måndag 19 november 2012

Ett misslyckande

I en jämförelse med 15 andra länder är Sverige näst sämst på att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Mätt över en tioårsperiod är arbetslösheten bland utlandsfödda högre i Sverige än i andra länder.

Detta är inte bara jobbig statistik för det politiska etablissemanget och Sverigedemokraternas inträdesbiljett till riksdagen. Det är ett förfärligt slöseri med mänskliga resurser. Människor går år efter år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan att bli självförsörjande. De lotsas runt från praktikplats till praktikplats utan att bli erbjuden jobb. Det kan knäcka vem som helst.

Släpp järnrören och låt oss diskutera hur vi kan bli bättre. Varken stängda eller öppna gränser löser problemet här och nu.

7 kommentarer:

Wagner sa...

Det var en överraskning - att vi inte var sämst.

Micke sa...

Det är inga problem aatt leva upp till integrerinbgsmål om man inte tar emot flyktngar eller tar emot små mängder.

Sverige tog t.ex ansvar och släppte in irakier när andra pissländer som applåderade kriget som inte tog emot några alls därför att fascister reda kontrollerar deras invandringspolitik.

Anonym sa...

Det beror på att folkhemmet är ur takt med tiden jämfört med kontinenten där Stockholm sitter långt från verkligheten i t.ex. gränsstäderna i Öresundsregionen som är en del av Storköpenhamn när människor, pengar och företag rör sig alltmer över gränserna i regionernas Europa, där politiken på den närdemokratiska arenan är mer flexibel och överblickbar än på nationalstatsnivå.
Där hade vi förmodligen haft en mer decentraliserad verklighetsanpassning av invandringen som migrationsverket struntar i.

Anonym sa...

Ett första steg hade kanske varit att diskutera det s.k. sociala eller politiska kontraktet, som i princip innebär att staten äger dig och där medborgarskapet är en mindre form av livegenskap.
Om de nationella välfärdssystemen som utformades av Bismarck på 1800-talet, där bl.a nu 40-talisterna går i pension och skall försörjas av den klart mindre generationen 70- och 80-talister, är en stötesten för den fria rörligheten, borde man inte ha rätt att hoppa av, om man inte vill vara med?

Micke sa...

Menar du att alla som läst Ayn Rand ska garantera oss andra medelst försäkringar eller deponerade tillgångar att dom aldrig kommer att parasitera på oss andra som vill betala skatt?Micke sa...

tt första steg hade kanske varit att diskutera det s.k. sociala eller politiska kontraktet, som i princip innebär att staten äger dig och där medborgarskapet är en mindre form av livegenskap.
-----------------------
Nyliberaler vill ju byta detta mot vad som i praktiken är livegenskap gentemot kapitalet som inte går att påverka alls så länge du inte kan köpa dig fri vilket dessutom måste göras genom att du själv blir slavdrivare .

Anonym sa...

Sämst (nästan) på att integrera men bäst på att ta emot folk... inte konstigt att t o m många invandrare röstar på SD numera.

//Mogura