måndag 30 juli 2012

Politik för vad?

Svenska folket har ett "ökat förtroende för Socialdemokraternas jobbpolitik", hävdar Göteborgs-Posten med flera medier. Men vad består politiken i? Det vore en rimlig följdfråga.

Att Alliansen tappar i förtroende är en sak. Där har väljarna åtminstone något att bedöma. Men i likhet med förra mellanvalsperioden kan väljarna, i avsaknad av konkreta besked från Socialdemokraterna, lägga sina egna förhoppningar i vad den socialdemokratiska politiken kan tänkas erbjuda.

Undersökningens resultat blir därför tämligen meningslöst.

Inga kommentarer: