onsdag 21 november 2012

Det korruptionsfria Sverige?

Att svenska företag mutar sig fram för att kunna göra affärer i genomkorrupta länder har aldrig gjort mig särskilt upprörd. Om man vill göra affärer i dessa länder tvingas man helt enkelt spela efter de ruttna regler som gäller. Vi kan inte ha förväntningar på att svenska företag ska förändra några traditioner. Alternativet är att inte finnas på plats alls.

Säkerhetspolisen konstaterar i en rapport (PDF) att poliser låter sig mutas av kriminella för att förvarna om polisinsatser, tipsa om efterlysningar och lämna ut information från register.

Detta är desto mer upprörande. Här är det statens våldsmonopol som samarbetar med brottslingar (och det är inte ens regeringen...). Under en mätperiod på drygt två år (augusti 2009 till oktober 2011) fick Säpo kännedom om 341 fall av otillåten påverkan (Säpo benämner merparten "vänskapskorruption").

Att polis och domstolar utsätts för hot från kriminella råder det ingen tvekan om. Allvaret i detta måste vi alla erkänna. Men om polisen låter sig mutas - av rädsla eller av girighet - har vi ett riktigt stort problem. Tillåts problemet växa tappar allmänheten förtroendet för rättsstaten och vi befinner oss snart i synnerligen tveksamt sällskap (se bilden nedan). Då ruttnar samhället inifrån.

I en internationell jämförelse har Sverige väldigt lite korruption.
Låt oss försvara den toppositionen.

Inga kommentarer: