onsdag 14 november 2012

Sysselsättningsmaskinen

I Kina är lönerna generellt sett fortfarande låga, även om de stiger i rask takt. Ett tydligt tecken på lönenivån är antalet anställda i butiker och restauranger. Det är inte ovanligt att se ett halvdussin söta kvinnor trängas bakom disken på många restauranger. Och även på större restauranger handdiskas all disk.

I restaurangbranschen finns alltså jobb att göra. Svårare att begripa är vilka arbetsuppgifter många vakter har. De kan stå lite varstans och det är inte alltid tydligt exakt vad de egentligen vaktar. Men de står där och får en lön för det. På flygplatsen kan det vara både tre och fyra personer, i olika led, som ska kolla din biljett innan du stiger ombord på planet. Skapandet av meningslösa sysslor är ett sätt att hålla människor i arbete.

I Sverige ligger personalkostnaderna på en helt annan nivå, vilket tillsammans med arbetsmarknadslagstiftningen gör det svårt för vissa grupper att komma in på arbetsmarknaden. Centerpartisten Ingrid Hermansson, som arbetar med partiets strategi i välfärdsfrågor, har en idé. Hon vill skapa fler lågkvalificerade jobb. Eller "enkla jobb", som hon uttrycker det.

Centerpartiets förslag ska läggas i december och kommer även innehålla förslag på skattelättnader och förändringar i las. Detta ligger i linje med vad Centerpartiet tidigare har föreslagit men fått kalla handen för från Moderaterna.

Förändringar i las är viktiga. Därtill måste lönekostnaderna minska. Det är dock svårt att se hur en utveckling mot fler lågkvalificerade jobb ska se ut i ett effektivitetstänkande land som Sverige. Att skapa arbetsuppgifter bara för att långtidsarbetslösa ska kunna få ett jobb låter väldigt... konstlat.

Börja med att förändra las. Gör det billigare att anställa. I dessa frågor lär nog Centern även fortsättningsvis mötas av blankt nej från det största regeringspartiet.

Inga kommentarer: