lördag 3 november 2012

Preventiv hjälp eller hysteri


Hjälptelefonlinjen PrevenTell, som öppnade i maj, syftar till att hjälpa personer att avstå från att begå sexuella övergrepp. Den drivs av Karolinska universitetssjukhuset.

Idén är mycket bra. Både kvinnor och män ringer och kan få stöd och hjälp med att hantera sina drifter om de riskerar att kränka andra.

Börje Svensson, som arbetar med sexualbrottsdömda, är positiv men säger samtidigt: "Det kan inte bota pedofiler men det kan hålla sjukdomen i schack."

Efter att ha läst Börje Svenssons bok De mest hatade: om pedofiler och andra sexualbrottslingar förvånas jag lite över hans användning av sjukdomsbegreppet. Jag upplevde boken som betydligt mindre kategorisk, även om Svensson är noga med att ta kraftigt avstånd.

Vi borde inte se pedofili som en sjukdom utan som den sexuella läggning den är. En läggning som kan få ytterst negativa konsekvenser om den praktiseras men som inte behöver vara medföra något negativt alls om den hålls i schack. Pedofili kan botas lika lite som homosexualitet. Däremot kan de som har pedofila böjelser få hjälp att hantera dem så att de inte skadar andra.

Det är här jag anser att vi måste försöka skilja på å ena sidan fantasier och barnpornografi och å den andra sidan reella övergrepp. I Sverige har kampen mot barnpornografin gått så långt att den börjar närma sig tankeförbud. Det är numera inte bara olagligt att ladda ned barnporr utan också att titta på den. Vi har alltså ett tittförbud (vilket förstås är brott som är oerhört svårt att beivra, men det brukar ju inte stoppa lagstiftarna).

Inget av dessa förbud hjälper förstås barn som drabbats av övergrepp. I stället för att fokusera på slutledet - de som tittar på bilder och filmer - borde all kraft läggas på att komma åt produktionen.

Tyvärr har emellertid kampen mot barnporren blivit en hävstång dels för att komma åt ungas sexualitet, dels för att inskränka friheten på internet. Det är skäl nog att vara misstänksam även mot nog så välmenande lagar. 

Pedofilhysterin har satt skräck i människor och fått dem att se spöken mitt på blanka dagen och fula gubbar i buskarna. Män misstänkliggörs och som en konsekvens av hysterin har allmänheten börjat omfamna pedofilens sexualiserade bild av barnet.

Det är nog inte så konstigt att enbart tre procent av förskolepersonalen i Sverige är män.

Tips:
Se dokumentären Pedofilernas natt SVT Play.

Inga kommentarer: