medierna som gullar med MP.

Även libertarianer gör det.

Var det någon som förstod vad Johan Norbergs, Mattias Svenssons m.fl.s förälskelse i Maria Wetterstand berodde på egentligen?

För jag begrep det inte.

Handlade det om vänsterprassel i bokstavlig mening?

Anonym sa...

@ Studentroland

Angående att miljöfrågorna skulle behöva ett parti, handlar Radio Mises i dag som av en händelse just om miljövård och frihet:

"Nästan alla miljöproblem idag uppstår där det inte finns privat egendom, eller där staten ger tillåtelse till nedsmutsning för att gynna skatteintaget. En genomgång av några verkliga och falska fall av miljökriser. En närmare titt på den så kallade globala uppvärmningen och Hans egna upptäckter av manipulerade temperaturdata. Avslutningsvis några visdomsord från Platon själv."

http://www.mises.se/2014/04/14/017-miljovard-och-frihet/

Amnexis sa...

anonym 13:15:

MP och liberaler vill ha massinvandring av olika orsaker;

MP vill sitta kvar på piedestalen och putsa på godhets-glorian och tror sig vinna röster ur den invandrade befolkningen.

Liberaler (inte alla) vill ta in mycket lågutbildad arbetskraft så löneutgifterna sänks. Men jag tror de också vill putsa glorian så den blänker fint.

Anonym sa...

@ Amnexis

Menar du på fullt allvar att det bara var en konspiration för "massinvandring"?

Men intressant att du hävdar den socialistiska myten om nollsummespelet beträffande lönerna. "Vi har bara en kaka att dela på och ju fler som delar, desto mindre åt var och en", vilket förnekar marknadsekonomins kapacitet och styrka.

Studentroland sa...

"Anonym sa...
@ Studentroland

Angående att miljöfrågorna skulle behöva ett parti, handlar Radio Mises i dag som av en händelse just om miljövård och frihet:

"Nästan alla miljöproblem idag uppstår där det inte finns privat egendom, eller där staten ger tillåtelse till nedsmutsning för att gynna skatteintaget."

Miljöproblemen i Kina förvärrades som jag ser det i samband med införandet av privatkapitalismen, och miljöproblemen på andra ställen orsakas till största delen av privatägda aktiebolag av olika slag...socialistiska stater skapar även de omfattande miljöproblem, så en framkomlig medelväg kräver således belysning från ett nytänkande perspektiv...

Amnexis sa...

anonym 20:22:

Berätta mer. Hur höjes lönerna för den genomsnittlige arbetaren genom att lågutbildade i massor skockas till Sverige och erbjuds instegsjobb, FAS3 eller annan bidragsförsörjd tillvaro där den naturliga konkurrensen sätts ur spel - vi har exemplet med taxibranschen, målarbranschen m.fl. Där firmor, med en massa instegsjobbare och FAS3are, dumpar priser ut mot kund då staten betalar deras arbetskraft. De får t.o.m. pengar för att ha personerna där. Följden blir att företag som har normala anställda slås ut. Alla blir beroende av statens välvilja. Är det så min herre vill ha det?

Nästan omöjligt att hitta vanliga jobb där det inte är fullt med FAS3are och s.k. instegsjobbare. Då företagen får betalt för att ha dem där, betalt utöver att de får gratis arbetskraft.

Anonym sa...

@ Studentroland

Är Miljöpartiet ett miljöpopulistiskt parti? eftersom Sverigedemokraterna nu är högerpopulistiskt, borde epitetet populistiskt ha fog även för miljöpartiet.

// Magne

Studentroland sa...

Det skulle man kunna säga, men eftersom miljön är ett relativt sett nytt politiskt ämnesområde så är det inte korrekt att kalla det miljöpopulistiskt, det låter som en anakronism... snarare är det så att miljöpartiet, i likhet med de andra väletablerade partierna uppvisar prov på normalt mänskligt tillkortakommande, organisatorisk tröghet och i viss mån avspeglar den allmänna opinionen, vilken ännu är helt emot kärnkraft, beroende av avfallsfrågan och olycksrisken kopplad till den första generationens kärnkraft, med påföljd att intresset för de modernare varianterna av kärnkraften får stå tillbaks till förmån för skattesubventionerad utbyggnad av grön el i form av bl.a. vindkraft ...allt detta bottnar i en utbredd okunskap om en massa förhållanden, vilka bl.a. Tom Blees ingående beskrivit i sin bok "Prescription for the planet". Läs även denna blog...
http://fysiskverklighet.wordpress.com/tag/baskraft/

Anonym sa...

@ Studentroland

Att använda epitetet populism på miljöpartiet är anakronism, detta kan jag hålla med om. Å andra sidan hävdar du att det är korrekt att benämna Sverigedemokraterna som "höger"populister? Hur tänkte du där? Är i sådant fall inte socialpopulister, centerpopulister mer tillrådligt? om inte populism (populus, "folk") är explicit felaktigt, eftersom SD inte sätter etnicitet som grund för sin ideologi.

Personligen finner jag hela sjuklövern skvatt sprängda hela bunten, så jag kommer inte sympatisera mer om ett parti å ena sidan har en god miljöpolitik, å andra sidan en förkastlig syn på kultur och en synnerligen ogenomtänkt immigrationspolitik.

Inte heller vurmar jag för burkan eller niqaben. Finns en viss Åsa Romson som är väldigt het på att sätta på sig burkan, á la Gudrun Schyman. Burkan är i grund och botten ett medel att förtrycka kvinnan, så män inte ska lockas att ha sexuellt umgänge med henne. Fy. Sexualiteten är till för alla, inte enbart mannen i förhållandet.

Och inte känner jag för den fina skattehöjningen alla får ta del av för att finansiera den klimatsmarta politiken. Socialister över huvud lockar mig knappast. Att ha progressiv skatt är fly förbannat dumt. Platt skatt. Alla människors lika värde kallas det! Alla människor ska skatta lika mycket, eftersom alla människor är lika mycket värda! Det är en demokratisk rättighet, något annat är odemokratiskt (sarkastisk, idiotisk sjuklövernpolitik).

// Magne

Studentroland sa...

Alla partier är populistiska, men vissa mer än andra, och vägvisaren för vem som är vad är dels historien och dels de vetenskapliga framstegen...SD är definitivt det mest populistiska partiet baserat på historien om andra världskriget. Socialdem. och V lite mindre baserat på Sovjetunionens fall...Alliansen är minst populistiskt, baserat på global uppvärmning och EU´s existens...därmed inte sagt att de för en riktig politik på alla områden, men minst populistisk i alla fall som jag ser det...ang. min syn på invandring och Islam, se min översättning till svenska av en engelskspråkig artikel
http://naturensrestaurang.blogspot.se/p/islam.html

Anonym sa...

"SD är definitivt det mest populistiska partiet baserat på historien om andra världskriget". Ska jag tolka denna mening som att SD och NSDAP är snarlika? Eller har närmare till varandra än S, V och M? Marx hade ju Charles Darwin som en av de stora inspirationskällorna till sin kommunistiska ideologi. Marx var därmed inspirerad av en rasist, som Charles Darwin var i den bemärkelsen att han trodde på rasernas skillnader i intelligens samt fysiska attribut. Är då inte Vänstern, som har Marx ideologi i ryggmärgen, väldigt populistiska? Borde de inte vädja till populus, folk?

Mig veterligen har inte SD hämtat någon retorik från NSDAP eller Charles Darwin. Har vi hört SD nämna exempelvis någon Fuhrer eller ställföreträdare? SD uteslöt till och med Ehn för att ha läst Ernst Junger, som skrivit sådana mästerverk som I stålstormen och Psykonauterna, och därtill På marmorklipporna. Det är högklassig litteratur i klass med vår svenske Strindberg.

Ska läsa din översättning som du gjort av en engelsk artikel, när tid ges.

// Magne

Studentroland sa...

Detta är intressanta tankegångar som du lyfter fram, och jag konstaterar att mitt svar med nödvändighet nog blir lite mer detaljerat än vad denna kommentars-spalt ger utrymme för...jag föreslår således att ett fördjupande av resonemanget tar plats på ett annat forum, t.ex. en ny tråd på Flashback internet-forum, eller på annat lämpligt diskussionsforum som tillhandahåller ett mer överskådligt gränssnitt...

Anonym sa...

En trådstart i Flashback brukar jag anse vara onödig eftersom ändamålet sällan uppnås. Diskussionen kopplas oftast till inrelevanta ämnen och båda sidor försöker ad infinitum motbevisa varandra. Inte heller ser jag exakt vad trådstarten skulle bevisa för läsarna. Att SD inte refererar till någon Fuhrer eller ställföreträdare? Att de uteslöt Ehn på grund av dennes läsning av en sådan förträfflig författare som Junger? Att Marx inspirerades av en rasist, som sedan vänstern inte förstår bättre än att referera till Marx i sin klasskamp och i närtid antirasistiska rörelse? Liberalerna behöver man inte gå in närmare på, som jag brukar säga: att vara liberal är att vara förvirrad; egentligen har man inte ett hum om någonting förutom att allting är individens ansvar.

Däremot får du gärna i forumet Flashback skicka ett privat meddelande till "magne.m" (utan citationstecken), där du gärna får referera till diskussionen vi har haft i denna blogg, samt vidareutveckla resonemangen. Därefter återkommer jag med mina tankar kring ämnet.

// Magne

Studentroland sa...

O.K. Jag ska försöka...:)