tisdag 24 juli 2012

Förmånen att vara skeptisk

DN:s så kallade vetenskapsjournalist Karin Bojs gör emellanåt utfall mot vad hon kallar klimatförnekare och klimatskeptiker. I en krönika härom veckan jämför hon dem med bindgalna scientologer och anti-vaccinförespråkare som av religiösa eller andra skäl inte vill vaccinera sig och sina barn.

Ofta utmålas alla som kritiserar klimatalarmisternas teser som foliehattar och jämförs med kristna som vägrar tro på evolutionen och menar att jorden är 6 000 år gammal. Många kritiker är emellertid respekterade vetenskapsmän, kunniga på sitt område.

Det fina med vetenskap är ju att vi aldrig når i hamn, att sanningar alltid kan omprövas. Det perspektivet finns emellertid inte i den svartvita klimatdiskussionen (som många menar inte alls ska vara någon diskussion). Många har byggt både karriär och förtroende på att plädera för hockeykurvor och koldioxidens fördärvliga påverkan på klimatet. Att tvärvända vore förstås synnerligen skadligt för bådadera.

Det många så kallade klimatskeptiker ifrågasätter är människans påverkan på klimatet, inte nödvändigtvis klimatförändringen i sig. Men detta duger inte, enligt Bojs.
Att Sverige och världen har blivit varmare de senaste decennierna kan ingen hederlig människa förneka längre. Och man måste vara mycket hårdnackad för att inte medge sambandet mellan uppvärmningen och människans utsläpp av växthusgaser.
Jag är ingen vetenskapsman, men jag känner till att jordens klimat genom hela historien har varit föränderligt. Det har forskarna med all tydlighet visat. Sverige har både varit varmare och kallare än det är i dag. Mycket tyder på att vi kan vara på väg mot varmare tider igen.

Klimatrörelsen, för att använda Karin Bojs terminologi, har i mina ögon inte lyckats bevisa att det är människans utsläpp av växthusgaser de senaste 150 åren som är förklaringen till att vi nu ser extremt väder på många håll. Hur ska någon någonsin kunna leda detta i bevis? Hur ska någon kunna bevisa att dessa förändringar inte hade kommit även om vi aldrig börjat bränna fossila bränslen?

Det enda vi med säkerhet vet är att jordens klimat kommer att fortsätta förändras så länge vi finns på denna planet. Det bästa vi kan göra är att försöka tackla dessa förändringar så att våra liv kan fortgå så ostört som möjligt.

Självfallet ska vi både minska våra utsläpp och arbeta för ett mer energieffektivt samhälle - men inte för någon förvirrad tro på att kunna kontrollera klimatet utan för att minska hälsofarorna för oss själva och hushålla med våra resurser.

Andra bloggar:
Vetenskapsbloggen, The Climate Scam

14 kommentarer:

Micke sa...

utmålas alla som kritiserar klimatalarmisternas teser som foliehattar
---------------------
Beror troligen på att ultrahögern aldrig presenterat några relevanta fakta som på ALLVAR underminerar teserna om dom pågående klimatförändringarna samt att den ton som ultrahögern använt för att hävda att vi kan fortsätta att elda olja olja och kol alltid varit skitig och hatfylld samt fylld av nonsens om en global konspiration.

Hans Li Engnell sa...

Omvänd bevisbörda, alltså. Det som inte kan bevisas vara falskt är sant. Vi får en underhållande forskningsvärld med den devisen.

Micke sa...

Jag har aldrig sett någon som förnekar att förbränning av olika kol och gas påverkar klimatet som kunnat visa att det stämmer.
Jag har sett många exempel på att det är mycket sannolikt att vi påverkar klimatet.

Det mesta av den argumentation som förnekarna presenterar brukar vanligtvis handla om något helt annat än klimatet nämligen den stora samordnade G L O B A L A konspirationen som åsidosätter ultrahögerns politiska inflytande.

Hans Li Engnell sa...

Om du hade kommit på några av Frihetsfrontens sommarseminarier hade du haft goda möjligheter att sätta dig in i ett otal studier om ifrågasätter klimatkonsensusen.

Eller så kan du ju alltid googla lite.

Anonym sa...

Skepticismen är den vetenskapliga
väsentliga egenskapen i det histo-
riska upptäckterna.
Många av dessa skeptiker betrakta-
de,som förnekare och kättare,de fick
en del sätta livet på spel.
Dåtidens religions maktelit kvävde
länge sanningar med tabun.
Det var förenat med dödstraff.
Informationen i Sverige angående
klimat är idag kvävd med konsensus
i allmänna media.
Risken är nog knapppast ett varmare
klimat,utan kylan verkar vara ett
större hot,det har inte varit nå-
gon uppvärmning globalt de senaste
15 åren.
ALI.K.

Anonym sa...

IPCC pseudo vetenskap finns inga'
belägg för,dessutom bedriver IPCC
ingen klimatforskning själva,de
sammanställer rapporter som de finner
som passar agendan Global Warming.
IPCC bygger på klimatmodeller med
data,statistik.
Dessa datamodeller stämmer dåligt
med verkligheten.
Man vet inte de viktiga faktorer
som driver klimatet på vår Jord.
Man förnekar Solen somklimatdrivare
bl.a.
Trots detta visar Solen i senare
undersökningar korrelera med Sol-
aktivitet under senare tid och
uppvärmning,ca 0.7 graders upp-
värmning,men som avstannat de se-
naste 15 åren.
D.SALBY har gett i sina analyser
att CO2,den av människan är mycket
liten påverkan av den global värmen
ALI.K.

Micke sa...

Om du hade kommit på några av Frihetsfrontens sommarseminarier hade du haft goda möjligheter att sätta dig in i ett otal studier om ifrågasätter klimatkonsensusen.
------------------------------
Jag har läst vad ni och era profeter har sagt och HUR ni har sagt det under dom senaste 7-8 åren och grunden har ALLTID varit den stora globala konspirationen.

Hans Li Engnell sa...

Du är alltså inte intresserad att läsa vad motsidan har att säga utan buntar ihop det under benämningen "konspirationer". Då vet vi det.

Anders Emretsson sa...

Kan vi med utgångspunkt i t ex http://www.skepticalscience.com/anthrocarbon-brief.html enas om att det är människans förbränning av fossila bränslen som, med till visshet gränsande sannolikhet, ligger bakom ökningen av koldioxid i atmosfären de senaste 250 åren?

Så kan vi fortsätta diskussionen därifrån sedan?

Anonym sa...

Det finns inga påvisade fakta om
den värme globalt med CO2 under de
senaste 300 åren.
Utan det är den naturliga återhämtningen från 'Lilla isttiden.
Än mindre är människans påverkan på
den globala värmen med den befarade
CO2.
Den uppvärmning efter 1958 beror på
PDO skiftning,vilket ökat värmen i
atmosfären och därmed höjd CO2 halt
De senaste 15åren har värmen pla-
nat ut.
Värmen orsaken till stigande CO2,
som följs åt därefter.
ALI.K.

Anonym sa...

Kort sagt har Jorden en låg-
klimatkänslighet.
CO2 med människan ytterstliten andel
med påverkan på den globala tem-
peraturen.
Jordens klimatsystem är'kaotiskt'
med den transienta klimatet i tid.
ALI.K.

Micke sa...

Jag har rökt en joint och nu är jag övertygad om att du har rätt trots signaturbytet

Anonym sa...

Jag märker visserligen ord men är Scientologi märkligare än de andra religionerna? Cynikern i mig säger att den stora skillnaden är att scientologerna aldrig utkämpat några krig.
/B

Micke sa...

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/professor-andrar-sig-om-global-uppvarmning