måndag 21 april 2014

Datalagringen och rättvisan


EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet har inte fått några reella effekter på svensk lagstiftning än.

Men reaktioner har ändå kommit. Såväl Bahnhof som Tele2 har upphört med datalagringen, och Post- och telestyrelsen (PTS) har inte vidtagit några åtgärder mot dem. Som en följd av detta har Rikspolisstyrelsens chefsjurist Eva-Lotta Hedin anmält Tele2 till PTS. En som i sin tur reagerade på detta var Ung Pirats Gustav Nipe. Han beslöt polisanmäla Eva-Lotta Hedin.

Dessutom har Piratpartiet bett EU-kommissionen riva upp den svenska datalagringen med hänvisning till EU-domstolens beslut. Den svenska riksdagen har som bekant tvärvägrat att ens pröva om svensk lag är förenlig med de mänskliga fri- och rättigheterna.

Kul att det rör på sig. Allt detta sätter mediernas ljus på datalagringen, vilket är bra.

Samtidigt kan konstateras att Alliansens övervakningsförespråkare, som sökt misstänkliggöra Edward Snowden med att han inte nämnt Ryssland i sina avslöjanden (varför skulle han det när han arbetade på NSA?), nu måste hitta på nya svepskäl för att misstro honom.

Snowden har nämligen ställt frågan om förekomsten av rysk massövervakning, och lagligheten i den, direkt till Vladimir Putin i rysk TV. Allan Widman (FP) är plötsligt tyst.

1 kommentar:

Anonym sa...

I regionernas Europa använder ju regionparlamenten nullifiering som ett vapen mot centralism och farliga och korkade lagar.

https://mises.org/daily/4811

Varför tar du inte ens upp det?