söndag 22 juli 2012

Nyttig EMU-kritik

Antalet EMU-kritiska artiklar i den borgerliga pressen måste betraktas som starkt begränsat. Det är därför ytterst välkommet när det väl dyker upp en sådan, som här i SvD signerat Peter Benson.

Euron är dödsdömd men den politiska eliten har inte stake nog att erkänna att experimentet är ett misslyckande. I stället för en någorlunda ordnad nedmontering av den gemensamma valutan flyttas mer beslutandemakt över ekonomin till Bryssel och problemen skjuts sålunda på framtiden.

Någon annan, inte de sittande ledarna, kommer att få ta hand om kollapsen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Att euron är ett misslyckande torde stå utom diskussion, men en mer intressant fråga vore kanske: vad vi kan lära av detta?
Sedan urminnes tid har människor använt allt möjligt som betalningsmedel/pengar: smycken, vapen, hästar och t.o.m. hustrur. Men genom civilisationernas utveckling blev guld och silver de mest åtråvärda pengarna, eftersom de var mest hållbara, lätta att transportera, kunde delas exakt efter vikt, etc.
När kungen Knud den Store upprättade ett skandinaviskt myntverk i Lund i Skåne, var det ingen centralbank, men välrenommerade myntslagare där, som formade guldet till mynt och stämplade dem med sitt sigill.
Men när den svenska regeringen under första världskriget beslöt att bryta sig loss från den gränsöverskridande och internationella Skandinaviska myntunionen, som var baserad på en guldstandard och utan en centralbank och där alla kunde ta sina sedlar till banken och växla in deras värde i guld, var det i princip samma sak som när de mest inflytelserika affärsmännen i USA under hemlighetsfulla former träffades på ön Jekyll Island 1913 och genomförde en statskupp, med upprättandet av centralbanken Federal Reserve.
I dag finns i officiell mening bara nationella kommandopengar, såsom dollar, euro eller svenska kronor, där en regering godtyckligt trycker papperslappar och förklarar dem som legalt betalningsmedel.
Men genom nätets utveckling, globaliseringen och Västeuropas integration har alternativa valutor trots det utvecklats, såsom Bitcoin:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
I USA har man börjat med Mountain Hours:
http://wealthcycles.com/blog/2012/07/17/mountain-hours-local-currency-value-of-paper-money
Och i Skåne har man infört euro, men politikerna borde bara våga ta steget fullt ut och låta privata banker ge ut egna valutor igen, såsom Kristianstads Enskilda Bank gjorde, med Christian IV:s porträtt på deras sedlar :-)
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/euron-infors-i-hoganas/