onsdag 4 juli 2012

Till sist: Nej till Acta!

Det blev till sist en rungande nej till Acta-avtalet när Europaparlamentet i dag röstade i frågan. Nej-rösterna var 478 till antalet, ja-rösterna enbart 39. 165 ledamöter avstod från att rösta.

Därmed är Acta fällt. Alla krafter, både inom- och utomparlamentariska, som har arbetat mot avtalet kan därmed känna sig nöjda och lite stolta i dag.

Utgången är inte bara en seger i den viktiga sakfrågan utan en seger för demokratin i EU. Dess underskott består i allra högsta grad, men Acta-frågan har visat att det går att påverka om man är tillräckligt många, tillräckligt envisa och tillräckligt engagerade.

Det kommer fler strider. Denna seger visar att vi kan göra skillnad.

Läs även: 
HAX, Piratpartiet, Falkvinge

Inga kommentarer: