lördag 26 april 2014

Bäst på bistånd

Sverige är en stor biståndsgivare. Politikerna har beslutat att minst 1 procent av BNP ska gå till bistånd. Folkpartiet är det alliansparti som försvarar enprocentsmålet mest helhjärtat.

Under 2013 var det bara Norge som gav bort en större procentandel av BNP - 1,07 procent mot Sveriges 1,02. I konkreta pengar var dock Sverige mer givmilt. 38 miljarder kronor, nästan en hel försvarsbudget, gick till bistånd.  

Ingen frågar vad pengarna går till. Ingen tycks intresserad av målstyrning. Viktigast är tydligen att vi ger bort mycket pengar, ty så behålls bilden av Sverige som ett tolerant och snällt land runt om i världen.

Jag har inget principiellt emot bistånd. Däremot är jag svårt allergisk mot idén att bistånd är så heligt att politikerna beslutat sätta ett enprocentsmål - utan en uppfattning om vad pengarna ska åstadkomma.

De nästan 40 miljarder som pumpas ut varje år hade förstås kunnat göra bättre nytta på annat håll. Att påstå att Sverige inte har råd att rusta upp försvaret är inte sant - det handlar bara om att politikerna prioriterat annat.

Vi vet i dag att statligt bistånd är ett oerhört ineffektivt sätt att hjälpa länder ur fattigdom. Många av de länder som Sverige skänker bistånd till har varit fattiga i decennier. Oräkneliga miljarder har pumpats in utan att dessa länder vare sig blivit rikare eller mer demokratiska. Däremot har ledargarnityret högst sannolikt fått det bättre, vilket de kan tacka svenska skattebetalare för.

Tyvärr är det bara Sverigedemokraterna i riksdagen som ifrågasätter biståndspolitiken. Liberala debattörer som Fredrik Segerfeldt har skrivit en hel del om det idiotiska biståndet. Det saknas således inte kunskap om dess brister.

Men vem bryr sig om fakta när man har ett enprocentsmål att följa? Viktigast är väl trots allt att man mår bra när man ger?

Biståndstoppen (räknat i mdr kr)
1. USA (205,5)
2. Storbritannien (116,5)
3. Tyskland (91,6)
4. Japan (76,8)
5. Frankrike (74,1)
6. Sverige (38)
7. Norge (36,3)
8. Nederländerna (35,4)
9. Kanada (32)
10. Australien (31,6)
...
24. Grekland (2,0)

Källa: Gapminder

13 kommentarer:

Anonym sa...

Har du som liberal verkligen inget principiellt emot bistånd?

Det är ju att ta från fattiga i rika länder och ge till rika i fattiga länder.

Klassiskt liberale historikern Tom Woods föreläsning om biståndets historia kan rekommenderas:
http://www.youtube.com/watch?v=fft3l-sao6c

Micke sa...

Jag tycker gott att man kan använda en del av pengarna till allämnbildning för fascieter.

Hans Li Engnell sa...

Jag gillar inte bistånd och skulle föredra om dessa 38 miljarder lades på annat, exempelvis försvaret eller på infrastruktur. Men jag har inget principiellt emot det om det bara är målstyrt. Vilket ju det svenska biståndet inte är.

Anonym sa...

Alla inser väl att moderaterna måste höja skatten för att finansiera sin politik? Har vi inte redan en hyfsat hög inkomstskatt jämfört med andra västländer?

Sweden:

0% from 0 kr to 18,800 kr (~0 - 2,690 USD)
Circa 31% (ca. 7% county and 24% municipality tax): From 18,800 kr to 433,900 kr (~2,690 - 62,140 USD) 31% + 20%: From 433,900 kr to 615,700 kr (~62,140 - 88,180 USD) 31% + 25%: Above 615,700 kr (88,180 USD and up)

Vem vill punga ut sina pengar åt socialistregeringen i Sverige? Vad får svenska folket i retur? En fet somalisk anhöriginvandring eller en god klapp på axeln för sin snällhet gentemot fattiga länder?

Tullberg belyser den somaliska anhöriginvandringen ganska väl:

"Räknat på 14 miljoner per person och 18.000 personer (2/3 av en prognostiserad extrainvandring av 27.000 individer från Somalia) blir kostnaden 250 miljarder, ungefär vad vi betalar för hela Sveriges sjukvård under ett år."

Och staten verkar göra så gott de kan:

"Förord Sverige är på många sätt ett bra land att leva och verka i men historisk framgång är ingen garanti inför framtiden. Både Sverige och världen står inför stora utmaningar på olika områden. För att Sverige ska kunna vara fortsatt framgångsrikt ställs det därför stora krav, inte minst på analysen av olika förändringsprocesser och vilka utmaningar de för med sig. Mot den bakgrunden tillsatte regeringen i november 2011 Framtidskommissionen med syfte att identifiera de samhälls utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Den här rapporten är ett underlag till Framtidskommissionen. En av Framtidskommissionens delutredningar handlar om framtida utmaningar på integrationsområdet. Både historiskt och
i nutid har invandringen berikat och utvecklat det svenska samhället, såväl ekonomiskt som kulturellt och socialt, och i en allt mer globaliserad värld kan den fortsatta invandringen vara en viktig resurs (ja - om man för en immigrationspolitik som gynnar landet, dvs immigrerar människor med en specifik kompetens vilket Canada, USA och Australien gör. Tar man däremot som Sverige gör in anhöriginvandring från Somalia blir resultatet motsatt eftersom utbildningsnivån är fruktansvärt låg i Somalia. Tullberg: 'Ytterligare invandring av individer med låg eller ingen utbildning som ställs utanför arbetsmarknaden leder till att sysselsättningskvoten sjunker. Ofelbart ökar detta de ekonomiska och sociala problemen.') Samtidigt står Sverige inför utmaningar när det gäller att förbättra integrationen, ta till vara allas kompetens och göra Sverige till ett land där alla har så likvärdiga livschanser som möjligt. Somalier är en av de grupper där integrationen har fungerat sämst. Integrationen av somalier på arbetsmarknaden i Sverige har dessutom fungerat mindre bra än i en del andra länder. Mot den bakgrunden analyserar den här rapporten somaliernas situation på arbetsmarknaden i Sverige, USA, Kanada och Storbritannien, och vi försöker hitta förklaringar till varför integrationen av somalier inte har fungerat."

Kan inte vi i stället ha platt skatt på 20 % och låta människor i Sverige få ta del av sin välfärd? Sveriges regering tycks inte prioritera medborgarna särskilt väl. Jag känner minst sagt en motvilja till att betala ut skatt till regeringen Reinfeldt eller nästkommande vänsterkonstellation.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/90/93/3bb29614.pdf

http://tidningenkulturen.se/artiklar/debatt-mainmenu-91/samhe-mainmenu-134/14821-vad-kommer-den-somaliska-extrainvandringen-att-kosta

// Magne

Anonym sa...

Bistånd via skattemedel är fel ur väldigt många synvinklar. För det första så är det oftast utan resultat då länder som tar emot bistånd fastnar i en bidragskultur och aldrig riktigt reser sig. Utvecklingsländer som däremot fått väldigt lite bistånd från början har oftast klarat sig bättre genom egna satsningar på handel och ekonomiskt tillväxt. Sen är det det ju allmänt känt att stor del av biståndet tyvärr har hamnat i politikers fickor eller fastnat på vägen genom administration.

Ett annat problem är förstås att de egna medborgarna inte kan ta del av skattepengarna jämfört med andra budgetposter som iofs nästan alltid är förkastliga men som ändå kommer medborgarna till del på något sätt ovavsett om man gillar det eller inte. Sen kan man ju fråga sig hur klokt är det att skänka bort nästan 40 miljarder varje år när vi själva har en statsskuld på 1200 miljarder ?

Eller för den delen världens högsta skatter på en del områden och ändå totalbantat försvar.

Förstår heller inte varför biståndet ska vara kopplat till något heligt BNI mått. Borde väll ändå räknas till olika mätbara mål ?

Det ända rätta vore att kraftigt skära ner biståndet så det bara går det demokrati/rättstatsuppbyggnader och katastroffbistånd som ska vara väldigt mätbart. Därefter avskaffa det helt från statens åtaganden.

Tragiskt att bara Sverigedemokraterna verkar vilja göra någonting, tror igentligen Moderaterna vill men inte vill stöta sig med KD och Folkpartiet som har frågan som en heig Kossa. Centern borde kunna göra en fråga av det, det skulle partiet tjäna på.

// Arg Liberal EU kritiker

Amnexis sa...

SD vill sänka denna procentsats till 0,7%. Dessutom rikta bidragen bättre. Så det totalt sett kommer att hjälpa FLER än de få som lyckas ta sig till Sverige.

http://youtu.be/KDSy8Gs98sM

Micke sa...

Jag vill ta bort alla bidrag till politiska partier därför att jag vet vilka det drabbar hårdast

Anonym sa...

Tino Sanandajis inlägg om Fredrik Segerfeldts biståndskritik är intressant.
http://www.tino.us/2014/01/1529/
Se rubriken:
2. Att avskaffa biståndet

Har för övrigt väldigt lite förtroende för Segerfeldt efter Tinos granskningar.

Amnexis sa...

Micke: Ja, alla fuskar ju inte med medlemslistorna...

Micke sa...

Tino Sanandajis inlägg om Fredrik Segerfeldts biståndskritik är intressant.
------------------------------

Tio Samanadaji ansåg att man inte ska släppa in några invandrare och flyktingar från mellanöstern "därför att andelen inavlade person är för hög"

Micke sa...
Micke: Ja, alla fuskar ju inte med medlemslistorna...
-----------------------------
Ja nazisterna i SD har ju ägnat sig åt det.

Men det jag pratar om är ALL skattemässig finanisiering av politiska partier.

Det skulle, avsluta din partilednings parasiterande för gott.

Anonym sa...

@ Micke

Sluta skrika ut infantila epitet som inte har något befog. Inte nog med att du knappt kan formulera en mening: nej, du kan inte ens förstå vad svenska ord har för betydelse.

Jag säger tack och hej till dig yxskaft: ut på torget och hojta nazist, barska drägg.

// Magne

Amnexis sa...

Micke:

Jag tänkte snarare på sossarna.
Ska vi jämföra partier?:

Söker på Google - "politikers fusk med medlemslistor";

http://www.ystadsallehanda.se/incoming/article690677/Myndighet-nekad-medlemslistor-foumlr-ungdomsfoumlrbund.html

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10576206.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10563042.ab

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=666088

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/minister-kan-bli-hord-om-ssu-fusk_405257.svd

http://www.sydsvenskan.se/sverige/ssu-blekinge-dras-in-i-harvan-med-bidragsfusk/

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/ssu-fusket-vaxer

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/baylan-anklagas-for-valfusk_404579.svd

http://www.expressen.se/nyheter/annu-en-minister-dras-in-i-ssu-skandal/


Hittar inget om något bevisat fusk med SDs listor...