tisdag 29 april 2014

Att gömma debatten i en utredning


Beatrice Ask har varit fåordig om vad EU-domstolens utslag om datalagringsdirektivet betyder för den svenska lagstiftningen.

Nu tillsätts en utredning. Uppdraget är tvådelat: det första går ut på att "se över hur de svenska reglerna förhåller sig till de brister i direktivet som EU-domstolen har lyft fram", det vill säga om svensk lagstiftning är laglig. Utredare blir Sten Heckscher, f.d. rikspolischef och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Resultatet av detta uppdrag ska redovisas om sex veckor - alltså kort efter EU-valet.

Det andra uppdraget går ut på att föreslå förändringar som utredaren finner lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Resultatet av denna del ska presentera den 1 oktober, det vill säga två veckor efter riksdagsvalet.

Man kan nästan tro att regeringen försöker undvika övervakningsfrågorna i valen...

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad är det med Sverige och utredningskommittéer?

http://www.youtube.com/watch?v=S2YaTVRR90g

Varför har ingen nämnt n-ordet än?