söndag 11 november 2012

Piratpartiet ett allt hetare alternativ

Jag röstade inte på Piratpartiet i riksdagsvalet 2010. Det var det inte så många andra som gjorde heller.

Min invändning mot att rösta på partiet var att det inte tagit ställning i många för mig centrala frågor. Vi visste inte var de stod i skattefrågan, hur synen var på kroppslig integritet, vilken utrikespolitik partiet kunde tänkas stödja och så vidare. Eftersom det var Alliansen som röstat igenom FRA-lagen, Piratpartiets stora profilfråga åren inför valet, föreföll det sannolikt att PP skulle stödja den rödgröna sidan om det kom in i riksdagen (trots att Socialdemokraternas motstånd mot lagen var helt och hållet taktiskt).

Det var således flera aspekter som gjorde att jag avstod från att rösta lila den gången. Alltmer får mig dock att överväga en röst i nästa val. Lyckligtvis tycks insikten om att Piratpartiet måste breddas för att överleva spridas. Ett steg togs nyligen när partiet på sitt medlemsmöte tog ställning för en mer human narkotikapolitik:
Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.
Notera begreppet "narkotikabruk", vilket går emot den gängse termen "missbruk" som alltid används i Sverige. En avkriminalisering är ingen universallösning på något sätt. Någon sådan finns inte. Men det viktiga är att den som har drogproblem möts av stöd och hjälp, inte handfängsel och batonger. En balanserad och human narkotikapolitik kan bli en styrka för Piratpartiet framgent. Vindarna blåser nämligen ditåt i resten av världen.

Mycket återstår ännu att ta ställning till. Piratpartiet bör alls inte sträva efter att bli lika brett som alla andra partier, men några fler ställningstaganden i principiellt viktiga frågor ser jag gärna.

via Christian Engström

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det är 400 personer som dör av narkotikamissbruk varje år i Sverige. Men ändå är det ingen som bryr sig. Istället lägger man krut på att jaga både missbrukare och brukare. Det är dags att lägga ner moralsnacket och börja hjälpa de som behöver hjälp och låta resten ta sitt ansvar.

Röstar klart på Piratpartiet nästa val.

Christoffer sa...

Jag håller med, Hans. Ett utmärkt ställningstagande, och kanske precis rätt i tiden för partiet. Tidigare har dom varit rädda att förlora stöd genom att stödja något så "kontroversiellt". Men idag ligger PP ändå troligen under 2010 års resultat i opinionsundersökningarna: dom var på väg att tyna bort. Kanske kan detta leda till ny uppmärksamhet riktas mot partiet, vilket kommer både stöta bort och dra till sig väljare. Hursomhelst har PP inte längre något att förlora, men potentiellt en del att vinna. Om det fungerar återstår att se.

Förhoppningsvis blir PP kvar i EU. Jag kommer rösta på dom till Europaparlamentet åtminstone. Ska bli väldigt intressant 2014 då undersökningar om EU-valet släpps och man får se om Engström har en chans att sitta kvar eller ej.

Anonym sa...

En annan fråga som jag ofta tyckt att något parti skulle tjäna på att driva på allvar är monarkins avskaffande (eller privatisering). För så kommer det ju en dag att bli, det är självklart. Arv av ämbete är en anakronism i världen idag och principiellt inkompatibelt med verklig demokrati. Demografin säger samma sak, det är i likhet med svenska kyrkan mest gamlingar som sympatiserar - tiden jobbar emot. Det parti som går in och driver den frågan i rätt tidpunkt - och är först! - kommer att tjäna stort på att driva den hårt som sin profilfråga, likt centern med kärnkraften och SD med invandringen (oavsett det faktum att jag är oenig med båda de partierna om dom frågorna). När folket väl börjar vänja sig vid tanken kan opinionen mot monarkin växa snabbt.

Varsågod! Ett gratis tips till partistrategerna. För PP skulle väl den frågan passa att driva, inte sant? Frågan ligger väl i linje med integriteten, jämlikheten osv, som PP driver.

(Det kan mycket väl vara så att PP har frågan på programmet, men då får dom ryta till lite högre, så även jag kan höra!)

Farang