tisdag 1 april 2014

Myt om kreativa svenska elever tillbakavisad


Senast det begav sig var i december. Då anlände resultatet från Pisas undersökning som visade att Sverige är det OECD-land som rasar snabbast beträffande kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse.

Årtal av varningssignaler från lärare i både grundskolan och i högre utbildning sammanfattades nu i konkreta siffror. Politikerna fick hicka. Ett nytt dråpslag signerat Pisa damp ned i dag.

Till den svenska skolans försvar har hävdats att svenska elever är bättre än japanska på kreativt tänkande. Japanerna sitter nämligen bara och lär sig saker utantill och är sämre på att tänka kreativt och lösa problem, har det sagts.

Detta motsägs i den senaste Pisa-undersökningen. Sverige är då inte bara långt efter länder som Japan, Sydkorea och Singapore utan är också sämst i Norden. I vanlig ordning placerar sig Finland bra.

Anmärkningsvärt är att svenska elever denna gång visade sig vara sämre än andra just på att lösa problem. Detta trots att dessa förmågor betonats i svenska läroplaner under lång tid. Skolverket har inga svar men menar att en delförklaring till de dåliga resultaten kan vara elevernas attityder.

Nästan var fjärde svensk elev räknas som lågpresterande. Det är katastrofalt uselt. Men inte helt oväntat. Under väldigt lång tid har svensk skola präglats av ett likhetstänkande. "Vi ska inte ha elitskolor", har vänsterpolitiker propagerat. Samtidigt som politiker turats om att byta betygssystem och skapa nya skol- och lärarplaner har begrepp som pedagogik och innovation hamnat helt i skuggan. Under Alliansens åtta år har allt handlat om mer kontroll.

Oppositionen skyller allt på regeringen. Skolminister Björklund kan inte annat säga än att det är sossarnas flumskola som ligger bakom dagens pinsamma resultat, och att vändningen kommer. Snart. Få tror honom.

Jag tycker synd om lärarna. De har ett smutsigt spel att bevittna i den kommande valrörelsen. Socialdemokraterna och Alliansen delar ansvaret för den svenska skolans förfall.

Tidigare bloggat:
När curlingföräldrarna tog över skolan
Dags att vända Atlantångaren nu

11 kommentarer:

Anonym sa...

Daniel West hade nog en poäng i detta sammanhanget:

http://www.mises.se/2013/06/12/skit-i-hemskolningsforbudet-och-sprid-kunskapen-vidare/

Anonym sa...

Och glöm för all del inte alla utlänningar som är mer eller mindre totalt obildbara.

Anonym sa...

Istället för PISA-fiasko skulle man kunna ha följande rubrik:
"Infödda Svenska elever fortfarande marginellt bättre än OECD-genomsnittet."

Att jämföra den Svenska skolan med länder där alla elever har full skolgång och kommer från akademiskt sinnade kulturer känns orättvist mot de som jobbar inom skolan. Även infödda elevers resultat sjunker som en sten men dock från en ganska hög nivå.

http://mobboffer.wordpress.com/2014/04/02/pisa-undersokningen-infodda-svenska-elever-fortfarande-marginellt-battre-an-genomsnittet/

Amnexis sa...PISA-undersökningen är bristfällig och mäter inte det som är viktigaste i utbildning.

Svenska skolor är världsledande i genusmedvetenhet, antirasism, mångfald och mångkultur. Sverige borde starta egen motsvarighet till PISA där dessa viktiga ämnen mäts istället för tråkig matematik, fysik och läs-och-skrivkunnighet.

Svenska elever kommer då att vara bäst i världen.


(På sidan 31 i rapporten kan man läsa:
Tabell 2.6 Resultat i problemlösning med avseende på migrationsbakgrund
För:

Sverige, Danmark, Norge Finland (Medel är 500)
Infödda elever:
501, 505, 510, 526
Elever födda i landet med utländsk bakgrund:
461, 436, 467, 461
Elever födda i utlandet med utländsk bakgrund:
417, 424, 446, 426 )

Amnexis sa...


Skolresultaten i Sverige är bara en spegelbild av ett land på dekis. När unga människor tappat tron på framtiden, då har man förlorat sitt lands viktigaste kapital. Är så jä..a trött på progressiva "liberaler" och marxister som babblar om än det ena, än det andra och som tror sig veta allt.

På samma sätt som man ibland måste ställa missbrukare under tvångsvård, borde konungariket Sverige tvångsvårdas. Svenska politiker lider av ett självskadebeteende projicerat på den egna befolkningen. Vi har ministrar som knappt kommit ur puberteten och som inte ens hade platsat som kaffekokande praktikant hos en svensk statsminister för några generationer sedan. Hur kan någon vara förvånad över sakernas tillstånd?

Elefanten i rummet - kan alla se, men det är förbjudet att tala om den. Ju tystare vi är om Elefanten - desto fortare växer den.

Anonym sa...

Så om man skall tro de flesta kommentarer här beror problemet på att det finns så mycket utland?

SD über alles!

Anonym sa...

BTW, man kommer tänka på vad Louise P skrev om "Karmamalinets återkomst - sagan om Sverigedemokraterna och världsherraväldet över internets"

http://www.louisep.net/blogg/node/2128

Pelle Plutt sa...

Elefanten är i detta fall utan tvekan friskolereformen!

Att marknadsanpassa skolan har naturligtvis bara lett till att marknaden får vad marknaden (elever och föräldrar) vill ha: nämligen en kombination av lättsam "undervisning" och höga betyg. Betygen har otroligt nog gått upp samtidigt som kunskapsnivån sjunker!

Förbud därför alla friskolor! Det var faktiskt bättre (men kanske inte roligare) förr!

Anonym sa...

@ Pelle Plutt

Menar du på fullt allvar att staten och politrukerna vet bättre än föräldrarna vad som är bäst för deras barn?

Tala om att omyndigförklara medborgarna...

Pelle Plutt sa...

@ Anonym

Vad 20 års friskole-flummande lett fram till är uppenbart för alla och envar.

* Ökad segregation
* Sjunkande kunskapsnivåer
* Betygsinflation
* Ekonomiska smällar för det offentliga när skolor konkar och lägger ned över en natt

Skolan måste till viss del vara tråkig och trist för att vara bra och det fungerar helt enkelt inte i ett marknadssystem. Vad som är bra för eleven på längre sikt och vad eleven efterfrågar är helt enkelt inte samma sak!!

Anonym sa...

Och jag brukade säga att man förstår FPs skolpolitik om man utgår från att de vill göra vad som är bäst för lärarna.
/B