torsdag 5 juli 2012

Lika rättigheter en självklarhet

En kammarrättsdom från 2007 ger sexsäljare skyldighet att redovisa sina inkomster och betala skatt. Domen är intressant eftersom den i praktiken säger att sexarbete är ett arbete som alla andra.

Men det är av naturliga orsaker inte så många som redovisar sina inkomster som sådana från sexarbete. Sexhandel är fortfarande, år 2012, mycket tabubelagt och stigmatiserande för alla inblandade parter.

Försäkringskassan ska göra om sina regler så att det blir lättare för sexsäljare att få sjukpenning. Hittills har det varit en fråga som tolkats olika av olika handläggare. Möjligen har då handläggarens privatmoral talat i beslutet. Ett regelförtydligande kan således vara på sin plats.

Denna fråga handlar om lika rättigheter och skyldigheter i samhället. Det finns ingen anledning till att sexsäljare ska behandlas annorlunda än andra. Och i sexmoralismens Sverige begår sexsäljaren heller något brott, bara köparen. Detta borde göra saken ännu mer självklar, även med rådande lagstiftning.

Sexarbetare är fortsatt en mycket utsatt grupp i samhället. Sexköpslagen har förvärrat läget för dem på flera sätt. Dels har den ökat riskerna för gatusexsäljarna, dels har den ökat stigmatiseringen.

Rätt till sjukpenning är ett litet steg mot en normalisering av sexarbetarnas yrkesval. Men det är en lång och mödosam resa kvar innan vi närmar oss något som liknar lika rättigheter.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hur tänker du nu?

Hur ska prostituerade kunna följa Skatteverkets alla krav på redovisning, bokföring, etc? Det måste exvis finnas ett kassaregister och om det blir en flygande kontroll från Skatteverket måste det gå att se att kundunderlaget är rimligt. Annars finns ju stor risk för penningtvätt! Som i alla verksamheter som hanterar kontanter.

Dessutom är det väldigt feltänkt från början med idén att det ska vara lagligt att sälja men inte köpa. Tänk om det vore lagligt att sälja narkotika, men inte köpa - det säger sig självt att det inte skulle fungera.
Den nya sexköpslagens syfte att skydda kvinnorna genom att inte kriminalisera själva säljandet har ju dessutom kommit på skam enligt alla undersökningar

Anonym sa...

Jamen, låt hela verksamheten bli avdragsgill enligt RUT. Då blir ju svarta jobb vita och skatteintäkterna ökar. Och inte nog med det. Med Skatteverkets lista på kunder som äskat avdrag är det ju en baggis för polisen att hitta alla torskarna... Två flugor på smällen. Alla nöjda.

Anonym sa...

Inte olagligt att sälja sex? Nja, det ligger väl rätt nära brottsprovokation, vilket ju är olagligt. Säljs inget finns heller inget att köpa.

Hans Li Engnell sa...

Detta är en rättighetsfråga. Att sälja sex är en legal verksamhet och den ska behandlas som en sådan, även om det i Sverige råkar vara förbjudet att köpa sexuella tjänster (vilket förstås är heltokigt). Skatteverket får göra de kontroller som behövs. Många sexsäljare kommer ändå aldrig att vilja redovisa sina inkomster, vissa har det som sidoinkomst vid sidan om sitt "vanliga" arbete och har inget intresse av att redovisa en sådan inkomst för utomstående.

Men det fuskas vilt inom restaurangbranschen och givet antalet frisörer runt om i Sverige skulle det förvåna om det inte fuskas rätt friskt med skatten där också. Och betänk alla tjänster och gentjänster som görs (fixar du min bil så hjälper jag dig med golvläggningen i badrummet). Något vattentätt system kan vi aldrig få.

Micke sa...

ånga sexsäljare kommer ändå aldrig att vilja redovisa sina inkomster,
------------------------------

Konstigt.Det är ju ändå ett vanligt arbete?

Micke sa...

Men det fuskas vilt inom restaurangbranschen och givet antalet frisörer runt om i Sverige skulle det förvåna om det inte fuskas rätt friskt med skatten där också. Och betänk alla tjänster och gentjänster som görs (fixar du min bil så hjälper jag dig med golvläggningen i badrummet).

´---------------------------------
Så prostitution ska vara ett yrke och det ska inte beskattas i praktiken? Bara på pappret?

Eller ska skattepolisen jaga skattefuskare som arbtetar med arbetet prostitution och låter bli att redovisa skatt?

Anonym sa...

Det allra roligaste är ju att Skatteverket inte beviljar f-skatt till sexarbetare, eftersom det är olagligt att köpa, och därmed saknas ekonomiska förutsättningar för verksamheten.

Så frågan kanske är - hur tänker staten!?